ข่าวนี้ที่ 1

BBIK ได้ฤกษ์เทรดวันแรก ผู้บริหารมั่นใจกระแสตอบรับดี

BBIK ได้ฤกษ์เทรดวันแรก ผู้บริหารมั่นใจกระแสตอบรับดี

    "บลูบิค กรุ๊ป (BBIK)"  พร้อมเข้าเทรดใน mai วันแรก (16 ก.ย.) ผู้บริหาร-FA มั่นใจกระแสตอบรับดี เหตุบริษัทมีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน พร้อมเป็นที่ปรึกษาปลดล็อกให้ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ เตรียมนำเงินระดมทุนไปว่าจ้างบุคลากรและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ

*** ตลท.รับ "บลูบิค กรุ๊ป (BBIK)" เข้าเทรดวันแรก 16 ก.ย.นี้ 
    
     นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai รับหุ้น บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BBIK"  ในวันที่ 16 ก.ย. นี้ 

    BBIK และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร แบ่งการให้บริการได้ 5 ประเภท ได้แก่ 

    1. การให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ 2. การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ 3. การพัฒนาระบบดิจิทัลและให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี 4. การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์ และ 5. การจัดหาและบริหารบุคคลากรชั่วคราว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกลุ่มลูกค้าหลักคือ กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

    นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 64 บริษัทได้ร่วมกับบริษัทในเครือบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR จัดตั้ง บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ดูแลรักษาระบบและแอปพลิเคชั่นของบริษัทในเครือ OR รวมถึงการหารายได้โดยการใช้ประโยชน์ของข้อมูล เพื่อขยายผลนำข้อมูลที่เป็นทรัพยากรขององค์กรไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจ
 
*** นำเงินลงทุนว่าจ้างบุคลากร-เสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยี

    นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BBIK เปิดเผยว่า บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนว่าจ้างบุคลากรและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล พัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานภายในองค์กร ขยายพื้นที่สำนักงาน ลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ 
 
    โดย BBIK มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มอารยะการกุล ถือหุ้น 27.25% บริษัท บลูบิค กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 25% และกลุ่มเจียมสกุลทิพย์ ถือหุ้น 15.27% กลุ่มบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ตามกฎหมาย

    ทั้งนี้ BBIK มีทุนชำระแล้ว 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 75 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 25 ล้านหุ้น ที่เสนอขายในราคาหุ้นละ 18 บาท  และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,800 ล้านบาท 

*** ระบุกำไร Q2/64 บวก 26.6% แตะ 17.71 ลบ.  

    ทั้งนี้ BBIK รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 2/64 มีกำไสุทธิ 17.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.6% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 13.99 ล้านบาท ส่วน 6 เดือนแรกมีกำไรสุทธิ 30.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.8% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 25.95 ล้านบาท ซึ่งงวด 6 เดือนแรก บริษัทมีรายได้รวม 126.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันปีก่อน 39.47% 

*** มั่นใจกระแสตอบรับดี หลังนักลงทุนแห่จองซื้อ IPO

    นายพชร ยังกล่าวอีกว่า บริษัทฯเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน และโดยรับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย จะทำให้หุ้น IPO ของบริษัทได้รับความสนใจจากนักลงทุน

    ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 25 ล้านหุ้นในช่วงที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่ดีเกินกว่าความคาดหมาย ตอกย้ำถึงศักยภาพและความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ รวมถึงโอกาสการเติบโตในอนาคต โดยบริษัทฯ วางแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ เพื่อบรรลุเป้าหมายเป็นบริษัทคอนซัลต์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันชั้นนำแบบครบวงจร

    ด้าน นายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน(FA)และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า BBIK เป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่ปรึกษา เคยผ่านงานกับบริษัทคอนซัลต์ชั้นนำระดับโลก และได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าองค์กรที่เป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่ม SET 50 และ SET 100 รวมถึงบริษัทจดทะเบียนระดับแนวหน้าของประเทศหลายราย ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราการเติบโตที่ดี

    นอกจากนี้ BBIK ได้วางแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ขยายธุรกิจ โดยเฉพาะการเพิ่มบุคลากรและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะที่เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการขยายบริการด้านการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีเพื่อไปปฏิบัติงานยังไซต์งานของลูกค้า รวมถึงการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ OR จะส่งผลดีต่อศักยภาพการเติบโตในอนาคต จึงเชื่อว่าจะเป็นหนึ่งในหุ้น IPO น้องใหม่ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักลงทุนข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด