ประเด็นร้อน

NVDR ซื้อเพิ่ม 62 หุ้น สูงสุด 5.14%

NVDR ซื้อเพิ่ม 62 หุ้น สูงสุด 5.14%

ตลท.เผย 4 เดือนล่าสุด (ธ.ค.64 - มี.ค.65) ต่างชาติซื้อหุ้นไทยสุทธิ 1.31 แสนลบ. ขณะที่ หุ้น SET100 มีถึง 62 บจ. ถูก NVDR เพิ่มน้ำหนักลงทุน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มพลังงานฯ พบ BANPU ถูกเพิ่มน้ำหนักลงทุนมากสุด 5.14% ส่วน LH ถูก NVDR ถือครองสูงสุด สัดส่วน 18.18% (เดิม 15.71%)
 

*** พบ 62 หุ้นใหญ่ ถูก NVDR เพิ่มน้ำหนักลงทุน
 

ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า นักลงทุนต่างประเทศ (Fund Flow) มีสถานะซื้อหุ้นไทยติดต่อกัน 4 เดือน (ธ.ค.64 - มี.ค.65) มูลค่ารวม 1.31 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงสุด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกด้วย

ทั้งนี้ "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" จึงสำรวจข้อมูลบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในดัชนี SET100 ที่อัพเดทข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด (มี.ค.65) และถูกบริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด (NVDR) เพิ่มน้ำหนักการลงทุน พบมีทั้งหมด 62 บริษัท ประกอบด้วย
 

62 หุ้น SET100 ถูก NVDR เพิ่มน้ำหนักลงทุน

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (หุ้น)

%สัดส่วน

%chg สัดส่วน

วันปิดสมุด

BANPU

766,675,033

11.33

5.14

9/3/65

TOP

208,689,746

10.23

4.22

4/3/65

BCH

304,319,305

12.2

4.07

17/3/65

KKP

94,254,197

11.13

3.89

10/3/65

BCP

114,549,528

8.32

3.66

3/3/65

TTA

117,702,363

6.46

3.46

25/3/65

GUNKUL

608,555,843

6.85

3.23

10/3/65

IRPC

1,672,736,185

8.19

3.13

23/2/65

AOT

481,820,001

15.32

2.64

9/3/65

LH

2,172,811,504

18.18

2.47

11/3/65

MEGA

82,767,546

9.49

2.34

9/3/65

BH

73,752,750

9.28

2.34

14/3/65

KCE

84,740,294

7.17

2.32

22/3/65

SCGP

157,000,865

3.66

2.3

9/2/65

MAJOR

54,518,643

6.09

2.19

3/3/65

ADVANC

242,916,428

8.17

2.18

21/2/65

COM7

79,723,991

6.64

2.02

14/3/65

BDMS

1,524,449,562

9.59

1.84

10/3/65

SCB

325,779,712

9.59

1.83

15/2/65

TRUE

2,409,399,190

7.22

1.72

14/3/65

CHG

696,198,746

6.33

1.65

11/3/65

PTTEP

292,036,543

7.36

1.54

11/2/65

OSP

194,624,550

6.48

1.47

11/3/65

CPALL

889,010,909

9.9

1.42

11/3/65

PTTGC

459,650,645

10.19

1.4

1/3/65

STEC

120,858,500

7.92

1.4

25/3/65

EGCO

41,452,642

7.87

1.36

15/3/65

BTS

1,276,839,313

9.7

1.28

8/2/65

IVL

377,801,490

6.73

1.24

16/3/65

TQM

17,954,813

2.99

1.23

25/3/65

OR

314,149,995

2.62

1.13

1/3/65

GULF

451,413,981

3.85

1.04

7/3/65

SPALI

177,623,633

8.29

1.02

9/3/65

SIRI

773,840,316

5.2

1.01

16/3/65

PLANB

206,911,384

4.93

0.99

10/3/65

KTB

785,719,242

5.62

0.97

11/3/65

BCPG

59,176,723

2.04

0.96

4/3/65

HMPRO

979,252,351

7.45

0.94

9/3/65

ORI

98,319,028

4.01

0.93

16/3/65

BLA

71,289,665

4.17

0.88

24/3/65

HANA

60,701,661

7.54

0.86

14/3/65

CBG

42,486,048

4.25

0.84

7/3/65

PTT

1,654,567,847

5.79

0.81

4/3/65

SINGER

25,848,376

3.19

0.8

10/3/65

RATCH

88,492,586

6.1

0.77

18/3/65

KTC

219,388,349

8.51

0.73

25/2/65

CPN

312,525,855

6.96

0.72

7/3/65

THANI

177,157,328

3.13

0.6

3/3/65

BAM

168,531,877

5.21

0.6

11/3/65

CRC

202,912,929

3.36

0.59

14/3/65

EA

269,857,239

7.23

0.57

14/3/65

INTUCH

190,642,661

5.95

0.48

24/2/65

RBF

87,872,042

4.39

0.41

9/3/65

VGI

384,549,824

4.47

0.35

9/2/65

AWC

997,895,823

3.12

0.33

10/3/65

SPRC

285,064,283

6.57

0.29

8/3/65

CKP

110,448,580

1.36

0.29

9/3/65

GPSC

71,235,506

2.53

0.29

25/2/65

SUPER

1,025,929,893

3.75

0.26

15/3/65

STGT

154,365,757

5.39

0.19

3/3/65

GLOBAL

162,098,904

3.52

0.16

28/2/65

KEX

15,989,920

0.92

0.12

28/2/65

RCL

43,609,605

5.26

0.05

24/3/65

ที่มา : SETSMART


*** BANPU ถูกเพิ่มน้ำหนักสูงสุด 5.14% พลังงานฯติดโผเพียบ
 

62 บจ.ในดัชนี SET100 ดังกล่า ส่วนใหญ่เป็นหุ้นในกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค จำนวน 18 บริษัท รองลงมา เป็นหุ้นในกลุ่มพาณิชย์ จำนวน 7 บริษัท 

บมจ.บ้านปู (BANPU) เป็นบริษัทที่ NVDR มีสัดส่วนการเพิ่มน้ำหนักลงทุนมากสุด 5.14% โดยล่าสุด NVDR ถือหุ้นสัดส่วน 11.33% เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนเดิมที่ระดับ 6.19% รองลงมา คือ บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ที่ NVDR เพิ่มน้ำหนักลงทุน 4.22% โดยล่าสุด NVDR ถือหุ้นสัดส่วน 10.23% เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนเดิมที่ระดับ 6.01%
 

*** พบอีก 6 บจ. ถูก NVDR เพิ่มน้ำหนักลงทุนมากกว่า 3%
 

ขณะที่ มีอีก 6 บริษัท ที่ถูก NVDR เพิ่มน้ำหนักลงทุนมากกว่า 3% ประกอบด้วย บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH) ที่ NVDR เพิ่มน้ำหนักลงทุน 4.07% โดยล่าสุด NVDR ถือหุ้นสัดส่วน 12.2% เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนเดิมที่ระดับ 8.13%, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) ที่ NVDR เพิ่มน้ำหนักลงทุน 3.89% โดยล่าสุด NVDR ถือหุ้นสัดส่วน 11.13% เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนเดิมที่ระดับ 7.24%

ด้าน บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ถูก NVDR เพิ่มน้ำหนักลงทุน 3.66% โดยล่าสุด NVDR ถือหุ้นสัดส่วน 8.32% เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนเดิมที่ระดับ 4.66%, บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ถูก NVDR เพิ่มน้ำหนักลงทุน 3.46% โดยล่าสุด NVDR ถือหุ้นสัดส่วน 6.46% เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนเดิมที่ระดับ 3%

ฟาก บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ถูก NVDR เพิ่มน้ำหนักลงทุน 3.23% โดยล่าสุด NVDR ถือหุ้นสัดส่วน 6.85% เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนเดิมที่ระดับ 3.62% และ บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) ถูก NVDR เพิ่มน้ำหนักลงทุน 3.13% โดยล่าสุด NVDR ถือหุ้นสัดส่วน 8.19% เพิ่มขึ้นจากสัดส่วนเดิมที่ระดับ 5.06%
 

*** พบ NVDR ถือหุ้น LH สูงสุด สัดส่วน 18.18%
 

ทั้งนี้ จากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด พบว่า บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH) เป็นบริษัทในดัชนี SET100 ที่ NVDR มีสัดส่วนการถือครองหุ้นสูงสุด 18.18% (เดิม 15.71%) เพิ่มขึ้น 2.47% รองลงมา คือ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) ที่ NVDR ถือหุ้นสัดส่วน 15.32% (เดิม 12.68%) เพิ่มขึ้น 2.64%

นอกจากนี้ ยังมีอีก 5 บริษัท ที่ NVDR มีสัดส่วนการถือครองหุ้นมากกว่า 10% ประกอบด้วย บมจ.บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH) ที่ NVDR ถือหุ้นสัดส่วน 12.2%, บมจ.บ้านปู (BANPU) ที่ NVDR ถือครองหุ้นสัดส่วน 11.33%, ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) ที่ NVDR ถือครองหุ้นสัดส่วน 11.13%

ปิดท้ายด้วย บมจ.ไทยออยล์ (TOP) ที่ NVDR ถือครองหุ้น สัดส่วน 10.23% และ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ที่ NVDR ถือครองหุ้น สัดส่วน 10.19%ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด