ประเด็นร้อน

22 บจ.อาการโคม่า ขาดทุนต่อเนื่อง-บางรายส่วนทุนติดลบ

22 บจ.อาการโคม่า ขาดทุนต่อเนื่อง-บางรายส่วนทุนติดลบ

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย "C" และยังซื้อขายได้ พบว่าล่าสุดมีจำนวนทั้งสิ้น 22 บริษัท ซึ่งทั้งหมดมีส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว เนื่องจากผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง ขณะเดียวกันพบว่ามีข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจดังนี้


***  เปิดงบ 5 ปีหลังขาดทุนสะสมรวม 4.24 หมื่นลบ.


ทั้งนี้เมื่อสำรวจงบการเงิน 22 บจ.ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย "C" ณ งวด 9 เดือนปี 64 พบว่า ส่วนใหญ่ขาดทุนติดต่อกันมากเกือบ 5 ปี โดยมีผลขาดทุนสะสมรวม 4.42 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย
 

งบการเงิน 22 บจ.ติดเครื่องหมาย “C”

ชื่อย่อหุ้น

กำไร 9M/64 (ลบ.)

กำไรปี 63 (ลบ.)

กำไรปี 62 (ลบ.)

กำไรปี 61 (ลบ.)

กำไรปี 60 (ลบ.)

ขาดทุนสะสม (ลบ.)

AQ

-412

-392

-186

75

-165

-7,333

NEWS

119

-38

496

-271

-568

-4,406

SDC

-217

-343

-238

-1,597

-1,925

-3,535

NMG

-129

-148

20

215

-2,156

-3,455

KKC

-279

-638

-1,124

-606

-173

-2,578

KWG

-449

-351

-379

35

70

-2,239

EFORL

778

-299

-273

-166

-1,163

-2,145

DV8

-37

1

-273

-420

-207

-1,999

STOWER

-4

-311

-801

-390

-251

-1,921

SOLAR

-191

-541

-435

-383

-189

-1,770

PSG

-53

-23

-91

-187

-119

-1,532

HEMP

-29

-28

-45

-65

-69

-1,477

PPPM

-93

-330

-1,461

-110

-250

-1,408

NEP

-21

-52

-47

-47

-30

-1,111

HYDRO

-4

-74

-278

-244

-60

-1,030

B52

-63

-63

-77

-319

-169

-919

UMS

-41

-57

-42

-91

-64

-853

TRC

-60

-444

-293

-2,041

93

-825

TSI

-59

-103

-54

-71

-116

-662

ACAP

-254

-355

-191

62

255

-510

DIMET

-40

-53

-113

-38

-23

-394

JUTHA

13

-140

-49

-61

-209

-312

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 17 ธ.ค.64


ขณะเดียวกันมีถึง 15 บจ.ที่ขาดทุนสะสมมากกว่า 1 พันล้านบาท และมี 13 บริษัทที่ขาดทุนต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2560 โดย บมจ.เอคิว เอสเตท (AQ) ขาดทุนสะสมสูงสุด 7,333 ล้านบาท


*** 2 บจ.ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ อีก 2 ร่อแร่


ขณะที่พบว่าล่าสุดมี 2 บจ.ที่ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบไปแล้ว ณ สิ้นงบการเงินไตรมาส 3/64 ซึ่งหากงบการเงินประจำปี 64 (สิ้นสุด 31 ธ.ค.) ยังไม่สามารถแก้ไขส่วนผู้ถือหุ้นติดลบได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นบริษัทจดทะเบียนและเข้าข่ายถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์และถูกห้ามซื้อขาย (SP) ได้ 

นอกจากนี้พบว่ามีอีก 2 บริษัทที่ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 100 ล้านบาท และผลประกอบการยังขาดทุนต่อเนื่อง ซึ่งหากไตรมาส 4/64 ยังขาดทุนต่อ มีโอกาสที่ส่วนผู้ถือหุ้นจะติดลบได้
 

2 บจ.ส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ - 2 บจ.ต่ำ 100 ลบ.

ชื่อย่อหุ้น

ส่วนผู้ถือหุ้น (ลบ.)

NMG

-23.08

HYDRO

-0.93

PPPM

66.59

ACAP

81.76

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 17 ธ.ค.64


*** พบรายย่อยถือหุ้นรวม 1.05 แสนราย


ขณะที่พบว่า 22 บจ.ข้างต้นมีผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมกันถึง 1.05 แสนราย ซึ่ง บมจ.เอคิว เอสเตท (AQ) มีรายย่อยถือมากสุด 14,965 ราย รองลงมาคือ บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม (EFORL) มีรายย่อยถือหุ้น 13,568 ราย


*** ราคาหุ้นวิ่งสวนทางเฉลี่ย 252% สูงสุด 1,375%


อย่างไรก็ตามเมื่อสำรวจราคาหุ้นกลับพบว่าตั้งแต่ต้นปีถึงล่าสุด 17 ธ.ค.64 (YTD) ราคาหุ้นทั้ง 22 บริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 252% สูงสุด 1,375% โดยมีเพียงบริษัทเดียวที่ราคาตั้งแต่ต้นปีติดลบ
 

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น 22 บจ.ติดเครื่องหมาย “C”

ชื่อย่อหุ้น

ราคาล่าสุด (บ.)

%chg YTD

ผถห.รายย่อย (ราย)

PSG

0.59

1,375

4926

DIMET

0.7

536

3439

HEMP

0.65

429

2439

NEWS

0.05

400

8658

PPPM

0.75

386

1796

TRC

0.46

360

9128

UMS

1.35

309

1331

JUTHA

0.83

283

1933

EFORL

0.22

267

13568

AQ

0.03

200

14,965

STOWER

0.08

167

6514

NMG

0.37

118

3697

HYDRO

0.41

116

1811

KKC

1.25

108

2400

DV8

0.6

100

2377

SOLAR

1.56

96

6332

NEP

0.48

92

3,156

B52

2.4

83

4119

SDC

0.55

77

5159

TSI

0.36

29

1319

KWG

1.6

27

1903

ACAP

1.23

-9

3540

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูล ณ 17 ธ.ค.64


ด้าน "มงคล พ่วงเภตรา" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคทีบีเอสที แนะนำ ระมัดระวังการเก็งกำไรหุ้นกลุ่มนี้ เพราะเป็นกลุ่มที่พื้นฐานและผลประกอบการอยู่ในทิศทางขาลง มีโอกาสประกาศเพิ่มทุนสูง เพื่อแก้ไขฐานะการเงินไม่ให้เข้าสู่ภาวะที่จะผิดคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียน 
    
"ระวังการลงทุนหุ้นเหล่านี้ให้ดี เพราะส่วนใหญ่ราคาผันผวนและสภาพคล่องต่ำ พื้นฐานยังไม่สู้ดี และน่าจะมีการเพิ่มทุนเพื่อแก้ไขฐานะการเงิน ซึ่งการเพิ่มทุนลักษณะนี้ก็อาจจะไม่คุ้มค่า เพราะไม่ได้ใช้เพื่อลงทุนสร้างการเติบโตของรายได้และกำไรในอนาคต และยังจะได้รับผลกระทบจากไดลูชั่นอีก การเพิ่มทุนเพื่อไปชดเชยทุนเดิมที่ลดลงไป มักไม่สร้างประโยชน์ให้กับนักลงทุน ยิ่งบริษัทที่ไม่มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน ให้หลีกเลี่ยงจะดีกว่า นอกจากนี้บางบริษัทที่เสี่ยงขาดคุณสมบัติ หากเข้าไปลงทุนอาจจะติดโดนห้ามซื้อขายได้" 

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด