ประเด็นร้อน

บิ๊ก บจ.แห่ขายหุ้น มี.ค.สูงสุดรอบ 1 ปี มูลค่ากว่า 8 พันลบ.

บิ๊ก บจ.แห่ขายหุ้น มี.ค.สูงสุดรอบ 1 ปี มูลค่ากว่า 8 พันลบ.

60 บิ๊ก บจ. แห่ขายหุ้นเดือน มี.ค.65 มูลค่ารวมกว่า 8.1 พันลบ. สูงสุดรอบ 1 ปี พบ "วรรณา สิริวัฒนภักดี" จาก TGH ขายสูงสุด 6.7 พันลบ. ให้"อาคเนย์ แมเนจเม้นท์"  BBIK - ILM - ONEE มีจำนวนผู้บริหารขายหุ้นมากสุด 3 ราย เท่ากัน ฟาก "อรพิน" จาก TPIPL ซื้อสูงสุด 594 ลบ.

"สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจการซื้อขายหุ้นของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เดือน มี.ค.65 ที่มีมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท พบว่าส่วนใหญ่เป็นการขาย และมีผู้บริหาร 60 ราย จาก 43 บริษัท ขายหุ้นมูลค่ารวม 8,184 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ 1 ปี ประกอบด้วย 
 

60 บิ๊กบจ. ขายหุ้นเดือน มี.ค.65 รวม 8.1 พันล้านบาท

ชื่อย่อหุ้น

ชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

จำนวน (ลห.)

ช่วงราคา (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

TGH

วรรณา สิริวัฒนภักดี

รองประธานกรรมการบริษัท

338.44

20

6768.80

BBIK

พชร อารยะการกุล

ประธานกรรมการบริหาร

3.05

60

183.00

A5

เกรียงไกร ศิระวณิชการ

กรรมการ

37.13

4.65

172.65

TKN

อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

19.32

8.1

156.49

BBIK

ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์

กรรมการ

1.6

60

96.00

SA

ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ

ประธานกรรมการบริหาร

5

16

80.00

QLT

ธวัชชัย ลิปิธร

กรรมการ

10.11

5.9

59.65

QLT

สมชาญ ลัพธิกุลธรรม

กรรมการ

10

5.9

59.00

AS

เจอรี่ เชค ไว อึ๊ง

กรรมการ

2.18

25 - 25.5

55.04

NBC

อรอร อัครเศรณี

กรรมการ

25.76

1.78

45.85

IP

ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

20.5

41.00

TKN

อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กรรมการ

4.14

8.1

33.53

MINT

พอล ชาลีส์ เคนนี่

กรรมการ

1

31.12 - 31.88

31.50

KOOL

นพชัย วีระมาน

ประธานกรรมการบริหาร

29.2

0.92 - 0.95

27.30

NCL

กิตติ พัวถาวรสกุล

ประธานกรรมการบริหาร

5.9

4.56

26.90

KIAT

สุจิตรา มนต์เสรีนุสรณ์

กรรมการ

39.62

0.52 - 0.55

21.19

CRC

ทศ จิราธิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร

0.5

39 - 39.42

19.60

ABICO

จินตนา บุญรัตน์

ประธานกรรมการ

3.7

5.2 - 5.25

19.33

SLM

ณรุจ วิวรรธนไกร

กรรมการ

27.57

0.68

18.75

ONEE

นิพนธ์ ผิวเณร

กรรมการ

1.5

11.8 - 13

18.60

MINT

อานิล ธาดานี่

กรรมการ

0.57

32

18.24

TPS

บุญสม กิจเกษตรสถาพร

ประธานกรรมการบริหาร

6

2.8

16.80

ILM

ขันทอง อุดมมหันติสุข

กรรมการ

0.7

22.81 - 24.8

16.66

CAZ

ซุง ซิก ฮอง

ประธานกรรมการบริหาร

2.5

5.2 - 5.5

13.37

SABUY

สันติธร บุญเจือ

กรรมการ

0.46

26.69 - 27.25

12.40

BBL

ปิติ สิทธิอำนวย

ประธานกรรมการ

0.08

134

10.72

CAZ

ประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์

กรรมการ

1.8

5.35 - 6.15

10.35

HMPRO

อุไรวรรณ ตันติพิริยะกิจ

กรรมการ

0.6

16.1 - 16.3

9.72

SEAOIL

พร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข

กรรมการ

1.68

5.37

9.02

BBIK

พิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์

กรรมการ

0.15

60

9.00

PEACE

สุเมธ เตชะไกรศรี

ประธานกรรมการ

1.5

5.6 - 6.2

8.85

BEM

ปลิว ตรีวิศวเวทย์

ประธานกรรมการบริษัท

1

8.7

8.70

BEM

พงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

กรรมการ

1

8.7

8.70

STGT

อนันต์ พฤกษานุศักดิ์

กรรมการ

0.34

25.25

8.59

TIDLOR

ภัทร ยงวณิชย์

กรรมการอิสระ

0.2

39.75

7.95

SA

ยิ่งยง วิทย์สุภาเลิศ

กรรมการอิสระ

0.55

12.45 - 13.93

7.25

HENG

ณัติรุจน์ วรรณวิมลพงษ์

กรรมการอิสระ

1.65

4.12 - 4.18

6.84

ILM

อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์

กรรมการอิสระ

0.28

23.05

6.45

TEAMG

ชวลิต จันทรรัตน์

ประธานกรรมการบริหาร

1.49

3.33

4.96

TRT

ชองอี ไต้

กรรมการ

1

4.9

4.90

ILM

เพ็ญนภา ธนสารศิลป์

กรรมการอิสระ

0.2

24.29

4.86

WORK

พาณิชย์ สดสี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม GROUP CEO

0.175

27.25

4.77

A5

ยงเกียรติ ศิริวัจนางกูร

กรรมการ

1.5

3.09

4.64

ONEE

สมฤดี ศรีจรรยา

กรรมการ

0.32

12.23 - 12.58

3.96

ONEE

สุธาสินี บุศราพันธ์

กรรมการ

0.3

12.3 - 12.4

3.70

SABUY

ทัศน์วรรณ บุญอนันต์

กรรมการ

0.13

26.25 - 28.5

3.55

NDR

ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา

กรรมการผู้จัดการ

1

3.05 - 3.64

3.34

THG

วีระชัย ศรีขจร

กรรมการ

0.04

65 - 67

2.64

K

ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล

ประธานกรรมการบริหาร

1.09

2.05 - 2.07

2.24

TMILL

ประภาส ชุติมาวรพันธ์

ประธานกรรมการบริหาร

0.45

4.54 - 4.71

2.07

WICE

ประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล

กรรมการ

0.1

19.5

1.95

TU

เชง นิรุตตินานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

0.1

19

1.90

TWPC

อำนาจ สุขประสงค์ผล

กรรมการผู้จัดการ

0.24

7.26

1.74

HMPRO

ธนะวัฒน์ คลังสุนทรรังษี

กรรมการ

0.1

16.3

1.63

SFLEX

เอก พิจารณ์จิตร

กรรมการ

0.31

4.71

1.46

PPS

พงศ์ธร ธาราไชย

ประธานกรรมการบริหาร

2

0.71

1.42

TIGER

วิเชฐ ตันติวานิช

ประธานกรรมการ

0.7

2

1.40

RICHY

สมศักดิ์ อรรถบูรณ์วงศ์

กรรมการ

1

1.25

1.25

PEACE

ชุมพล พรประภา

กรรมการ

0.2

6.14

1.23

TPS

ณัฐวุฒิ จันทรสิทธิผล

กรรมการ

0.32

3.1 - 3.8

1.10

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)


*** "คุณหญิงวรรณา" จาก TGH ขายสูงสุด 6.7 พันลบ.
 
"วรรณา สิริวัฒนภักดี" รองประธานกรรมการ บมจ.เครือไทย โฮลดิ้งส์ (TGH) เป็นผู้บริหารที่ขายหุ้นในเดือน มี.ค.65 สูงสุด มูลค่า 6.7 พันล้านบาท โดยขายให้กับ บริษัท อาคเนย์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 338.44 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 20 บาท/หุ้น ทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ (Big Lot)


*** พบบิ๊กบจ. อีก 3 ราย ขายหุ้นมูลค่าเกิน 100 ลบ.
 

ขณะที่ มีผู้บริหารอีก 3 ราย ที่ขายหุ้นในเดือน มี.ค.65 มูลค่ามากกว่า 100 ล้านบาท ประกอบด้วย "พชร อารยะการกุล"ประธานกรรมการบริหาร บมจ.บลูบิค กรุ๊ป (BBIK) ที่ขายหุ้นมูลค่า 183 ล้านบาท หรือ คิดเป็นจำนวน 3.05 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 60 บาท/หุ้น ให้กับนักลงทุนสถาบัน ทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ (Big Lot)

ด้าน "เกรียงไกร ศิระวณิชการ"กรรมการ บมจ.แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป (A5) ขายหุ้นมูลค่า 172.65 ล้านบาท หรือ คิดเป็นจำนวน 37.13 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 4.65 บาท/หุ้น แต่ไม่เปิดเผยผู้ซื้อ

ส่วน "อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์"ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง (TKN) ขายหุ้นมูลค่า 156.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวนหุ้น 19.32 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 8.1 บาท/หุ้น ให้กับ บมจ.เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (MAJOR) ทำรายการผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ (Big Lot)
 

*** BBIK - ILM - ONEE มีบิ๊กบจ.ขายหุ้นมากสุด 3 ราย
 

ฟาก บริษัท ที่มีจำนวนผู้บริหาร ขายหุ้นมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท ในเดือน มี.ค.65 สูงสุด มีด้วยกัน 3 บริษัท คือ บมจ.บลูบิค กรุ๊ป (BBIK), บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM) และ บมจ.เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ONEE) ที่มีจำนวนผู้บริหารขายหุ้น 3 ราย เท่ากัน 

โดยฝั่ง BBIK นอกจาก "พชร อารยะการกุล" ยังมีอีก 2 ราย ประกอบด้วย "ปกรณ์ เจียมสกุลทิพย์" กรรมการ ที่ขายหุ้นมูลค่า 96 ล้านบาท หรือ คิดเป็นจำนวน 1.6 ล้านหุ้น ช่วงราคา 60 บาท/หุ้น และ "พิพัฒน์ ประภาพรรณพงศ์" กรรมการ ขายหุ้นมูลค่า 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 1.5 แสนหุ้น ที่ช่วงราคา 60 บาท/หุ้น

ขณะที่ ILM ประกอบด้วย "ขันทอง อุดมมหันติสุข" กรรมการ ขายหุ้นมูลค่า 16.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นจำนวน 7 แสนหุ้น ที่ช่วงราคา 22.81 - 24.8 บาท/หุ้น, "อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์" กรรมการอิสระ ขายหุ้นมูลค่า 6.45 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 2.8 แสนหุ้น ช่วงราคา 23.05 บาท/หุ้น และ "เพ็ญนภา ธนสารศิลป์" กรรมการอิสระ ขายหุ้นมูลค่า 4.86 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2 แสนหุ้น ช่วงราคา 24.29 บาท/หุ้น


*** ส่วนฝั่งซื้อมี 64 ราย มูลค่ารวม 2.4 พันลบ.

 
ส่วน ผู้บริหารที่ซื้อหุ้นเดือน มี.ค.65 มูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท พบว่ามี 64 ราย จาก 61 บริษัท มูลค่ารวม 2.4 พันล้านบาท  ประกอบด้วย
 

64 บิ๊กบจ. ซื้อหุ้นเดือน มี.ค.65 รวม 2.4 พันล้านบาท

ชื่อย่อหุ้น

ชื่อผู้บริหาร

ตำแหน่ง

จำนวน (ลห.)

ช่วงราคา (บ.)

มูลค่า (ลบ.)

TPIPL

อรพิน เลี่ยวไพรัตน์

กรรมการ

360

1.65

594.00

THG

บุญ วนาสิน

ประธานกรรมการบริษัท

7.19

50.03 - 76.07

453.32

BTS

คีรี กาญจนพาสน์

ประธานกรรมการ

25.91

9

233.19

III

วิรัช นอบน้อมธรรม

กรรมการ

8.88

14.38 - 16.08

135.24

III

ทิพย์ ดาลาล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

7.1

16.4

116.44

SPALI

อัจฉรา ตั้งมติธรรม

กรรมการ

4.3

21.5 - 21.8

93.09

DPAINT

อรรถพล ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

10

8.55

85.50

BC

ปรับชะรันซิงห์ ทักราล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

38.75

1.8

69.75

PROEN

นริศ รัตน์เยี่ยม

กรรมการ

7.72

8

61.76

SABUY

ชูเกียรติ รุจนพรพจี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.28

25.81 - 27.25

60.48

NUSA

ไพโรจน์ ศิริรัตน์

กรรมการ

35.1

1.4

49.14

JMART

อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

0.8

55

44.00

TH

อาณกร กยาวัฒนกิจ

กรรมการ

10

4.2

42.00

SAWAD

ดวงใจ แก้วบุตตา

กรรมการผู้จัดการ

0.72

53.57

38.57

KBS

รังสรรค์ ถวิลเติมทรัพย์

กรรมการ

6

3.7

22.20

TU

เชง นิรุตตินานนท์

ประธานคณะกรรมการบริหาร

1

18.4 - 19.9

19.15

SFLEX

ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์

ประธานกรรมการบริหาร

3.9

4.23 - 4.64

17.29

MALEE

จินตนา บุญรัตน์

ประธานกรรมการ

3

5.65

16.95

MTI

นวลพรรณ ล่ำซำ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

0.14

113.8 - 116.23

16.10

TFG

วินัย เตียวสมบูรณ์กิจ

ประธานกรรมการบริหาร

4.05

3.84 - 4.06

15.99

ILM

ขันทอง อุดมมหันติสุข

กรรมการ

0.6

22.07

13.24

RS

สุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

ประธานกรรมการบริษัท

0.84

15.1 - 16.4

13.23

TCMC

พิมล ศรีวิกรม์

ประธานกรรมการ

8.8

1.37 - 1.57

12.93

CGH

พิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล

กรรมการ

8.67

1.37 - 1.58

12.83

EMC

ชนะชัย ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการบริษัท

56

0.21 - 0.23

12.32

EP

ปกรณ์ มงคลธาดา

กรรมการ

1.9

5.8 - 5.85

11.06

SUPER

จอมทรัพย์ โลจายะ

รองประธานคณะกรรมการ

12

0.88

10.56

ZIGA

ศุภกิจ งามจิตรเจริญ

ประธานกรรมการบริหาร

1

8.45

8.45

CPW

ณรงค์ อิงค์ธเนศ

ประธานกรรมการ

1.67

4.83 - 5.15

8.33

UTP

มงคล มังกรกนก

กรรมการผู้จัดการใหญ่

0.44

15.5 - 16.7

7.08

A5

เกรียงไกร ศิระวณิชการ

กรรมการ

2.06

3.43

7.07

SABUY

ศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการอิสระ

0.24

25.68 - 26.43

6.25

EPG

เฉลียว วิทูรปกรณ์

กรรมการ

0.7

8.65 - 8.72

6.07

STA

พอล สุเมธ ลี

กรรมการ

0.2

25.58 - 27.8

5.33

MTC

ปริทัศน์ เพชรอำไพ

กรรมการ

0.1

49.5

4.95

RPH

ศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการอิสระ

0.73

6.15 - 6.65

4.67

CMO

กิตติ พัวถาวรสกุล

รองประธานคณะกรรมการบริษัท

0.39

10.63 - 12.2

4.44

TRT

ชองอี ไต้

กรรมการ

1

4.39

4.39

JR

จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

0.63

6.87 - 7.02

4.37

MICRO

ธรรมศักดิ์ อัชญาวัฒน์

กรรมการ

0.61

7.05 - 7.25

4.36

SALEE

สาทิส ตัตวธร

ประธานกรรมการบริหาร

3.1

1.16 - 1.2

4.34

MFEC

ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

ประธานกรรมการบริหาร

0.56

8.48 - 8.6

3.94

RJH

ศรัณย์ สุภัคศรัณย์

กรรมการอิสระ

0.12

31.69 - 32.5

3.85

UTP

บุญนำ บุญนำทรัพย์

กรรมการ

0.2

16.5 - 16.6

3.31

LEO

เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

ประธานคณะผู้บริหาร

0.25

13.2 - 13.3

3.31

ICC

บุญเกียรติ โชควัฒนา

ประธานกรรมการบริษัท

0.11

30

3.30

VIBHA

ชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

ประธานกรรมการบริหาร

1.2

2.55 - 2.56

3.06

STA

กิติชัย สินเจริญกุล

กรรมการ

0.12

24.3 - 26.75

3.06

KOOL

เกรียงไกร ศิระวณิชการ

กรรมการ

3.7

0.77

2.85

SCN

ธัญชาติ กิจพิพิธ

ประธานกรรมการบริหาร

1.2

2.04 - 2.34

2.62

SFLEX

เอก พิจารณ์จิตร

กรรมการ

0.61

4.18

2.55

HANA

เทอร์เรนซ ฟิลิป เวียร์

กรรมการ

0.05

50.5

2.53

BCPG

วิสนุ ปราสาททองโอสถ

กรรมการ

0.2

12.5

2.50

TMILL

ประภาส ชุติมาวรพันธ์

ประธานกรรมการบริหาร

0.6

3.92 - 4.3

2.46

SKR

สุริยันต์ โคจรโรจน์

กรรมการ

0.15

13.9 - 14.1

2.10

SEAFCO

ณัฐฐพันธ์ ทัศนนิพันธ์

กรรมการ

0.5

4

2.00

WICE

ประเสริฐ จิราภิวัฒนกุล

กรรมการ

0.1

19

1.90

VL

ชุติภา กลิ่นสุวรรณ

ประธานคณะกรรมการบริหาร

1.19

1.38

1.64

HFT

เจิ้น ยง หลิน

กรรมการอิสระ

0.2

7.85

1.57

HMPRO

ธนะวัฒน์ คลังสุนทรรังษี

กรรมการ

0.1

15.7 - 15.8

1.57

TCMC

ปิยพร พรรณเชษฐ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1

1.51

1.51

B

ปัญญา บุญญาภิวัฒน์

ประธานกรรมการบริหาร

2.2

0.68

1.50

PSH

รัตนา พรมสวัสดิ์

กรรมการ

0.1

14.4

1.44

MJD

เพชรลดา พูลวรลักษณ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

0.7

1.79 - 1.84

1.27

PLE

เสวก ศรีสุชาต

ประธานกรรมการ

1.41

0.82 - 0.84

1.17

SICT

นัยวุฒิ วงษ์โคเมท

ประธานคณะกรรมการบริหาร

0.2

5.31 - 5.75

1.10

SICT

มานพ ธรรมสิริอนันต์

ประธานคณะกรรมการบริษัท

0.2

5.2 - 5.65

1.08

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)


*** "อรพิน" จาก TPIPL ซื้อสูงสุด 594 ลบ.
 

"อรพิน เลี่ยวไพรัตน์" กรรมการ บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) เป็นผู้บริหารที่ซื้อหุ้นเดือน มี.ค.65 มูลค่าสูงสุด 594 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 360 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 1.6 บาท/หุ้น 

รองลงมา คือ "บุญ วนาสิน" ประธานกรรมการ บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป (THG) ที่ซื้อหุ้นมูลค่า 453.32 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 7.19 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 50.03 - 76.07 บาท/หุ้น


*** พบอีก 3 ราย ซื้อหุ้นมูลค่ามากกว่า 100 ลบ.
 

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารอีก 3 ราย ที่ซื้อหุ้นในเดือน มี.ค.65 มูลค่มากกว่า 100 ล้านบาท ประกอบด้วย "คีรี กาญจนพาสน์" ประธานกรรมการ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ที่ซื้อหุ้นมูลค่า 233.19 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 25.91 ล้านหุ้น ช่วงราคา 9 บาท/หุ้น

ส่วนอีก 2 ราย มาจาก บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ (III) ประกอบด้วย "วิรัช นอบน้อมธรรม" กรรมการ ที่ซื้อหุ้นมูลค่า 135.24 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 8.88 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 14.38 - 16.08 บาท/หุ้น และ "ทิพย์ ดาลาล" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซื้อหุ้นมูลค่า 116.44 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 7.1 ล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 16.4 บาท/หุ้น
 

*** นอกจาก III ยังมีอีก 5 บจ. ที่ผู้บริหารซื้อหุ้นมากกว่า 1 ราย
 

ทั้งนี้ นอกจาก III ยังมีอีก 4 บริษัท ที่มีจำนวนผู้บริหาร 2 ราย เท่ากัน ซื้อหุ้นมูลค่ามากกว่า 1 ล้านบาท ประกอบด้วย บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) ที่มี "ชูเกียรติ รุจนพรพจี" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซื้อหุ้นมูลค่า 60.48 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 2.28 ล้านหุ้น ช่วงราคา 25.81 - 27.25 บาท/หุ้น และ "ศรัณย์ สุภัคศรัณย์" กรรมการอิสระ ซื้อหุ้นมูลค่า 6.25 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 2.4 แสนหุ้น ช่วงราคา 25.68 - 26.43 บาท/หุ้น

ด้าน บมจ.สตาร์เฟล็กซ์ (SFLEX) ประกอบด้วย "ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์" ประธานกรรมการบริหาร ที่ซื้อหุ้นมูลค่า 17.29 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 3.9 ล้านหุ้น ช่วงราคา 4.23 - 4.64 บาท/หุ้น และ "เอก พิจารณ์จิตร" กรรมการ ซื้อหุ้นมูลค่า 2.62 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.1 แสนหุ้น ที่ช่วงราคา 4.18 บาท/หุ้น 

ฟาก บมจ.ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี (SICT) ประกอบด้วย "นัยวุฒิ วงษ์โคเมท" ประธานคณะกรรมการบริหาร
ที่ซื้อหุ้นมูลค่า 1.1 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2 แสนหุ้น ที่ช่วงราคา 5.31 - 5.75 บาท/หุ้น และ "มานพ ธรรมสิริอนันต์" ประธานคณะกรรมการบริษัท ที่ซื้อหุ้นมูลค่า 1.08 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 2 แสนหุ้น ช่วงราคา 5.2 - 5.65 บาท/หุ้น

ขณะที่ บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) ประกอบด้วย "พอล สุเมธ ลี" กรรมการ ซื้อหุ้นมูลค่า 5.33 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 2 แสนหุ้น ช่วงราคา 25.58 - 27.8 บาท/หุ้น และ "กิติชัย สินเจริญกุล" กรรมการ ซื้อหุ้นมูลค่า 3.06 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 1.2 แสนหุ้น ช่วงราคา 24.3 - 26.75 บาท/หุ้น

ปิดท้ายด้วย บมจ.ยูไนเต็ด เปเปอร์ (UTP) ประกอบด้วย "มงคล มังกรกนก" กรรมการผู้จัดการใหญ่ ซื้อหุ้นมูลค่า 7.08 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 4.4 แสนหุ้น ช่วงราคา 15.5 - 16.7 บาท/หุ้น และ "บุญนำ บุญนำทรัพย์" กรรมการ ซื้อหุ้นมูลค่า 3.31 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 2 แสนหุ้น ช่วงราคา 16.5 - 16.6 บาท/หุ้น ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด