ประเด็นร้อน

เปิดโผ TOP10 บิ๊ก บจ.มูลค่าพอร์ตรวม 5.12 แสนลบ.

เปิดโผ TOP10 บิ๊ก บจ.มูลค่าพอร์ตรวม 5.12 แสนลบ.

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจพอร์ตผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 10 อันดับแรกที่มีมูลค่าสูงสุดประจำปี 64 พบส่วนใหญ่มูลค่าพอร์ตฟื้นตัวแรงตามราคาหุ้น หลายรายราคาหุ้นในพอร์ต 1 ปีหลังพุ่งเกิน 100% ขณะที่พบบางรายปรับกลยุทธ์ลดพอร์ต-จำนวนหุ้น

ทั้งนี้ สำรวจข้อมูลจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีสัดส่วนการลงทุนตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไป ซึ่งอิงข้อมูลจากการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด ส่วนการคำนวณมูลค่าการถือหุ้น คำนวณจากราคาปิดล่าสุด (2 เม.ย.64) x จำนวนหุ้นล่าสุด ขณะที่มูลค่าการถือหุ้นจากการสำรวจครั้งก่อน คำนวณข้อมูลการถือหุ้นช่วงวันปิดสมุดทะเบียนต้นปี 63 และคำนวณกับราคาหุ้น ณ 3 เม.ย.63

โดย 10 อันดับแรก บิ๊ก บจ.ที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดปี 64 ได้แก่


*** "สารัชถ์ รัตนาวะดี" รั้งเบอร์ 1 มูลค่าพอร์ต 1.4 แสนลบ.


"สารัชถ์ รัตนาวะดี" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) รั้งอันดับหนึ่งอย่างเหนียวแน่น แม้จะถือหุ้นเพียงบริษัทเดียว แต่มูลค่ารวม ณ ราคาล่าสุด ถึง 1.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% จากการสำรวจครั้งก่อนที่มีมูลค่าพอร์ต 1.11 แสนล้านบาท โดยถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 4,171 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 35.55% จากการสำรวจครั้งก่อนที่ 3,780 ล้านหุ้น หรือ 35.44%


*** "ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ" คงอันดับ 2 มูลค่าพอร์ตรวม 5.4 หมื่นล้านบาท


"ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ" ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้ก่อตั้ง บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ยังคงรักษาตำแหน่งรองแชมป์มูลค่าพอร์ตสูงสุด แม้ปัจจุบันจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารในบริษัทใด แต่ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถึง 4 หลักทรัพย์ ประกอบด้วย
 

ข้อมูลการถือหุ้นของ “ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ”

ชื่อย่อหุ้น

%สัดส่วน

มูลค่า* (ลบ.)

วันปิดสมุด

BDMS

15

51,498

11/03/64

BA

16.04

2,830

11/03/64

SPF

1.21

172

03/03/64

NTV

1.37

90

22/03/64

* มูลค่าหุ้นคำนวณจาก จำนวนหุ้น x ราคาปิด 2 เม.ย.64


ทั้งนี้พอร์ตล่าสุดมูลค่ารวม 5.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากการสำรวจครั้งก่อน โดยมีการถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1 หลักทรัพย์ คือ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย (SPF) 


*** "สมโภชน์ อาหุนัย" ปาดขึ้นเบอร์ 3 มูลค่าพอร์ต 5.3 หมื่นล้านบาท


"สมโภชน์ อาหุนัย" ผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ผงาดขึ้นมาอยู่ลำดับที่ 3 ด้วยมูลค่าพอร์ต 5.3 หมื่นล้านบาท จากการสำรวจครั้งก่อนที่อยู่ลำดับที่ 7 มูลค่าพอร์ต 2.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งมูลค่าพอร์ตเพิ่มขึ้นถึง 83% เช่นเดียวกับราคาหุ้น EA ที่เพิ่มขึ้นถึง 86% จากการสำรวจครั้งก่อน 

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน "สมโภชน์ อาหุนัย" ลดสัดส่วนถือหุ้น EA เป็น 866 ล้านหุ้น หรือ 23.21% จากการสำรวจครั้งก่อนที่ถือ 876 ล้านหุ้น หรือ 23.5% รวมถึงเหลือถือหุ้นใหญ่เพียง 1 บริษัท จากการสำรวจครั้งก่อนที่ถือหุ้น 2 บริษัท โดยไม่ปรากฎว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีสัดส่วนตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไปใน บมจ.อีเทอเนิล เอนเนอยี (EE) ซึ่งเคยถือ 26 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 0.92% 


*** "นิติ โอสถานุเคราะห์" ขยับขึ้นอันดับ 4 มูลค่าพอร์ตรวม 5.1 หมื่นล้านบาท


"นิติ โอสถานุเคราะห์" ผู้ถือหุ้นใหญ่หลาย บจ. และ กรรมการ บมจ.โอสถสภา (OSP) รวมถึง บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 4 ด้วยมูลค่าพอร์ตรวม 5.1 หมื่นล้านบาท จากการสำรวจครั้งก่อนมีมูลค่าพอร์ต 3.54 หมื่นล้านบาท อยู่ในอันดับที่ 5 คิดเป็นการเติบโตของมูลค่าพอร์ตถึง 43% โดยปัจจุบันมีหุ้นในพอร์ตดังนี้
 

ข้อมูลการถือหุ้นของ “นิติ โอสถานุเคราะห์”

ชื่อย่อหุ้น

%สัดส่วน

มูลค่า* (ลบ.)

วันปิดสมุด

OSP

16.65

17,126

11/03/64

MINT

9.55

15,990

12/03/64

HMPRO

5.06

9,920

10/03/64

CPN

1.72

4,392

05/03/64

CENTEL

3.06

1,467

19/03/64

WHA

2.51

1,291

11/03/64

BKI

2.09

601

05/03/64

* มูลค่าหุ้นคำนวณจาก จำนวนหุ้น x ราคาปิด 2 เม.ย.64


ทั้งนี้ "นิติ โอสถานุเคราะห์" ลดจำนวนหุ้นในพอร์ตเหลือ 7 บริษัท จากการสำรวจครั้งก่อนที่ถือหุ้น 12 บริษัท โดยหุ้นที่ไม่ปรากฎว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีสัดส่วนตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไปแล้ว ได้แก่
 

หุ้นที่ “นิติ โอสถานุเคราะห์” เคยถือแต่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว

ชื่อย่อหุ้น

จำนวน (ล.หุ้น)

%สัดส่วน

วันปิดสมุด

TFMAMA

3.33

1.01

24/4/1963

SNP

4.80

0.98

11/3/1963

IRC

3.84

1.92

7/2/1963

OGC

0.35

1.63

12/3/1963

SE-ED

4.42

1.13

12/3/1963


*** "ดาวนภา เพชรอำไพ" ผงาดติด TOP10 มูลค่าพอร์ต 4.93 หมื่นล้านบาท


"ดาวนภา เพชรอำไพ" ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการผู้จัดการ บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ผงาดขึ้นมาติดโผ 10 อันดับแรกบิ๊ก บจ.ที่มูลค่าพอร์ตสูงสุด โดยการสำรวจครั้งก่อนมีมูลค่าพอร์ตต่ำกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่าพอร์ตของลำดับที่ 10 

ปัจจุบันถือหุ้น MTC บริษัทเดียว จำนวน 720 ล้านหุ้น สัดส่วน 33.96% เมื่อคำรวณจากราคาล่าสุดคิดเป็นมูลค่า 4.93 หมื่นล้านบาท ซึ่งสาเหตุที่มูลค่าพอร์ตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากราคาหุ้น MTC ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 119% ในช่วง 1 ปีหลังสุด


***  "ชูชาติ เพ็ชรอำไพ" ขึ้น TOP10 มูลค่าพอร์ต 4.9 หมื่นล้านบาท


"ชูชาติ เพ็ชรอำไพ" ผู้ถือหุ้นใหญ่และประธานกรรมการบริหาร บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) ขึ้นมาติด TOP10 ด้วยเช่นกัน จากการสำรวจครั้งก่อนที่ไม่ติด 10 อันดับแรก โดยปัจจุบันมีหุ้นในพอร์ต 5 บริษัท มูลค่ารวม 4.9 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย
 

ข้อมูลการถือหุ้นของ “ชูชาติ เพ็ชรอำไพ”

ชื่อย่อหุ้น

%สัดส่วน

มูลค่า* (ลบ.)

วันปิดสมุด

MTC

33.49

48,639

02/03/64

ITEL

4.35

181

15/03/64

JR

2

127

05/03/64

SOLAR

5.52

68

10/07/64

TKS

1.08

47

16/03/64

* มูลค่าหุ้นคำนวณจาก จำนวนหุ้น x ราคาปิด 2 เม.ย.64


*** "วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ" หล่นจากที่ 4 หลังลดพอร์ต เหลือ 3.4 หมื่นล้านบาท


"วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ" ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) หล่นมาจากอันดับที่ 4 ในการสำรวจครั้งก่อน โดยยังถือหุ้น 2 บริษัทเหมือนเดิม ประกอบด้วย
 

ข้อมูลการถือหุ้นของ “วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ”

ชื่อย่อหุ้น

%สัดส่วน

มูลค่า* (ลบ.)

วันปิดสมุด

STARK

56.68

28,210

04/01/64

TOA

9

5,843

15/03/64

* มูลค่าหุ้นคำนวณจาก จำนวนหุ้น x ราคาปิด 2 เม.ย.64


ทั้งนี้มูลค่าพอร์ตลดลงเหลือ 3.4 หมื่นล้านบาท จาก 3.6 หมื่นล้านบาท หรือ -6% ซึ่งเกิดจากลดสัดส่วนถือหุ้น STARK เหลือ 56.68% จากการสำรวจครั้งก่อนที่ถือ 69.29% 


*** "ฮาราลด์ ลิงค์" ขึ้นอันดับ 8 มูลค่าพอร์ต 2.9 หมื่นล้านบาท


"ฮาราลด์ ลิงค์" ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ขยับขึ้นมาอยู่ลำดับที่ 8 จากการสำรวจครั้งก่อนอยู่ลำดับที่ 10 โดยมูลค่าพอร์ตเพิ่มขึ้น 15% เป็น 2.9 หมื่นล้านบาท ซึ่งยังถือหุ้น 2 บริษัทเท่าเดิมประกอบด้วย
 

ข้อมูลการถือหุ้นของ “ฮาราลด์ ลิงค์”

ชื่อย่อหุ้น

%สัดส่วน

มูลค่า* (ลบ.)

วันปิดสมุด

BGRIM

24.3

28,820

12/03/64

AMATAV

0.82

51

10/03/64

* มูลค่าหุ้นคำนวณจาก จำนวนหุ้น x ราคาปิด 2 เม.ย.64


*** "ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ" ติด TOP10 มูลค่าพอร์ต 2.7 หมื่นล้านบาท


"ณัฐชไม ถนอมบูรณ์เจริญ" กรรมการผู้จัดการและผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.คาราบาวกรุ๊ป (CBG) ขึ้นมาติด TOP10 ด้วยมูลค่าพอร์ต 2.7 หมื่นล้านบาท โดยถือ CBG บริษัทเดียว 210 ล้านหุ้น สัดส่วน 21% ซึ่งมูลค่าพอร์ตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากราคาหุ้น CBG ช่วง 1 ปีหลังปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 101%


*** "คีรี กาญจนพาสน์" หล่นจากอันดับ 8 หลังลดพอร์ตเหลือ 2.5 หมื่นล้านบาท


"คีรี กาญจนพาสน์" ประธานกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) หล่นมาจากอันดับที่ 8 จากการสำรวจครั้งก่อน โดยปัจจุบันถือหุ้น 2 บริษัท ประกอบด้วย
 

ข้อมูลการถือหุ้นของ “คีรี กาญจนพาสน์”

ชื่อย่อหุ้น

%สัดส่วน

มูลค่า* (ลบ.)

วันปิดสมุด

BTS

19.45

24,580

01/02/64

BTSGIF

2.14

693

01/03/64

* มูลค่าหุ้นคำนวณจาก จำนวนหุ้น x ราคาปิด 2 เม.ย.64


ทั้งนี้มูลค่าพอร์ตรวมปัจจุบันอยู่ที่ 2.5 หมื่นล้านบาท ลดลง 13% จากการสำรวจครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 2.9 หมื่นล้านบาท โดยลดสัดส่วนการถือหุ้น BTS เหลือ 19.45% จาก 24.25% ขณะเดียวกันไม่ปรากฎว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีสัดส่วนตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไปใน บมจ.วีจีไอ (VGI) ซึ่งเคยถือ 47 ล้านหุ้น หรือ 0.55%


*** "เจริญ-วรรณา สิริวัฒนภักดี" - "พิชญ์ โพธารามิก" หลุดโผ


ส่วนบิ๊ก บจ.ที่หลุดโผจากการสำรวจครั้งก่อนได้แก่ "เจริญ-วรรณา สิริวัฒนภักดี" ซึ่งอยู่ในลำดับที่ 3 และ 6 ตามลำดับดับ จากการถือหุ้น 2 บริษัท ได้แก่ บมจ.แอสเสท เวิรด์ คอร์ป (AWC) และ บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (TGH) มูลค่ารวม 4 หมื่นล้านบาท และ 3.1 หมื่นล้านบาท ตามลำดับ 

ทั้งนี้เกิดจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดย "เจริญ-วรรณา สิริวัฒนภักดี" โอนหุ้นไปยังบริษัทโฮลดิ้ง ที่ทั้ง 2 ถือทางตรงและทางอ้อมแทน จึงไม่ปรากฎชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในนามบุคคคล จึงหลุดโผการสำรวจครั้งนี้ไป

ส่วน "พิชญ์ โพธารามิก" ผู้ถือหุ้นใหญ่ บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) และ บมจ.โมโน เน็กซ์ (MONO) หลุดโผจากลำดับที่ 9 ในการสำรวจครั้งก่อน หลังมูลค่าหุ้นลดลงเหลือเพียง 1.8 หมื่นล้านบาท จาก 2.68 หมื่นล้านบาท หลังราคาหุ้น JAS ช่วง 1 ปีหลังปรับตัวลดลงถึง 44% ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของพอร์ต


*** พบ 22 จาก 24 บจ.ราคา 1 ปีหลังเป็นบวก แถม 9 บจ.พุ่งเกิน 100%


ขณะที่เมื่อสำรวจราคาหุ้น 24 บจ.ที่ บิ๊ก บจ.ทั้ง 10 รายถืออยู่ พบว่า จากการสำรวจครั้งล่าสุดเมื่อ 3 เม.ย.63 - 2 เม.ย.64 หรือ 1 ปีให้หลัง ส่วนใหญ่ราคาหุ้นปรับตัวบวก โดยมีถึง 9 บริษัทที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% สูงสุด 242% และมีเพียง 2 หลักทรัพย์ที่ราคาติดลบ ดังนี้
 

ราคาหุ้น 1 ปีหลังของ 24 บริษัทที่บิ๊ก บจ.ถือ

ชื่อย่อหุ้น

ราคาปิด 2 เม.ย.64 (บ.)

ราคาปิด 3 เม.ย.63 (บ.)

%chg

SOLAR

2.26

0.66

242

TKS

9.3

3.74

149

ITEL

4.16

1.72

142

CENTEL

35.5

15.5

129

STAR

4.18

1.89

121

MTC

68.5

31.25

119

BA

8.4

4.08

106

MINT

32.25

15.96

102

CBG

129

64.25

101

EA

61.75

33.25

86

AMATAV

6.7

3.68

82

JR*

8.35

5.5

52

WHA

3.44

2.36

46

CPN

57

40.5

41

BKI

270

220

23

GULF

35.5

29.36

21

SPF

15

12.6

19

BGRIM

45.5

39.5

15

BDMS

21.6

19.3

12

BTS

9.6

8.8

9

TOA

32

31

3

NTV

41

40.5

1

OSP

34.25

35.75

-4

BTSGIF

5.6

7.1

-21

 

 

 

 

 


 

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด