ประเด็นร้อน

ผ่าแผน MAKRO เพิ่มทุนกว่า 6.2 หมื่นลบ.-กูรูมองบวกทั้งราคา-อนาคต

ผ่าแผน MAKRO เพิ่มทุนกว่า 6.2 หมื่นลบ.-กูรูมองบวกทั้งราคา-อนาคต

ผ่าแผน MAKRO เพิ่มทุน PO หลังกำหนดราคา 43.5 บาท ให้สิทธิรายย่อยจองซื้อ 100 ล้านหุ้น จาก 1,300 ล้านหุ้น จองได้ถึง 9 ธ.ค. เวลา 15.30 น. ประกาศผล 15 ธ.ค. และเข้าเทรดปลายเดือนนี้ คาดได้เงินระดมทุนสูงสุด 6.2 หมื่นล้านบาท นำเงินขยายธุรกิจ-คืนหนี้ ซีอีโอเผยวันแรกยอดจองคึกคัก ฟากกูรูมองบวกทั้งราคาเพิ่มทุนและทิศทางเติบโตอนาคต


*** เคาะราคาเพิ่มทุน 43.50 บ. จองซื้อ 4 - 9 ธ.ค.นี้


บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) กำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป (PO) ที่ 43.50 บาท โดยเปิดให้จองซื้อแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO), บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL), บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF), ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท  และผู้ลงทุนรายย่อย ระหว่างวันที่ 4 - 9 ธ.ค.64 
    
ส่วนบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์กำหนดให้จองซื้อ 7 - 9 ธ.ค.64 และ ผู้ลงทุนสถาบัน, Cornerstone Investors, นิติบุคคลที่สามารถเข้าร่วมการสำรวจความต้องการซื้อ และผู้ลงทุนในต่างประเทศผ่านผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) จองซื้อ 15 - 17 ธ.ค.64
    
ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่เสนอขายรวม 1,300 ล้านหุ้น และมีการจัดทำหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) อีกไม่เกิน 130 ล้านหุ้น (10% ของหุ้นที่เสนอขาย) โดยสัดส่วนการกระจายหุ้นประกอบด้วย  
 

ประเภทนักลงทุน

จำนวน (ล.หุ้น)

%สัดส่วน

ผู้ถือหุ้นเดิม MAKRO-CPALL-CPF

478.4

36.8

Cornerstone Investors

423.01

32.5

บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์

156.5

12

นักลงทุนต่างประเทศ

128.09

9.9

นักลงทุนรายย่อย

100

7.7

ผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

14

1.1

ที่มา : หนังสือชี้ชวน ข้อมูล ณ 1 ธ.ค.64


*** รายย่อยจองสะดวก 3 ช่องทาง


สำหรับนักลงทุนรายย่อยที่สนใจซื้อหุ้น PO ของ MAKRO ซึ่งแบ่งขายสัดส่วน 100 ล้านหุ้น จัดสรรแบบ Small Lot First โดยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ 
    
รอบแรกจัดสรรขั้นต่ำ 500 หุ้น รอบต่อไปเพิ่มขึ้นทีละ 100 หุ้นจนกว่าหุ้นจะหมด หากมีผู้จองซื้อเกินจำนวนหุ้นที่กำหนดและไม่สามารถจัดสรรหุ้นขั้นต่ำรอบแรกได้ครบทุกราย จะใช้วิธีสุ่มให้รายละ 500 หุ้นจนครบจำนวนหุ้นที่กำหนด
    
สำหรับวิธีจองซื้อสามารถทำได้ผ่าน Application Mobile Banking ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) และ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) รวมถึงแอปฯ True Money ซึ่งสามารถดูอินโฟกราฟฟิควิธีการจองได้ที่ : https://www.facebook.com/efinanceThai/posts/10159599713250489
    
ทั้งนี้สามารถจองซื้อได้ถึงวันที่ 9 ธ.ค.64 เวลา 15.30 น. และจะประกาศผลวันที่ 15 ธ.ค.64 ผ่านเว็บไซต์ www.settrade.com และคาดว่าหุ้นจะเข้าซื้อขายได้ช่วงปลายเดือน ธ.ค.นี้


*** ราคา PO คิด P/E ที่ 43.86 เท่า


การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น PO ที่ 43.50 บาท พิจารณาจากราคาและจำนวนหุ้นที่ผ่านการเจรจาตกลงกับผู้ลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors ร่วมกับอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio หรือ P/E) และอัตราส่วน EV/EBITDA รวมถึงพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ศักยภาพในการเติบโต และกลยุทธ์และแผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียง เป็นต้น
    
ทั้งนี้ราคาเสนอขายคิดที่ระดับ P/E ประมาณ 43.86 เท่า และ EV/EBITDA ที่ 17.99 เท่า ซึ่งอัตราส่วน P/E และ อัตราส่วน EV/EBITDA ของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อยู่ที่เฉลี่ยประมาณ 39.98 เท่า และ 17.92 เท่า ตามลำดับ อ้างอิงข้อมูลในช่วงระยะเวลา 6 เดือนย้อน (สิ้นสุด 26 พ.ย.64)
    
อย่างไรก็ดี อัตราส่วน P/E และ อัตราส่วน EV/EBITDA ดังกล่าวคำนวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงาน หรือความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งไม่ได้เป็นอัตราส่วนที่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้โดยตรง เนื่องจากเป็นการคำนวณอัตราส่วนในช่วงเวลาที่ต่างกัน


*** นำเงินคืนหนี้เกือบ 2 หมื่นลบ.


มูลค่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ 5.66 หมื่นล้านบาท หากรวมกับหุ้นส่วนเกินจะมีมูลค่าเท่ากับ 6.22 หมื่นล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์การใช้เงินคือ 1. ชำระคืนหนี้ ภายในปี 64-65 รวม 1.95 หมื่นล้านบาท 2.ขยายธุรกิจระหว่างปี 64-66 ราว 1.95 หมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
    
ทั้งนี้ ณ วันที่ 21 ต.ค.64  สัญญาเงินกู้ยืมเงินระยะสั้นของ Lotus’s Ltd มีจำนวนเงินกู้ที่ค้างชำระเท่ากับ 9,439 ล้านบาท และ 566.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยไม่คงที่ตามที่ระบุในสัญญา และมีเงื่อนไขว่า หลังจากขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MAKRO เสร็จสมบูรณ์ Lotus’s Ltd จะต้องชำระเงินบางส่วนคืนก่อนถึงกำหนดชำระ
    
อย่างไรก็ตามการชำระคืนหนี้ดังกล่าวจะช่วยลดภาระทางการเงินและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย เพื่อให้โครงสร้างทางการเงินอยู่ในระดับที่เหมาะสม


*** เปิดโผผู้ถือหุ้นใหญ่หลังขาย PO


สำหรับรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการขายหุ้น PO ครั้งนี้จะประกอบด้วย
 

รายชื่อ

จำนวน (หุ้น)

% สัดส่วน

บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)

3,675,728,100

34.3

บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

2,640,302,800

24.6

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด (“CPH”)

1,848,132,145

17.2

บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด (“CPM”)

924,066,072

8.6

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว

24,271,000

0.2

นาย ปริญญา เธียรวร

23,000,000

0.2

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

21,539,056

0.2

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

10,409,990

0.1

กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25

10,103,800

0.1

กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ

9,643,600

0.1

UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED

8,700,000

0.1

MAYBANK KIM ENG SECURITIES PTE. LTD.

8,000,000

0.1

ผู้ถือหุ้นอื่นๆ

1,516,426,937

14.1

รวมทั้งหมด

10,720,323,500

100

ที่มา : หนังสือชี้ชวน ข้อมูล ณ 1 ธ.ค.64

 
ด้านกลุ่มนักลงทุน Cornerstone Investors ที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้น PO ครั้งนี้ได้แก่
 

รายชื่อ

จำนวน (หุ้น)

บลจ.กสิกรไทย

90,000,000

บลจ.ไทยพาณิชย์

67,900,000

บลจ.ทิสโก้

42,800,000

บลจ.บัวหลวง

41,370,000

บลจ.กรุงไทย

38,000,000

บลจ.กรุงศรี จำกัด

35,000,000

บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย)

24,360,000

บลจ.เอ็มเอฟซี

20,680,000

บลจ.ธนชาต

14,020,000

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

13,800,000

บลจ.คิง ไว (เอเชีย)

12,000,000

บลจ.ทาลิส

9,190,000

บลจ.เกียรตินาคินภัทร

7,000,000

บลจ.วรรณ

6,890,000

รวม

423,010,000

ที่มา : หนังสือชี้ชวน ข้อมูล ณ 1 ธ.ค.64


*** บิ๊ก MAKRO เผยรายย่อยแห่จองหุ้น


"สุชาดา อิทธิจารุกุล" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามแม็คโคร (MAKRO) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเริ่มเปิดให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับสิทธิและนักลงทุนรายย่อยจองซื้อหุ้น PO ของ MAKRO ปรากฏว่าแค่เริ่มเปิดจองซื้อวันแรกก็ได้รับความสนใจอย่างคึกคัก สะท้อนความมั่นใจในบริษัทฯ และการวางยุทธศาสตร์ผสานธุรกิจค้าส่ง (B2B) และค้าปลีก (B2C) รวมถึงการพัฒนาแพลตฟอร์ม O2O ให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการจากหลากหลายช่องทาง (Omni-channel) 

ทั้งนี้ MAKRO และกลุ่มโลตัสส์ได้วางยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียด้านแพลตฟอร์มที่ผสานทุกช่องทางทั้งการค้าส่งแบบ B2B และค้าปลีกแบบ B2C โดยการใช้ศักยภาพจากฐานธุรกิจในประเทศไทยสู่การขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียใต้และภูมิภาคอาเซียน โดยจะพัฒนาแพลตฟอร์ม O2O ที่เป็นการผสมผสานระหว่างช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ (O2O) เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในยุคดิจิทัล
    
นอกจากบริษัทตั้งเป้าดันสัดส่วนยอดขายออนไลน์เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 15-20% ภายใน 3 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันที่อยู่ระดับ 11-12% หลังบริษัทมีแผนรวมกับกลุ่มโลตัสส์ในการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มเติม ซึ่งภายในช่วงไตรมาส 1/65 จะมีการเปิดตัวแพลตฟอร์ม B2B มาร์เก็ตเพลส โดยจะมีทั้ง MAKROและผู้ค้ารายใหญ่หลายรายมาอยู่ในช่องทางมาร์เก็ตเพลสร่วมกัน และจะถือเป็นตลาดแบบ B2B มาร์เก็ตเพลสรายแรกในประเทศไทย


*** กูรูมองบวกต่ออนาคต-ราคาเพิ่มทุน


"ธรีทิพย์ วงษ์แสงไพบูลย์" ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย มีมุมมองเชิงบวกต่อราคาเพิ่มทุนที่ 43.50 บาท เพราะต่ำกว่าราคากระดาน และมีอัปไซด์จากราคาเหมาะสมที่ 49 บาท ราว 13% ขณะที่ภาพธุรกิจระยะยาวมีศักยภาพการเติบโตสูง
    
เช่นเดียวกับ "โดม คุณประยูรสวัสดิ์" ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.คันทรี่ กรุ๊ป ประเมินว่า ราคาขาย PO ที่ 43.50 บาท ถือว่าเหมาะสมและจูงใจให้นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน และการเข้าซื้อขายวันแรกของหุ้นเพิ่มทุนอาจจะได้รับ Sentiment เชิงบวก ขณะที่ระยะยาวความสามารถในการทำกำไรจะดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 2566
    
ด้าน นักวิเคราะห์ บล.โนมูระ พัฒนสิน มองว่า ราคาเพิ่มทุนใกล้เคียงกับราคาที่ใช้ Swap ซื้อหุ้นโลตัสส์ ซึ่งมีอัปไซด์จากราคาเป้าหมายราว 15% ขณะที่แนวโน้มกำไรปี 65-66 จะดีขึ้นตามลำดับ หลังการควบรวมและภาระหนี้ที่ลดลง แนะนำนักลงทุนที่สนใจสามารถตองซื้อหุ้น PO ได้ 
    
ฟาก "ทิวา ชินธาดาพงศ์" นักลงทุนเน้นคุณค่า หรือ VI มองว่า MAKRO จะมีการเติบโตที่ดีจากการเข้าซื้อกิจการของ โลตัสส์ ซึ่งมีโครงสร้างธุรกิจคล้ายกัน และจะช่วย Synergies กันได้ดี ซึ่งราคากำหนดที่ระดับ 43.50 บาท เป็นราคาที่รับได้ ไม่ถือว่าแพงเกินไป ซึ่งนอกจากการ Synergies ธุรกิจแล้ว ยังจะช่วยแก้ปัญหาฟรีโฟลต และทำให้ MAKRO เข้าคำนวณในดัชนี SET50 ได้ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้
    
 

 

 

 

 

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด