ประเด็นร้อน

41 บิ๊ก บจ. ขายหุ้นเดือน เม.ย.65 มูลค่ารวม 642 ลบ.

41 บิ๊ก บจ. ขายหุ้นเดือน เม.ย.65 มูลค่ารวม 642 ลบ.

41 บิ๊ก บจ.ขายหุ้นในเดือน เม.ย.65 มูลค่ารวม 642 ล้านบาท "ยงเกียรติ" จาก "A5" ขายสูงสุด 142.42 ล้านบาท ส่วน "หมอบุญ" จาก THG ซื้อสูงสุด 414.56 ล้านบาท รวม 4 เดือนแรกปีนี้ ซื้อ 1.2 พันล้านบาท ครองอันดับ 1 ฝั่งซื้อสูงสุดถึง 3 เดือน จาก 4 เดือนล่าสุด
 

*** พบ 41 บิ๊ก บจ.ขายหุ้นเดือน เม.ย.รวมกว่า 642 ลบ.

 
"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เดือน เม.ย.65 ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท พบว่าส่วนใหญ่เป็นการขาย และมีผู้บริหาร 41 ราย จาก 33 บริษัท ขายหุ้นมูลค่ารวม 642 ล้านบาท ประกอบด้วย 
 

41 บิ๊กบจ. ขายหุ้นเดือนเม.ย. รวม 642 ล้านบาท

ชื่อย่อหุ้น

ชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

จำนวน (ลห.)

ช่วงราคา (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

A5

ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

กรรมการ

45.87

3 - 3.21

142.42

MINT

อานิล ธาดานี่

กรรมการ

3.19

34 - 34.25

108.85

RAM

ขจิต หัพนานนท์

กรรมการอิสระ

1

63 - 63.97

63.48

PRIME

สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์

ประธานกรรมการ

26.5

1.65

43.73

KOOL

นพชัย วีระมาน

ประธานกรรมการบริหาร

50

0.85

42.50

PROEN

กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3.87

8.9

34.44

TEAMG

เพ็ญพิไล พรชัยพานิช

กรรมการ

3.6

6.5 - 6.76

23.86

JDF

ธีรบุล หอสัจจกุล

กรรมการ

8

2.6

20.80

TRT

ชองอี ไต้

กรรมการ

3

4.98 - 5

14.97

RJH

จรูญศักดิ์ ศรีโภชน์สมบูรณ์

กรรมการ

0.36

31.75 - 33.5

11.74

AP

พงษ์นลิท จันทร์สงวน

กรรมการ

1

10.6 - 11.1

10.85

NCAP

สุธิดา มงคลสุธี

กรรมการ

0.99

10.3 - 10.5

10.29

FN

นิษณี ส่งวัฒนา

กรรมการ

2.96

3.08 - 3.38

9.56

ONEE

ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม

ประธานกรรมการ

0.7

12.63

8.84

JDF

รัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์

ประธานเจ้าหน้าทีบริหาร

3

2.6

7.80

BDMS

พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

0.3

25.5

7.65

VIBHA

บวรพรรณ รัฐประเสริฐ

กรรมการ

2

2.74

5.48

AS

กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ

กรรมการผู้จัดการ

0.2

26.19

5.24

CSS

โอภาส ติยวัฒนาโรจน์

กรรมการ

2

2.58

5.16

WPH

พรเลิศ บุญสันติสุข

กรรมการ

1.3

3.89

5.06

AS

ชวนินทร์ ตรีถาวรยืนยง

กรรมการ

0.2

25

5.00

MSC

วีรพันธุ์ ดุรงค์แสง

กรรมการ

0.41

12.19

5.00

KOOL

สรรชัย ศรีวิบูลย์

ประธานกรรมการ

5.15

0.93

4.79

SFLEX

เอก พิจารณ์จิตร

กรรมการ

0.97

4.71

4.57

TVD

วีรศักดิ์ วิโรจน์วัฒนกุล

ประธานคณะกรรมการบริหาร

4.3

1.02 - 1.04

4.42

ZIGA

มณฑา ทัสฐาน

กรรมการ

0.35

12.4

4.34

SCM

นพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร

รองประธานกรรมการ

0.52

8.27

4.30

SPC

ณัฐพล เดชวิทักษ์

กรรมการ

0.05

70.5 - 70.75

3.53

TACC

ชัชชวี วัฒนสุข

กรรมการ

0.45

7

3.15

SABUY

สันติธร บุญเจือ

กรรมการ

0.1

29

2.90

AS

เฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์

กรรมการอิสระ

0.1

26.75

2.68

BE8

ชัชวาลย์ เจียรวนนท์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

0.05

45

2.25

RICHY

สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์

กรรมการ

1.4

1.29

1.81

NV

อิศเรศ จรรยาวรรณสิริ

กรรมการ

0.3

5.94

1.78

AS

ญาณพล ยั่งยืน

กรรมการอิสระ

0.07

25

1.75

TEAMG

อภิชาติ สระมูล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

0.25

6.4

1.60

PPS

พงศ์ธร ธาราไชย

ประธานกรรมการบริหาร

2

0.76 - 0.77

1.53

TEAMG

อิศรินทร์ ภัทรมัย

กรรมการ

0.2

6.95

1.39

JDF

นิพนธ์ จัยสิน

กรรมการผู้จัดการ

0.2

5.7

1.14

TAKUNI

กาญจนา ริมพณิชยกิจ

กรรมการ

0.5

2.18

1.09

IND

วุฒิชัย พรรณเชษฐ์

กรรมการ

0.4

2.63

1.05

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)


*** "ยงเกียรติ" จาก "A5" ขายสูงสุด 142.42 ลบ.

 
"ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร" กรรมการ บมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) เป็นผู้บริหารที่ขายหุ้นในเดือน เม.ย.65 สูงสุด มูลค่า 142.42 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 45.87 ล้านหุ้น โดยเป็นการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ไม่ระบุผู้ซื้อ

รองลงมา คือ "อานิล ธาดานี่" กรรมการ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ขายหุ้นมูลค่า 108.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 3.19 ล้านหุ้น โดยเป็นการทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ไม่ระบุผู้ซื้อ
 

*** พบบิ๊กบจ.อีก 3 ราย ขายหุ้นมากกว่า 40 ลบ.
 

ขณะเดียวกัน ในเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ยังมีผู้บริหารบจ. อีก 3 ราย ที่ขายหุ้นมูลค่ามากกว่า 30 ล้านบาท ประกอบด้วย "ขจิต หัพนานนท์" กรรมการอิสระ บมจ.โรงพยาบาลรามคำแหง (RAM) ขายหุ้นมูลค่า 63.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 1 ล้านหุ้น 

ส่วน "สมประสงค์ ปัญจะลักษณ์" ประธานกรรมการ บมจ.ไพร์ม โรด เพาเวอร์ (PRIME) ขายหุ้นมูลค่า 43.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 26.5 ล้านหุ้น และ "นพชัย วีระมาน" ประธานกรรมการบริหาร บมจ.มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล (KOOL) ขายหุ้นมูลค่า 42.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 50 ล้านหุ้น
 

*** "AS" มีจำนวนบิ๊กบจ.ขายหุ้นมากสุด 4 ราย
 

ด้าน บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS) เป็นบริษัทที่ในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา มีจำนวนผู้บริหารขายหุ้นมากสุด 4 ราย ประกอบด้วย "กิตติพงศ์ พฤกษอรุณ" กรรมการผู้จัดการ ขายหุ้นมูลค่า 5.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 2 แสนหุ้น, "ชวนินทร์ ตรีถาวรยืนยง" กรรมการ ขายหุ้น มูลค่า 5 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 2 แสนหุ้น

ขณะที่ "เฉลิมพงษ์ จิตต์ขันติวงศ์" กรรมการอิสระ ขายหุ้นมูลค่า 2.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 1 แสนหุ้น และ "ญาณพล ยั่งยืน" กรรมการอิสระ ขายหุ้นมูลค่า 1.75 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 7 หมื่นหุ้น

รองลงมา คือ บมจ.เจดีฟู้ด (JDF) และ บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) ที่มีจำนวนผู้บริหารขายหุ้น 3 รายเท่ากัน โดยฝั่ง JDF ประกอบด้วย "ธีรบุล หอสัจจกุล" กรรมการ ขายหุ้นมูลค่า 20.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 8 ล้านหุ้น

ส่วน "รัตนา เอี้ยประเสริฐศักดิ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขายหุ้นมูลค่า 7.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 3 ล้านหุ้น และ "นิพนธ์ จัยสิน" กรรมการผู้จัดการ ขายหุ้นมูลค่า 1.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 2 แสนหุ้น

ฟาก TEAMG ประกอบด้วย "เพ็ญพิไล พรชัยพานิช" กรรมการ ขายหุ้นมูลค่า 23.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 3.6 ล้านหุ้น, "อภิชาติ สระมูล" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขายหุ้นมูลค่า 1.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 2.5 แสนหุ้น และ "อิศรินทร์ ภัทรมัย" กรรมการ ขายหุ้นมูลค่า 1.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 2 แสนหุ้น
 

*** ด้านฝั่งซื้อมี 26 ราย มูลค่ารวม 635 ลบ.

 
ส่วน ผู้บริหารที่ซื้อหุ้นเดือน เม.ย.65 มูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท พบว่ามี 26 ราย จาก 17 บริษัท มูลค่ารวม 635 ล้านบาท ประกอบด้วย
 

26 บิ๊กบจ. ซื้อหุ้นเดือน เม.ย. รวม 635 ล้านบาท

ชื่อย่อหุ้น

ชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

จำนวน (ลห.)

ช่วงราคา (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

THG

บุญ วนาสิน

ประธานกรรมการบริษัท

4.45

87.41 - 98.91

414.56

TTA

เฉลิมชัย มหากิจศิริ

กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.76

8.8

50.69

SABUY

ชูเกียรติ รุจนพรพจี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.38

28

38.64

THG

เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์

กรรมการ

0.5

61.6

30.80

SPALI

อัจฉรา ตั้งมติธรรม

กรรมการ

1

21.66 - 21.7

21.68

GUNKUL

กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

ประธานกรรมการบริษัท

2.88

5.8

16.70

EKH

อรสา ตั้งสัจจะพจน์

กรรมการ

2.1

7.25 - 7.4

15.38

TU

เชง นิรุตตินานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

0.3

17.43

5.23

EKH

อำนวย เอื้ออารีมิตร

ประธานกรรมการบริหาร

0.7

7.4 - 7.5

5.21

JDF

สุรพล นิติไกรพจน์

ประธานกรรมการบริษัท

2

2.6

5.20

BGRIM

นพเดช กรรณสูต

กรรมการ

0.1

32.75

3.28

JDF

จิรวัฒน์ ลิ้วประเสริฐ

กรรมการอิสระ

1

2.6

2.60

JDF

ดนัย วัฒนจริยา

กรรมการอิสระ

1

2.6

2.60

JDF

ธนัย ชรินทร์สาร

กรรมการอิสระ

1

2.6

2.60

JDF

นิพนธ์ จัยสิน

กรรมการผู้จัดการ

1

2.6

2.60

JDF

พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

กรรมการอิสระ

1

2.6

2.60

JDF

สรสิทธิ์ สุนทรเกศ

กรรมการอิสระ

1

2.6

2.60

TRT

ชองอี ไต้

กรรมการ

0.5

4.31

2.16

ONEE

สุธาสินี บุศราพันธ์

กรรมการ

0.15

11.5

1.73

CGH

พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการ

1

1.39

1.39

KOOL

โกมินทร์ กรตมี

กรรมการ

1.41

0.91 - 0.92

1.29

DMT

สมบัติ พานิชชีวะ

ประธานคณะกรรมการ

0.12

10.5

1.26

SA

ยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ

กรรมการอิสระ

0.1

11.7

1.17

SA

อนันต์ บูรณานุสรพงษ์

กรรมการ

0.1

11.1 - 11.8

1.14

SUSCO

พงศธร ฉัตรนะรัชต์

กรรมการ

0.34

3.2

1.09

PTTGC

วริทธิ์ นามวงษ์

กรรมการ

0.02

50

1.00

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)


*** "หมอบุญ" จาก THG ซื้อสูงสุด 414.56 ลบ.

 
"บุญ วนาสิน" ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) เป็นผู้บริหารที่ซื้อหุ้นในเดือน เม.ย.65 สูงสุด มูลค่า 414.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 4.45 ล้านหุ้น โดย 4 เดือนแรกปี 65  "บุญ วนาสิน" เป็นผู้บริหารที่ซื้อหุ้นมากสุดรวมมูลค่า 1.2  พันล้านบาท และยังมีชื่อติดอันดับ 1 ฝั่งผู้บริหารที่ซื้อหุ้นสูงสุดถึง 3 เดือน จาก  4 เดือนล่าสุด

ทั้งนี้ ในเดือน ม.ค.65 "บุญ วนาสิน" ซื้อหุ้นมูลค่า 70.47 ล้านบาท, เดือน ก.พ.65 ซื้อหุ้นมูลค่า 308.02 ล้านบาท, เดือน มี.ค.65 ซื้อหุ้นมูลค่า 453.32 ล้านบาท และ เดือน เม.ย.65 ซื้อหุ้นมูลค่า 414.56 ล้านบาท


*** พบบิ๊ก บจ.อีก 3 ราย ซื้อหุ้นมากกว่า 30 ลบ.
 

ขณะเดียวกัน ยังมีผู้บริหารบจ.อีก 3 ราย ที่ในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ซื้อหุ้นมากกว่า 30 ล้านบาท ประกอบด้วย "เฉลิมชัย มหากิจศิริ" กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) ซื้อหุ้นมูลค่า 50.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 5.76 ล้านหุ้น 

ด้าน "ชูเกียรติ รุจนพรพจี" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ซื้อหุ้นมูลค่า 38.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 1.38 ล้านหุ้น และ "เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์" กรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ซื้อหุ้นมูลค่า 30.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 5 แสนหุ้น
 

*** ส่วน "JDF" มีจำนวนบิ๊กบจ.ซื้อหุ้นมากสุด 7 ราย
 

ทั้งนี้ บมจ. เจดีฟู้ด (JDF) เป็นบริษัทที่มีจำนวนผู้บริหารซื้อหุ้นสูงสุดถึง 7 ราย ประกอบด้วย "สุรพล นิติไกรพจน์" ประธานกรรมการบริษัท ซื้อหุ้นมูลค่า 5.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 2 ล้านหุ้น, "จิรวัฒน์ ลิ้วประเสริฐ" กรรมการอิสระ ซื้อหุ้นมูลค่า 2.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 1 ล้านหุ้น

ฟาก "ดนัย วัฒนจริยา" กรรมการอิสระ ซื้อหุ้นมูลค่า 2.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 1 ล้านหุ้น, "ธนัย ชรินทร์สาร" กรรมการอิสระ ซื้อหุ้นมูลค่า 2.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 1 ล้านหุ้น, "นิพนธ์ จัยสิน" กรรมการผู้จัดการ ซื้อหุ้นมูลค่า 2.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 1 ล้านหุ้น

ปิดท้ายด้วย "พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา" กรรมการอิสระ ซื้อหุ้นมูลค่า 2.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 1 ล้านหุ้น และ "สรสิทธิ์ สุนทรเกศ" กรรมการอิสระ ซื้อหุ้นมูลค่า 2.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 1 ล้านหุ้นข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด