ประเด็นร้อน

กำไร บจ. 9 เดือนดิ่ง 49% พบ 90 บริษัทพลิกขาดทุน

กำไร บจ. 9 เดือนดิ่ง 49% พบ 90 บริษัทพลิกขาดทุน

ผ่างบการเงิน บจ.งวด 9 เดือนปี 63 ภาพรวมกำไรทรุด 49% จากช่วงเดียวกันปีก่อน พบ 82 บริษัทกำไรหดเกิน 50% แถมมี 90 บริษัทพลิกขาดทุน มีเพียง 189 บจ.ที่กำไรเพิ่มขึ้น และ 42 บจ.พลิกมีกำไร


*** กำไร บจ.9 เดือนปี 63 ดิ่ง 49% ท่องเที่ยว-ขนส่ง ทรุดหนักสุด


"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ทั้ง SET และ mai งวด 9 เดือนปี 63 พบว่า ณ 20 พ.ย.63 ประกาศงบการเงินแล้ว 672 บริษัท (ไม่รวมกลุ่มที่อยู่ระหว่างการแก้ไขผลการดำเนินงานและเข้าข่ายถูกเพิกถอน) มีกำไรสุทธิรวม 3.39 แสนล้านบาท ลดลง 49% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (20 พ.ย.62) ซึ่งประงบการเงิน 634 บริษัท มีกำไรสุทธิรวม 6.69 แสนล้านบาท

ทั้งนี้พบว่า 13 จาก 28 หมวดธุรกิจกำไรลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มแฟชั่นกำไรรวมลดลงสูงสุดถึง 95% จาก 1,887 ล้านบาท งวด 9 เดือนปี 62  เหลือเพียง 98 ล้านบาท ในงวด 9 เดือนปี 63 รองลงมาคือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกำไรลดลง 86% จาก 6,028 ล้านบาท เหลือ 872 ล้านบาท 

ขณะที่มีถึง 5 หมวดธุรกิจที่พลิกขาดทุน ประกอบด้วย 1.กลุ่มท่องเที่ยว พลิกขาดทุน 7,097 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไรรวม 1,564 ล้านบาท 

2.กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ ขาดทุนรวม 5.69 หมื่นล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไรรวม 1.45 หมื่นล้านบาท

3.กลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ ขาดทุนรวม 2,629 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีกำไรรวม 3,167 ล้านบาท

4.กลุ่มบริการเฉพาะกิจ ขาดทุนรวม 71 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไรรวม 256 ล้านบาท 

5.กลุ่มปิโตรเคมี ขาดทุนรวม 162 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนมีกำไรรวม 2.26 หมื่นล้านบาท

อย่างไรก็ตามมี 10 หมวดธุรกิจที่กำไรรวมเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ กำไรรวมเติบโต 1,432% เป็น 6,407 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 418 ล้านบาท รองลงมาคือกลุ่มธุรกิจการเกษตร กำไรรวมเพิ่มขึ้น 1,200% เป็น 5,654 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ 435 ล้านบาท 

ขณะเดียวกันมี 2 หมวดธุรกิจที่พลิกกำไร ได้แก่ กลุ่มของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน มีกำไรรวม 727 ล้านบาท จากช่วงเดียวปีก่อนขาดทุน 23 ล้านบาท และ กลุ่มวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร กำไรรวม 1,265 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนขาดทุน 115 ล้านบาท


*** พบ 90 บจ.พลิกขาดทุน 33 รายติดลบเกิน 100 ล้านบาท


ทั้งนี้พบว่างวด 9 เดือนปี 63 มี 90 บจ.ที่ผลประกอบการพลิกขาดทุน มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีเพียง 70 บริษัท ซึ่งมีถึง 33 บริษัทที่พลิกขาดทุนมากกว่า 100 ล้านบาท ได้แก่
 

33 บจ.พลิกขาดทุนงวด 9 เดือนปี 63 เกิน 100 ล้านบาท

ชื่อย่อหุ้น

ตลาด

กำไร 9M/63 (ลบ.)

กำไร 9M/62 (ลบ.)

กำไรปี 62 (ลบ.)

MINT

SET

-15,816.39

6,929.49

10,697.93

TOP

SET

-10,558.84

4,292.61

6,276.68

BCP

SET

-7,218.50

1,111.88

1,731.57

PTTGC

SET

-6,204.99

11,308.26

11,682.08

U

SET

-2,770.99

114.87

1,867.35

JAS

SET

-2,198.65

3,122.99

7,264.61

TTA

SET

-2,054.73

386.58

562.59

CENTEL

SET

-1,408.03

1,273.33

1,744.24

ERW

SET

-1,241.56

269.95

445.57

PSTC

mai

-1,064.30

3,091.67

3,128.78

DTC

SET

-877.67

51.4

320.22

MAJOR

SET

-855.02

905.61

1,170.03

RML

SET

-645.87

204.87

79.31

S

SET

-584.18

645.8

1,143.75

TR

SET

-547.51

1,300.38

1,576.67

PF

SET

-439.89

1,488.08

1,137.93

KBS

SET

-331.8

282.05

179.75

STPI

SET

-275.88

2,258.07

2,089.37

BAFS

SET

-253.12

779.71

939.92

SAMART

SET

-220.59

380.57

426.03

PLE

SET

-220.54

139.39

221.04

SAMTEL

SET

-205.37

310.03

451.18

KSL

SET

-179.03

725.28

821.58

WACOAL

SET

-169.96

239.31

336.08

SHANG

SET

-168.52

492

644.96

THE

SET

-158.11

215.37

215.51

CHO

mai

-139.13

53.63

65.86

SR

mai

-138

4.59

20.38

CMO

mai

-135.1

10.27

98.61

ANAN

SET

-132.18

586.12

704.66

SPA

mai

-131.22

176.31

245.47

PLAT

SET

-130.75

535.72

714.99

BEAUTY

SET

-123.79

167.17

232.58

ที่มา : SET ข้อมูล ณ 20 พ.ย.63


33 บจ.ข้างต้นมาจาก SET จำนวน 28 บริษัท และ mai จำนวน 5 บริษัท โดยมีถึง 10 บริษัทที่พลิกขาดทุนเกินพันล้านบาท ซึ่ง บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) และ บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ขาดทุนเกินหมื่นล้านบาท อยู่ที่ -1.58 หมื่นล้านบาท และ 1.1 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไร 6,929 ล้านบาท และ 4,293 ล้านบาท ตามลำดับ


*** 82 บจ.กำไรหดเกิน 50%YoY


ขณะที่พบว่างวด 9 เดือนปี 63 มี 180 บริษัทที่กำไรลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน (ไม่นับรวม 202 บจ.ที่ขาดทุน) โดยมีถึง 82 บริษัทที่กำไรลดลงเกิน 50% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่ง 20 บริษัทที่กำไรลดลงสูงสุด ได้แก่
 

20 บจ.กำไรงวด 9 เดือนปี 63 ลดลงสูงสุด

ชื่อย่อหุ้น

ตลาด

กำไร 9M/63 (ลบ.)

กำไร 9M/62 (ลบ.)

%chg

PLANB

SET

0.02

520.12

-99.99

AH

SET

1.27

560.74

-99.77

OCEAN

mai

0.19

34.81

-99.47

GCAP

mai

0.96

41.32

-97.69

FMT

SET

3.18

90.30

-96.48

TOG

SET

5.72

119.56

-95.21

OTO

mai

2.06

34.49

-94.03

MBK

SET

96.24

1,603.49

-94.00

PLANET

mai

0.73

9.46

-92.27

TVI

SET

6.99

89.15

-92.16

THG

SET

31.73

379.96

-91.65

CPR

mai

5.23

58.93

-91.13

FLOYD

mai

3.61

30.56

-88.20

MK

SET

30.07

232.72

-87.08

CM

SET

3.70

27.00

-86.31

UV

SET

93.92

659.75

-85.76

VRANDA

SET

11.58

78.50

-85.25

MITSIB

mai

8.10

54.80

-85.21

TNL

SET

16.54

106.19

-84.42

IVL

SET

1,104.31

6,767.70

-83.68

ที่มา : SET ข้อมูล ณ 20 พ.ย.63


20 บริษัทดังกล่าวกำไรลดลงมากกว่า 80% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดย 4 อันดับแรกกำไรลดลงเฉียด 100% หรือเกือบพลิกขาดทุน ซึ่ง บมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB) มีอัตราการลดลงของกำไรสุทธิสูงสุด 99.99% จาก 520.12 ล้านบาท ในงวด 9 เดือนปี 62 เหลือเพียง 0.02 ล้านบาท ในงวด 9 เดือนปี 63 

ขณะที่ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เป็นบริษัทที่เม็ดเงินกำไรลดลงสูงสุด ถึง 5,663 ล้านบาท จาก 6,768 ล้านบาท ในงวด 9 เดือนปี 62 เหลือเพียง 1,104 ล้านบาทในงวด 9 เดือนปี 63

 

*** 43 บจ.กำไรพุ่งเกิน 100%YoY


อย่างไรก็ตามพบว่างวด 9 เดือนปี 63 มี 189 บริษัท ที่กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีถึง 43 บริษัท ที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ได้แก่
 

43 บจ.กำไรงวด 9 เดือนปี 63 เติบโตเกิน 100%

ชื่อย่อหุ้น

ตลาด

กำไร 9M/63 (ลบ.)

กำไร 9M/62 (ลบ.)

%chg

APURE

SET

209.25

7.23

2,792.65

STARK

SET

1,163.89

51.59

2,156.21

ASIMAR

SET

22.63

1.51

1,396.36

AJ

SET

376.02

29.87

1,158.97

SUTHA

SET

194.15

16.62

1,068.05

UOBKH

SET

186.14

17.90

939.70

CTW

SET

213.47

24.60

767.94

CITY

SET

8.01

1.01

692.58

WIIK

SET

78.44

11.99

554.18

MBAX

mai

160.32

29.32

446.85

JTS

SET

28.15

5.26

434.87

ASIAN

SET

607.28

115.82

424.34

CPH

SET

24.43

4.78

411.09

EASON

SET

34.82

7.19

384.28

SGP

SET

1,045.21

221.13

372.67

ESTAR

SET

145.06

31.48

360.81

EP

SET

1,018.87

226.07

350.69

BFIT

SET

1,315.21

391.82

235.67

AI

SET

490.04

147.22

232.86

PJW

mai

55.79

16.95

229.10

KYE

SET

297.56

98.63

201.69

PAP

SET

128.66

43.63

194.90

WICE

SET

141.69

48.62

191.44

PRIN

SET

200.73

70.02

186.68

TPA

SET

41.07

14.61

181.21

SKN

SET

125.43

45.12

178.00

TPAC

mai

258.59

93.05

177.90

PIMO

mai

62.73

22.75

175.75

SYMC

SET

79.24

28.87

174.46

SINGER

SET

319.21

124.30

156.82

2S

mai

309.26

123.15

151.13

ZIGA

mai

79.44

32.32

145.83

PHOL

mai

60.85

26.37

130.74

ABICO

mai

89.76

40.46

121.87

CSS

SET

90.93

41.16

120.93

ILINK

SET

184.80

83.65

120.91

DOD

mai

173.14

79.09

118.93

TC

SET

244.56

114.14

114.26

DELTA

SET

5,520.09

2,577.04

114.20

MBKET

SET

310.42

149.04

108.28

GPSC

SET

6,050.25

2,916.23

107.47

BTS

SET

4,630.99

2,245.72

106.21

CIMBT

SET

1,467.53

728.06

101.57

ที่มา : SET ข้อมูล ณ 20 พ.ย.63


บมจ.อกริเพียว โฮลดิ้งส์ (APURE) มีอัตราการเติบโตสูงสุดถึง 2,793% จากงวด 9 เดือนปี 62 มีกำไรเพียง 7.23 ล้านบาท แต่งวด 9 เดือนปี 63 มีกำไรเพิ่มขึ้นเป็น 209.25 ล้านบาท

ส่วน บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) มีมูลค่ากำไรเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 3,134 ล้านบาท โดยงวด 9 เดือนปี 63 มีกำไรสุทธิ 6,050 ล้านบาท จากงวด 9 เดือนปี 62 ที่มีกำไรสุทธิ 2,916 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 107.47%

ขณะเดียวกันมีอีก 3 บจ.ที่กำไรงวด 9 เดือนปี 63 เพิ่มขึ้นระดับพันล้านบาทเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ได้แก่ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK), บมจ.ดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA) และ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS)


*** 42 บจ.พลิกมีกำไร


นอกจากนี้พบว่างวด 9 เดือนปี 63 มี 42 บจ.ที่พลิกมีกำไร จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่ขาดทุน ประกอบด้วย
 

42 บจ.พลิกกำไรงวด 9 เดือนปี 63

ชื่อย่อหุ้น

ตลาด

กำไร 9M/63 (ลบ.)

กำไร 9M/62 (ลบ.)

กำไรปี 62 (ลบ.)

STA

SET

4,032.27

-222.54

-148.54

THCOM

SET

772.03

-281.26

-2,249.95

RCL

SET

484.36

-323.01

-491.75

A

SET

431.14

-120.34

-280.61

ALT

SET

296.03

-128.92

-132.88

FNS

SET

253.25

-33

-82.58

AS

SET

241.62

-10.4

4.35

AIE

mai

235.64

-140.52

-156.5

SQ

SET

169.4

-115.64

1.11

TPBI

SET

160.79

-26.12

-34.09

SUN

mai

153.1

-32.73

-41.88

METCO

SET

146.42

-207.99

-198.05

CHEWA

mai

137.08

-27.71

-55.06

SSC

SET

132.44

-159.15

-452.52

PDI

SET

98.39

-25.6

-5.76

SRICHA

SET

73.46

-40.69

-48.38

AMATAV

SET

64.29

-10.19

1.56

TRITN

SET

60.87

-4.96

32.36

MILL

SET

58.29

-108.95

-25.37

BRR

SET

58.27

-79.72

-511.71

PMTA

SET

55.1

-10.3

44.09

NWR

SET

51.94

-242.55

-515.22

ADB

mai

50.23

-13.2

3.26

FSS

SET

49.69

-81

-138.06

SMT

SET

49.1

-19.74

-39.37

UPOIC

SET

48.7

-17.27

-3.55

J

SET

47.66

-33.89

17.21

UEC

mai

34.29

-192.36

-151.88

RWI

mai

29.45

-147.28

-282.08

CHARAN

SET

29.3

-27.89

-31.05

BTW

mai

26.41

-141.53

-197.72

NDR

mai

24.5

-7.82

-19.54

SCI

SET

18.48

-101.49

-134.83

CSP

SET

17.71

-93.58

-127.45

ABM

mai

17.36

-7.34

-15.66

CPL

SET

14.36

-63.66

-163.89

PK

SET

11.87

-177.56

-185.59

KCM

mai

11.14

-3.43

-11.19

TCJ

SET

10.98

-29.11

-66.56

TMI

mai

7.85

-10.05

-8.38

DTCI

SET

6.96

-1.5

4.1

GREEN

SET

6.09

-3.07

4.01

ที่มา : SET ข้อมูล ณ 20 พ.ย.63


ทั้ง 42 บริษัท กำไรงวด 9 เดือนปี 63 ยังมากกว่ากำไรปี 62 ทั้งปีอีกด้วย โดย บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) พลิกมีกำไรสูงสุดถึง 4,032 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขาดทุน 223 ล้านบาท 

ส่วน บมจ. ไทยคม (THCOM) พลิกจากขาดทุน 2,250 ล้านบาท ณ สิ้นปี 62 เป็นกำไร 772 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 3/63

 

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด