ประเด็นร้อน

บจ.ขนาดเล็กเพิ่มทุนฝืดเคือง รายย่อยเมินใช้สิทธิ

บจ.ขนาดเล็กเพิ่มทุนฝืดเคือง รายย่อยเมินใช้สิทธิ

ช่องทางระดมเงินผ่านการเพิ่มทุนของบจ. เริ่มฝืดเคือง ผู้ถือหุ้นไม่ใส่เงินตามสิทธิ พบ 8 บจ.ขายหุ้นเพิ่มทุนเหลือบานเบอะ วงการมองผู้ถือหุ้นเริ่มถอดใจในธุรกิจ หลายบริษัทเพิ่มทุนบ่อย แต่ผลประกอบการไม่ดีขึ้น จับตา 6 บจ.เตรียมเพิ่มทุนโค้งสุดท้ายปีนี้

*** 8 บจ.ขายหุ้นเพิ่มทุนไม่หมด

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจการขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่มีกำหนดจองซื้อในปีนี้จำนวน 23 บริษัท พบว่ามีถึง 8 บริษัทที่ขายหุ้นเพิ่มทุนไม่ได้ตามเป้าหมาย คิดเป็นสัดส่วน 35% ของบจ.ที่เพิ่มทุนไปแล้วทั้งหมด ประกอบด้วย

8 บจ.ขายหุ้นเพิ่มทุนไม่หมด

ชื่อย่อหุ้น

หุ้นเพิ่มทุน

(.หุ้น)

ราคาเสนอขาย

(./หุ้น)

ขายได้

(.หุ้น)

มูลค่า

(.บาท)

รุปแบบ

วันจองซื้อ

KWG

1,290.34

0.93

0.000579

0.000538

RO

3-7 ส.ค.

VNG

223.86

3.75

168.23

630.86

RO

14-20 ก.ค.

HYDRO

784.97

0.14

495.42

69.36

RO

15-19 มิ.ย.

T

1,700

0.03

833.5

25.01

PP

26-พ.ค.

NOK

888.15

2.5

620.67

1,551.68

RO

3-7 ก.พ.

DIMET

537.91

0.5

0.47

0.23

RO

23-29 ม.ค.

NEX

116

2.5

94.44

236.1

RO

11-17 มี.ค.

EFORL

8,054

0.05

3,174

158.7

RO

2 ธ.ค.62 - 18 มี.ค.63


การเพิ่มทุนของทั้ง 8 บริษัทคิดมูลค่าตามราคาเสนอขายรวม 5,382 ล้านบาท แต่ขายได้จริงเพียง 2,672 ล้านบาทเท่านั้น คิดเป็นการระดมทุนผิดเป้าหมายถึง 50%

บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KWG พลาดเป้าหมายมากที่สุด ซึ่งประกาศเพิ่มทุน 1,290.34 ล้านหุ้น ขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ราคา 0.93 บาท/หุ้น รวมมูลค่าราว 1,200 ล้านบาท แต่ขายได้จริงเพียง 5,790 หุ้น ระดมเงินได้เพียง 5,384.7 บาท 

โดยมีเป้าหมายจะนำเงินดังกล่าวเข้าลงทุนใน บริษัท แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งล่าสุดได้ขอเลื่อนระยะเวลาสุดท้ายในการเข้าลงทุนเป็น 30 พ.ย.63 จากเดิม 31 ส.ค.63

เช่นเดียวกับ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ DIMET เพิ่มทุน 537.91 ล้านหุ้น ขาย RO ราคา 0.5 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 269 ล้านบาท แต่ขายได้เพียง 466,923 หุ้น ได้เงินเพียง 233,461 บาท เท่านั้น

*** ยืดเวลาจอง-ยกเลิก-เพิ่มทุนใหม่ เพียบ !

ขณะเดียวกันพบว่ามีหลาย บจ.ที่มีการเลื่อนเวลาจองซื้อหลายครั้ง เพื่อให้เวลากับผู้ถือหุ้น โดย บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL เลื่อนการจองซื้อมากสุดถึง 5 ครั้ง ลากเวลาให้ผู้ถือหุ้นใส่เงินเพิ่มทุนจาก 2 ธ.ค.62 จนถึง 18 มี.ค.63 ซึ่งสุดท้ายผู้ถือหุ้นซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพียง 3,174 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 0.05 บาท ระดมเงินได้เพียง 158.7 ล้านบาท จากเดิมจะเพิ่มทุน 8,054 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 402.7 ล้านบาท หรือระดมทุนได้เพียง 39% เท่านั้น

เช่นเดียวกับ บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ T ที่ประกาศขายหุ้นเพิ่มทุน RO จำนวน 1,011 ล้านหุ้น ราคาเสนอขาย 0.03 บาท/หุ้น มูลค่ารวม 30.34 บาท กำหนดวันจองซื้อเดิม 21 มี.ค.- 1 เม.ย.63 แต่ได้เลื่อนไปถึง 3 ครั้ง จนครั้งล่าสุดเลื่อนแบบไม่มีกำหนด โดยชี้แจงว่าเนื่องจากติดขัดเพราะมีการระบาดของโควิด-19

อย่างไรก็ตามการขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) จำนวน 1,700 ล้านหุ้น ราคาเสนอขาย 0.03 บาท/หุ้น ซึ่งประกาศพร้อมกันกับ RO แม้จะขายได้ แต่ก็ขายไม่หมด โดยผู้ลงทุนซื้อเพียง 833.5 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 25 ล้านบาท จากเป้าหมายเดิมที่ 51 ล้านบาท

รวมถึง  บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) หรือ HYDRO ซึ่งมีการเพิ่มทุนถึง 2 ครั้งช่วงต้นปี โดยเมื่อ 5 มี.ค.63 บอร์ดมีมติเพิ่มทุนขาย RO จำนวน 156.99 ล้านหุ้น PP จำนวน 78.50 ล้านหุ้น ราคาเสนอขาย 0.29 บาท/หุ้น แต่ผู้ลงทุน PP ยกเลิกซื้อหุ้นเนื่องจากเห็นว่าราคาขายสูงกว่าราคาตลาด ขณะที่ RO ขายได้เพียง 2,325 หุ้น คิดเป็นมูลค่าเพียง 674.25 บาท โดยมีกำหนดจองซื้อช่วง 9-13 มี.ค.63 แต่เมื่อ 10 เม.ย.63 บริษัทประกาศยกเลิกการเพิ่มทุน RO ดังกล่าว โดยชี้แจงว่ามีข้อผิดพลาดทางเทคนิค 

ต่อมา 13 เม.ย.63 มีการประกาศเพิ่มทุนอีกครั้งจำนวน 784.97 ล้านหุ้น ราคา 0.14 บาท/หุ้น คิดเป็นมูลค่า 109.9 ล้านบาท โดยกำหนดจองซื้อ 15-19 มิ.ย.63 แม้จะขายได้ แต่ก็ไม่หมดตามเป้าหมาย ซึ่งระดมเงินทุนได้ 69.36 ล้านบาท

*** วงการชี้ผู้ถือหุ้นถอดใจในธุรกิจ

แหล่งข่าวนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ระบุว่า บริษัทข้างต้นส่วนใหญ่ธุรกิจอยู่ในช่วงขาลง ผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นเริ่มถอดใจไม่ใส่เงินเพิ่มทุน โดยเฉพาะรายย่อย 

"หลายบริษัทเพิ่มทุนบ่อยครั้งเพื่อเติมสภาพคล่อง แต่ธุรกิจก็ไม่ดีขึ้น ยังขาดทุนต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนคงถอดใจ เติมทุนให้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอ เหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ สู้เก็บเงินสดไว้ดีกว่า" แหล่งข่าวกล่าว

ด้าน "แมนพงศ์ เสนาณรงค์" รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มองว่า ต้องดูรายละเอียดในแต่ละบริษัท ซึ่งปกติการขายหุ้นเพิ่มทุนไม่หมดมีความเป็นไปได้  โดยเฉพาะบริษัทขนาดเล็กที่มีปัญหาเรื่องผลประกอบการ เพราะผู้ถือหุ้นอาจจะมีปัญหาสภาพคล่องส่วนตัวด้วยเช่นกัน ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 ที่ยังไม่แน่นอน อาจจะมีความรอบคอบในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินมากขึ้น 

อย่างไรก็ตามยังไม่ถือว่ามีนัยสำคัญมากนัก ขณะที่ บจ.ขนาดใหญ่ก็ยังสามารถขายหุ้นเพิ่มทุนได้หมดตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนใส่เงินเพิ่มทุนทุกครั้ง ประเมินวัตถุประสงค์ว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเพิ่มทุน

*** จับตา 6 บจ.เตรียมขายหุ้นเพิ่มทุน Q4/63

ทั้งนี้มี 6 บจ.เตรียมทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนในไตรมาส 4 นี้ โดยมี 3 บริษัทที่กำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในเดือน ต.ค.นี้ ขณะเดียวกัน 6 บจ.ที่เตรียมเพิ่มทุนส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ประกอบด้วย

6 บจ.เตรียมเพิ่มทุน

ชื่อย่อหุ้น

หุ้นเพิ่มทุน

(.หุ้น)

ราคาเสนอขาย

(./หุ้น)

มูลค่า

(.บาท)

รุปแบบ

วันจองซื้อ

วัตถุประสงค์

THANI

1,887.00

1

1,887.00

RO

5-9 ..

เงินทุนหมุนเวียน

AMATA

83.00

11.8

979.40

RO

9-16 ..

ลงทุน

DIMET

1,076

0.1

107.65

RO

22-29 ..

เพิ่มสภาพคล่อง

BCPG

1,301.70

11.5

14,969.55

RO-PP

กำหนดรายชื่อ 15 ต.ค.

ลงทุน/คืนหนี้

JMT

356.60

N/A

N/A

RO-PP

ขออนุมัติ ผถห. 2 พ.ย.

เงินทุนหมุนเวียน

JMART

362.64

N/A

N/A

RO-PP

ขออนุมัติ ผถห. 2 พ.ย.

เงินทุนหมุนเวียน


บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG มีมูลค่าระดมทุนสูงสุดเกือบ 1.5 หมื่นล้านบาท โดยจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ 15 ต.ค.นี้ หลังจากนั้นจะกำหนดวันจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

ขณะที่ บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) หรือ DIMET จะเพิ่มทุนอีกครั้ง หลังจากต้นปีระดมเงินทุนไม่ได้ตามเป้าหมายข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด