IPO Corner

9 ข้อน่ารู้ "เซนต์เมด (SMD)" ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์

9 ข้อน่ารู้

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SMD ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์  กำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 17 มิ.ย.นี้

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงได้สรุปข้อมูลที่สำคัญจากแบบไฟลิ่ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน
    

 

1.ประกอบธุรกิจ จำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SMD ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไปและสถานพยาบาลชั้นนำในประเทศ 

ในช่วง 3 ปี (64-66) ตั้งเป้ารายได้เติบโตเฉลี่ย 15% ต่อปี หลังเดินหน้าลงทุนขยายธุรกิจ ทั้งการขยายเตียงสำหรับตรวจการนอนหลับโดยตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนเตียงตรวจเฉลี่ยปีละ 8 เตียงตรวจ คาดว่าภายในปี 66 จะมี 28 เตียงตรวจ จากปัจจุบันเปิดให้บริการแล้ว 4 เตียงตรวจ

 

2.ขายไอพีโอจำนวน 54 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.23%
     

 

เสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 54,000,000 หุ้น คิดเป็น 25.23% ของหุ้นทั้งหมดหลัง IPO

 

3.เคาะราคาไอพีโอ 7.20 บาท คิดเป็น P/E ที่  13.10 เท่า

 

ราคาหุ้นเสนอขายหุ้นละ 7.20 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) เท่ากับ 13.10 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง (1 เม.ย.63 ถึง 31 มี.ค.64) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ก่อนการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ จำนวน 160 ล้านหุ้น (Pre-IPO Dilution) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.55 บาทต่อหุ้น

คิดเป็น P/E Ratio เท่ากับ 17.52 เท่า โดยคำนวณกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลัง หลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ซึ่งเท่ากับ 214 ล้านหุ้น (Post-IPO Dilution) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.41 บาทต่อหุ้น


เทียบ P/E Ratio ของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาด mai โดยอ้างอิงข้อมูลในช่วงระยะเวลา 60 วันทำการ (15 ก.พ.-18 พ.ค.64) ดังนี้

บมจ. บิสซิเนสอะไลเม้นท์  (BIZ) มี P/E Ratio เท่ากับ 36.74 เท่า
บมจ. เทคโนเมดิคัล (TM) มี P/E Ratio เท่ากับ 25.45 เท่า

 

ขายหุ้นไอพีโอ : จำนวน 54 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.23% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 
มีจำนวนหุ้นหลังเสนอขายไอพีโออยู่ที่ 214 ล้านหุ้น
เข้าจดทะเบียนด้วยวิธี : เกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test)
มูลค่าที่ตราไว้(พาร์) : 0.50 บาท/หุ้น
มูลค่าทางบัญชี :  1.45 บาท/หุ้ สิ้นมี.ค.64
เข้าซื้อขายใน : ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) วันที่ 17 มิ.ย.64
หมวดธุรกิจ :  สินค้าอุปโภคบริโภค
ที่ปรึกษาทางการเงิน : บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด
ผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย : บล.โกลเบล็ก,บล.เอเซีย พลัส,บล.โนมูระ พัฒนสิน,บล.ฟินันเซีย ไซรัส,บล.เคทีบีเอสที

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
 

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 45.9 ล้านหุ้น 85%
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 8.1 ล้านหุ้น 15%


4.มีนโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิ
 

 

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น

 
5.นำเงินระดมทุนสร้างศูนย์ตรวจการนอนหลับ-เครื่องมือแพทย์ให้เช่า 

 

มีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้หลังหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์เป็นเงินสุทธิ 388.80 ล้านบาท ไปใช้ดังต่อไปนี้

 

 

6.อัตรากำไรสุทธิอยู่ 5.28% (งวด 3 เดือน ปี 64)
     


รายได้และกำไรของ SMD เติบโตต่อเนื่องตั้งแต่ปี 61-63 และ 3 เดือน ปี 64 เป็นดังนี้

 

  ปี 61 ปี 62 ปี 63 งวด 3 เดือน ปี 64
รายได้(ลบ.)  506.03 618.63   660.94   155.45
กำไรสุทธิ(ลบ.) 30.52  60.44   77.75 8.02
อัตรากำไรสุทธิ(%)  6.03  9.66 11.75  5.28

 


7.มี D/E อยู่ที่ 1.93 เท่า
 

SMD มีระดับ D/E สิ้นมี.ค.64 อยู่ที่ 1.93 เท่า


งบแสดงฐานะการเงิน สิ้นมี.ค.64 ดังนี้

สินทรัพย์รวม : 678.95 ลบ.
หนี้สินรวม : 447.01 ลบ.
ส่วนของผู้ถือหุ้น :  231.93 ลบ.
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (D/E) : 1.93  เท่า
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) : 13.31%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) : 38.60%

 

8.หลังไอพีโอ กลุ่มครอบครัวคุณวิเศษพงษ์ ยังถือหุ้นใหญ่ 24.88%
     

หลังจากการเสนอขายหุ้นไอพีโอแล้ว กลุ่มครอบครัวคุณวิเศษพงษ์ ยังคงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่ 24.88% โดยมีสัดส่วนถือหุ้นหลังไอพีโอดังนี้

 

 

9.สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด Silent Period จำนวน 117.7 ล้านหุ้น คิดเป็น 55%
   

 

สัดส่วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period จำนวน 117,700,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.00 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh