ประเด็นร้อน

หุ้นร้อนพุ่งสูงสุดรอบ 4 ปี ตลท.สั่งติด"แคชบาลานซ์"แล้ว 31 บจ.

หุ้นร้อนพุ่งสูงสุดรอบ 4 ปี ตลท.สั่งติด

เปิดโผ 31 บจ. ติด Trading Alert ต้นปี 64 สูงสุดในรอบ 4 ปี พบเกินครึ่งราคาวิ่งแรง สูงสุด 560% กูรูชี้แห่เก็งกำไรหุ้นงบฟื้น-มีสตอรี่หนุน ตลท.มองยังอยู่ในระดับปกติ ตามภาวะตลาดขาขึ้น แต่แนะประเมินมูลค่าเหมาะสมก่อนลงทุน


*** พบ 31 บจ.เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1-2


"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย (Trading Alert List) ตั้งแต่ต้นปี 64 (Year to date) พบว่ามีถึง 31 บริษัท สูงสุดในรอบ 4 ปี (เทียบช่วงเดียวกันตั้งแต่ปี 2561-2564) ประกอบด้วย
 

31 บจ.ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ชื่อย่อหุ้น

ตลาด

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

ระดับ 1: Cash Balance

CHAYO

SET

28/12/2020

05/02/2021

CHAYO

SET

08/02/2021

25/02/2021

DELTA

SET

06/01/2021

26/01/2021

DELTA

SET

27/01/2021

15/02/2021

IIG

mai

14/12/2020

22/01/2021

IIG

mai

01/02/2021

12/03/2021

IP

mai

11/01/2021

19/02/2021

IP

mai

22/02/2021

12/03/2021

NEX

SET

12/01/2021

01/02/2021

NEX

SET

02/02/2021

22/02/2021

NRF

SET

08/12/2020

15/01/2021

NRF

SET

18/01/2021

05/02/2021

NRF

SET

08/02/2021

25/02/2021

NRF

SET

01/03/2021

19/03/2021

SMT

SET

11/01/2021

29/01/2021

SMT

SET

01/02/2021

19/02/2021

YGG

mai

04/01/2021

12/02/2021

YGG

mai

15/02/2021

05/03/2021

COTTO

SET

24/12/2020

13/01/2021

DDD

SET

08/02/2021

19/03/2021

GLOCON

SET

08/02/2021

19/03/2021

IND

mai

04/01/2021

12/02/2021

JR

SET

14/12/2020

22/01/2021

KCE

SET

11/01/2021

19/02/2021

KEX

SET

04/01/2021

12/02/2021

KISS

SET

01/03/2021

09/04/2021

KWM

mai

24/02/2021

16/03/2021

LEO

mai

18/01/2021

25/02/2021

MICRO

SET

14/12/2020

22/01/2021

NCAP

SET

08/02/2021

19/03/2021

RBF

SET

01/02/2021

12/03/2021

SAK

SET

22/02/2021

02/04/2021

SEAOIL

mai

14/01/2021

03/02/2021

SICT

mai

15/02/2021

26/03/2021

PSL

SET

01/03/2021

09/04/2021

THCOM

SET

28/12/2020

05/02/2021

TKN

SET

25/01/2021

05/03/2021

TQR

mai

01/03/2021

09/04/2021

UPA

mai

08/12/2020

15/01/2021

W

SET

20/01/2021

09/02/2021

ZMICO

SET

22/02/2021

02/03/2021

ระดับ 2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance

DELTA

SET

16/02/2021

08/03/2021

IND

mai

17/02/2021

09/03/2021

ZMICO

SET

03/03/2021

02/04/2021

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


31 บริษัทข้างต้นเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) จำนวน 21 บริษัท และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ(mai) จำนวน 10 บริษัท โดยมี 8 บจ.ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1: Cash Balance ตั้งแต่ 2 รอบขึ้นไป โดย บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) ติดสูงสุดถึง 4 รอบเริ่มตั้งแต่ 20 ธ.ค.63 - 15 ม.ค.64, 18 ม.ค.- 4 ก.พ.64, 8 ก.พ.-25 ก.พ.64 และ 1 มี.ค.-19 มี.ค.64 

ขณะเดียวกันมี 3 บจ.ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ประกอบด้วย บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA, บมจ.อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป (IND) และ บมจ.ซีมิโก้ แคปปิตอล (ZMICO) โดยก่อนหน้านี้ DELTA ติดระดับที่ 1 มาแล้ว 2 รอบ ส่วน IND และ ZMICO ติดบริษัทละ 1 รอบ
 

มาตรการกำกับการซื้อขาย Trading Alert List แบ่งเป็น 3 ระดับ

ระดับ 1

มีสภาพการซื้อขายผิดปกติตามหลักเกณฑ์* นักลงทุนต้องซื้อหุ้นด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ (Cash Balance) หรือ ต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนซื้อ ในวันทำการถัดไปเป็นเวลา 3 สัปดาห์

ระดับ 2

หุ้นเดิมที่มีการซื้อขายผิดปกติซ้ำเป็นครั้งที่ 2 จะถูกห้ามนำหลักทรัพย์คำนวณเป็นวงเงินซื้อขายทุกประเภทบัญชี และต้องซื้อด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ต่ออีก 3 สัปดาห์

ระดับ 3

หุ้นเดิมที่มีการซื้อขายผิดปกติซ้ำเป็นครั้งที่ 3จะถูกห้ามนำหลักทรัพย์คำนวณเป็นวงเงินซื้อขายทุกประเภทบัญชี และต้องซื้อด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ต่ออีก 3 สัปดาห์ รวมถึงห้าม Net Settlement หรือ หักกลบค่าซื้อขายในวันเดียวกันเป็นเวลา 3 สัปดาห์

          ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์อาจขยายเวลาใช้เกณฑ์แต่ระดับได้ตามความเหมาะสม และอาจประกาศหยุดพักการซื้อขายเป็นการชั่วคราว (Halt) กรณีที่หุ้นมีสภาพการซื้อขายผิดปกติอย่างมาก หรือมีการซื้อขายกระจุกตัวโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล โดยสภาพการเปลี่ยนแปลงไปนั้นไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานหรือไม่มีเหตุอันควร

*หลักเกณฑ์ความผิดปกติในการซื้อขาย

หลักเกณฑ์

SET

mai

หมายเหตุ

การหมุนเวียนซื้อขายต่อสัปดาห์

(%1W-turnover)

>= 30%

>= 30%

กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Trading Alert ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Trading Alert ควบคู่ไปด้วย 

มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์

>= 100 ลบ.

>= 20 ลบ.


*** เกินครึ่ง 3 เดือนหลังราคาพุ่ง 4-431%


ขณะที่เมื่อสำรวจความเคลื่อนไหวราคาหุ้นของ 31 บจ.ข้างต้นช่วง 3 เดือนหลัง (8 ธ.ค.63 - 5 มี.ค.64) พบว่า มีถึง 24 บริษัทที่ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้้นตั้งแต่ 4-431% โดยมีถึง 13 บริษัทที่ราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% และ 5 บริษัทราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% ดังนี้
 

ความเคลื่อนไหวราคาหุ้น 31 บจ.ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ชื่อย่อหุ้น

ราคาหุ้น 3 เดือนหลัง (8 ธ.ค.63 – 5 มี.ค.64)

%chg**

%chg สูงสุด**

%chg ต่ำสุด**

มูลค่าซื้อขายเฉลี่ย/วัน (ลบ.)

ZMICO

431

560

-14

106

KWM

405

414

0

52

TQR*

247

386

200

283

SAK*

146

181

82

624

PSL

108

110

-9

260

KEX*

93

161

64

1,315

YGG

82

93

-6

45

IP

81

111

-9

39

NCAP

70

70

-12

179

IND*

62

220

41

98

THCOM

62

104

-2

206

RBF

59

64

-12

205

SMT

56

91

-8

45

DELTA

45

226

0

2,157

KISS*

44

99

32

1,047

CHAYO

43

65

-4

109

NRF

41

46

-17

94

KCE

39

50

-5

974

MICRO

34

36

-22

58

SEAOIL

18

28

-10

11

COTTO

9

65

-2

43

NEX

6

26

-8

63

LEO

4

18

-16

64

SICT

4

14

-8

26

UPA

0

26

-13

15

JR

-1

10

-17

72

IIG

-5

17

-17

25

DDD

-5

9

-15

58

W

-11

15

-22

31

GLOCON

-13

13

-23

20

TKN

-14

4

-33

244

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

* หุ้น IPO ที่เข้าซื้อขายในช่วง 3 เดือนหลัง

** เทียบราคาปิด 4 ธ.ค.63 กับราคาล่าสุด, สูงสุด และ ต่ำสุด ช่วง 3 เดือนหลัง


ทั้งนี้ เมื่อเทียบราคาปิด 4 ธ.ค.63 กับราคาสูงสุดในช่วง 3 เดือนหลัง พบว่า มีถึง 10 บริษัทที่ราคาเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% โดย บมจ.ซีมิโก้ แคปปิตอล (ZMICO) ราคาพุ่งขึ้นสูงสุด ซึ่ง 3 เดือนหลังปรับตัวขึ้น 431% สูงสุด 560%

ขณะเดียวพบว่ามีกลุ่มหุ้นไอพีโอ 5 บริษัทที่เข้าซื้อขายในช่วง 3 เดือนหลัง ราคาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อนแรงจนเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายด้วยเช่นกัน โดย บมจ.ที คิว อาร์ (TQR) ให้ผลตอบแทนสูงสุดถึง 386%

อย่างไรก็ตามมี 6 บริษัทที่ช่วง 3 เดือนหลังราคาปรับตัวลดลง ด้วยมูลค่าการซื้อขายผิดปกติ จนเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย เนื่องจากราคาปรับตัวลดลง โดย บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) ราคาปรับตัวลดลงมากสุดในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ระดับ 14% ต่ำสุด 33%

นอกจากนี้พบว่ามีถึง 13 บริษัทที่มูลค่าการซื้อขายช่วง 3 เดือนหลังมากกว่า 100 ล้านบาท และมี 3 บริษัทที่มูลค่าการซื้อขายมากกว่า 1,000 ล้านบาท โดย บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 2,157 ล้านบาท


*** กูรูชี้เก็งกำไรงบฟื้น-มีข่าวดันราคาหุ้น


"มงคล พ่วงเภตรา" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคทีบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า สาเหตุสำคัญที่หุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นร้อนแรงจนมีสภาพการซื้อขายผิดปกติ เนื่องจากมีแรงเก็งกำไรผลประกอบการปี 64 ที่ออกมาดีกว่าตลาด รวมไปถึงบางบริษัทมีข่าวเฉพาะตัว เช่น การเปลี่ยนแปลงภายใน หรือได้รับผลบวกจาก การปลดล็อค"กัญชง" หรือ ได้รับประโยชน์จากวัคซีนโควิด-19 จึงมีแรงเก็งกำไรเข้ามา

ทั้งนี้ เมื่อสำรวจงบการเงิน 31 บจ.ข้างต้นพบว่ามีถึง 22 บริษัทที่กำไรปี 64 ปรับตัวเพิ่้มขึ้น โดยมี 11 บริษัทกำไรเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จากปี 62 และ 6 บริษัทกำไรเติบโตมากกว่า 100% จากปี 62 ดังนี้
 

ผลประกอบการปี 63 ของ 31 บจ.ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย

ชื่อย่อหุ้น

กำไรปี 63 (ลบ.)

กำไรปี 62 (ลบ.)

%chg

DDD

169

-54

415

SMT

81

-39

307

NRF

124

41

205

COTTO

420

168

150

DELTA

7,102

2,960

140

THCOM

514

-2,250

123

PSL

-67

-546

88

TQR

74

44

68

SAK

562

346

62

KWM

43

27

60

NCAP

202

126

60

RBF

519

353

47

JR

88

61

45

SICT

34

24

41

CHAYO

155

111

39

IIG

63

48

31

LEO

57

46

24

IP

54

43

24

MICRO

135

111

22

KCE

1,127

934

21

YGG

57

49

16

KEX

1,405

1,329

6

GLOCON

-59

-60

-2

KISS

168

190

-12

UPA

-85

-64

-33

TKN

243

366

-34

IND

18

32

-44

NEX

-214

-147

-46

SEAOIL

18

61

-70

ZMICO

-17

81

-120

W

-239

-22

-991

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


บมจ.ดู เดย์ ดรีม (DDD) พลิกกำไร 169 ล้านบาท จากขาดทุน 54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 415% รองลงมาคือ บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) หรือ SMT ที่พลิกมีกำไร 81 ล้านบาท จากขาดทุน 39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 307%

อย่างไรก็ตามมี 7 บริษัทที่กำไรปี 64 ปรับตัวลดลง โดย บมจ.ซีออยล์ (SEAOIL) กำไรลดลงสูงสุด 70%


*** ตลท.มองยังอยู่ในระดับปกติ หุ้นร้อนแรงตามภาวะตลาด 


"แมนพงศ์ เสนาณรงค์" รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) มองว่า ต้นปีนี้จำนวนหุ้นติดมาตรการกำกับการซื้อขายเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 4 ปี ส่วนหนึ่งเกิดจากภาพรวมตลาดหุ้นไทยเป็นขาขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นภาวะปกติ โดย ตลท.มีมาตรการ Trading Alert คอยกำกับและประกาศเตือนนักลงทุนให้มีความระมัดระวังเพิ่มขึ้น ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันถือว่ามีความครอบคลุมทั้งนักลงทุนและ บจ. อยู่แล้ว ที่สำคัญยังไม่มีบริษัทใดที่ซื้อขายผิดปกติจนถึงระดับที่ 3 

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของแต่ละบริษัทว่ามีความสอดคล้องกับราคาหุ้นที่ปรับตัวขึ้นร้อนแรงหรือไม่ หากพบว่าไม่มีความสอดคล้องกัน ถือว่ามีความเสี่ยงสูงในการเข้าลงทุน

เช่นเดียวกับ "มงคล พ่วงเภตรา" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.เคทีบี (ประเทศไทย) ที่แนะนำไปทางเดียวกัน โดยให้ประเมินปัจจัยพื้นฐานระยะถัดไปว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่ราคาปรับตัวขึ้นสูงจนอาจจจะเกินมูลค่าพื้นฐานแล้ว และอาจมีแรงขายออกมากหากผลประกอบการช่วงต่อไปไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ส่วนบางบริษัทที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ และไม่มีบทวิเคราะห์รองรับ แนะนำ หลีกเลี่ยงข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด