ประเด็นร้อน

"หุ้นกู้ยั่งยืน"ฮ็อต! บจ.แห่ระดมทุนทะลุ 1 แสนลบ.

"ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน" เนื้อหอม 8 บจ.- 3 ภาครัฐ ขายหมดเกลี้ยง ล่าสุดมูลค่าระดมทุนรวมทะลุ 1 แสนล้านบาทแล้ว รอจ่อคิวขายเพิ่มอีกหลายราย วงการชี้นักลงทุนสถาบันทั้งใน-ต่างประเทศ ล็อคเป้าลงทุน เหตุความเสี่ยงต่ำ-ดอกเบี้ยดี


*** แห่ออกหุ้นกู้ยั่งยืน มูลค่าทะลุ 1 แสนล้านบาท


"รื่นวดี สุวรรณมงคล” เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า การระดมทุนผ่านตราสารหนี้(หุ้นกู้)เพื่อความยั่งยืนหรือ (ESG Bond) ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 11 แห่ง ขายตราสารหนี้ดังกล่าว มูลค่ารวมมากกว่า 1 แสนล้านบาท 

โดยเป็นการระดมทุนผ่าน 3 ประเภท ESG Bond คือ ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond), ตราสารหนี้เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) และ ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) สะท้อนการให้ความสำคัญกับ ESG ในอัตราเร่ง หลังจากที่มีการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนเมื่อปี 2561

"ESG Bond ใช้เวลาเพียง 2 ปีกว่าเท่านั้น มูลค่าการระดมทุนก็พุ่งทะลุ 1 แสนล้านบาทไปแล้ว โดยหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนให้ความสนใจอย่างมากกับเรื่องนี้ ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอย่างยั่งยืน" เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

ทั้งนี้ กรีนด์บอนด์ เป็นตราสารหนี้ที่มุ่งเน้นระดมทุนเพื่อนำไปอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ขณะที่ โซเชียลบอนด์ เป็นตราสารที่มุ่งเน้นระดมทุนเพื่อนำไปพัฒนาสังคมและคุณภาพของคนในชุมชนให้ดีขึ้น และ ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืน เป็นตราสารหนี้ที่มุ่งเน้นระดมทุนเพื่อนำไปช่วยเหลือโครงการเกี่ยวกับธรรมชาติและพัฒนาสังคม 


*** 6 บจ. - ธ.ก.ส. ขายกรีนบอนด์ มูลค่ารวม 4.29 หมื่นล้านบาท


"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลจาก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) พบว่า กรีนบอนด์ได้รับความนิยมสูงสุด โดยเฉพาะกลุ่มบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่ระดมทุนผ่านตราสารประเภทนี้ไปแล้ว 6 บริษัท รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อย่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระดมทุนผ่านกรีนด์บอนด์ มูลค่ารวม 4.29 หมื่นล้านบาท

ข้อมูลผู้ออกกรีนบอนด์

ผู้ออก

จำนวนหุ้นกู้ (ชุด)

มูลค่ารวม (ลบ.)

% อัตราดอกเบี้ย

อายุหุ้นกู้ (ปี)

เรทติ้ง

ผู้ลงทุน

BTS

5

13,000

2.51 - 3.89

0.56 - 8.56

A

II/HNW

EA

6

10,000

2.61 - 3.61

1.69 - 5.7

A-

II/HNW

GPSC

3

5,000

2.11 - 3.24

4.77 - 14.77

AA-

II/HNW

BGRIM

2

5,000

3 - 3.39

3.13 - 5.14

AA-

PP10

PTT

1

2,000

2.25

2.73

AAA

PO

TMB*

1

1,850

N/A

7

N/A

IFC

...

2

6,000

1.76 - 2.76

4.8 - 9.8

AAA

PP10

ที่มา : ThaiBMA

* TMB ขายกรีนบอนด์ให้กับ “IFC” (สมาชิกกลุ่มธนาคารโลก) เพียงรายเดียว โดยไม่เปิดเผยอัตราดอกเบี้ย


บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) มีมูลค่าการระดมทุนสูงสุด 1.3 หมื่นล้านบาท โดยออกกรีนบอนด์ 5 ชุด อัตราดอกเบี้ย 2.51 - 3.89% อายุ 0.56 - 8.56 ปี ซึ่งจะนำเงินระดมทุนไปชำระคืนหนี้จาการลงทุนรถไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการใช้บริการขนส่งสาธารณะและลดมลภาวะจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว

ขณะที่ 3 ธุรกิจโรงไฟฟ้า ได้แก่ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA), บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) และ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ระดมทุนเพื่อนำเงินไปลงทุนพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้าน บมจ.ปตท.(PTT) จะนำเงินไปลงทุนเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน เพื่อดูแลป่าในระยะยาว และศูนย์เรียนรู้ของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.

ส่วน ธนาคารทหารไทย (TMB) ระดมทุนเพื่อปล่อยสินเชื่อธุรกิจรักษ์โลก และ ธ.ก.ส. นำเงินไปลงทุนโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 

*** การเคหะฯ - BAY ขายโซเชียลบอนด์ มูลค่ารวมกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท


ด้านโซเชียลบอนด์มีผู้เสนอขาย 2 ราย ได้แก่

ข้อมูลผู้ออกโซเชียลบอนด์

ผู้ออก

จำนวนหุ้นกู้ (ชุด)

มูลค่ารวม (ลบ.)

% อัตราดอกเบี้ย

อายุหุ้นกู้ (ปี)

เรทติ้ง

ผู้ลงทุน

กคช.

3

6,800

1.08 - 1.9

4.9 - 14.9

N/A

PO

BAY

1

6,640

LIBOR+0.95*

7

N/A

IFC-DEG

ที่มา : ThaiBMA

* อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อิงตามอัตราดอกเบี้ย London Interbank Offered Rate (LIBOR)

 

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ระดมทุน 6,800 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้ปานกลาง-น้อย

ขณะที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) ระดมทุน 6,640 ล้านบาท เพื่อนำไปปล่อยสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการหญิง


*** ก.คลัง - KBANK ขายบอนด์ยั่งยืน มูลค่ารวมกว่า 6 หมื่นล้านบาท


ขณะที่ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนมีมูลค่าระดมทุนสูงสุดกว่า 6 หมื่นล้านบาท จากกระทรวงการคลังและธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

ข้อมูลผู้ออกบอนด์ยั่งยืน

ผู้ออก

จำนวนหุ้นกู้ (ชุด)

มูลค่ารวม (ลบ.)

% อัตราดอกเบี้ย

อายุหุ้นกู้ (ปี)

เรทติ้ง

ผู้ลงทุน

.คลัง

1

30000

1.585

15.13

N/A

PG

KBANK

1

100*

LIBOR+0.95**

5.96

N/A

II/HNW

ที่มา : ThaiBMA

* หน่วย ล้านเหรียญสหรัฐฯ

** อัตราดอกเบี้ยลอยตัว อิงตามอัตราดอกเบี้ย London Interbank Offered Rate (LIBOR)


ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง ระดมทุน 3 หมื่นล้านบาท สำหรับใช้พัฒนาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม โดยจะปล่อยกู้ให้กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 1 หมื่นล้านบาท ขณะที่อีก 2 หมื่นล้านบาท จะนำไปช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19

ด้าน KBANK ระดมเงินทุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับให้บริการสินเชื่อแก่โครงการที่เป็นประโชยน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม


*** ความเสี่ยงต่ำ - ดอกเบี้ยดี


"มนตรี อุปถัม" รองผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายทุนธนกิจ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ระบุว่า ESG Bond เป็นตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ สะท้อนจากผู้ออกและเสนอขายส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานและบริษัทขนาดใหญ่ มีอันดับเครดิตเรทติ้งสูง 

ขณะเดียวกันอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ใกล้เคียงกับการออกหุ้นกู้ปกติ เพราะผู้ออกมีต้นทุนต่ำ เพราะได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต.ในการงดเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตและไฟลิ่ง โดยในต่างประเทศมีมานานพอสามควรและได้รับความนิยม เพราะผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นคนขับเคลื่อนให้มีหุ้นกู้ประเภทนี้เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสังคมให้กลับมาสู่ระดับสมดุล 

พร้อมกันนี้มีดีมานด์จากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศสูง สะท้อนจากที่ผ่านมามีความต้องการมากกว่าจำนวนที่เสนอขาย ซึ่งจะเป็นโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนที่มีศักยภาพปรับกลยุทธ์มาใช้ช่องทางนี้ในการระดมทุนมากขึ้น โดยคาดหวังว่าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะเข้ามาช่วยสนับสนุน โดยเฉพาะเรื่องต้นทุน

ด้าน "จอมขวัญ คงสกุล" ผู้ช่วยเลขาธิการสายระดมทุน ก.ล.ต. เสริมว่า ESG เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับบริษัท ที่มีผลต่อชื่อเสียง ภาพลักษณ์ ผลการดำเนินงาน เพราะหากบริหารงานด้วยหลัก ESG ผลประกอบการจะสะท้อนในทิศทางที่ดีสอดคล้องกันเสมอ  

ที่ผ่านมา ก.ล.ต.สนับสนุนให้มมีการออก Green Bond, Social Bond และ Sustainbility Bond  มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมขออนุญาตและไฟลิ่ง โดย ESG สำคัญกับธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เพราะในระยะยาวการลงทุนในบริษัทที่มี ESG ดี จะให้ผลตอบแทนระดับที่ดีเช่นกัน


*** รอต่อคิวขายกรีนบอนด์อีกหลายหมื่นล้านบาท


ล่าสุด บมจ.ราช กรุ๊ป (RATCH) เตรียมเสนอขายกรีนบอนด์ 4 ชุด มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 1.32 - 2.94 อายุ 3 - 15 ปี โดยจะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนประเภท II/HNW วันที่ 2-3 พ.ย.นี้ โดยมีอันดับเครดิตเรทติ้งที่ AAA

ด้าน "จอมขวัญ คงสกุล" ผู้ช่วยเลขาธิการสายระดมทุน ก.ล.ต. ระบุว่า ขณะนี้มี บจ.อีกจำนวน 2 บริษัท สนใจเสนอขายกรีนด์บอนด์ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้

ขณะที่ "อภิรมย์ สุขประเสริฐ" ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ระบุว่า อยู่ระหว่าศึกษาเตรียมเสนอขายกรีนด์บอนด์วงเงินรวม 2 หมื่นล้านบาท ในรอบปีบัญชี 63-67 เพื่อนำไปใช้สร้างพื้นที่ป่าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด