บทความแนะนำ

กรุงไทยมุ่งมั่นเคียงข้างสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

กรุงไทยมุ่งมั่นเคียงข้างสังคมไทยสู่ความยั่งยืน

 

     ท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น Digital Disruption ที่เข้ามาหลากหลายรูปแบบ หรือ วิกฤตโควิด-19 ตลอดจนวิกฤตเศรษฐกิจ ล้วนแต่ส่งผลให้ทุกภาคส่วนต้องปรับตัว ธนาคารกรุงไทย ในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ และ เป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของชาติ ยังคงยึดมั่นในปณิธาน ที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง นั่น คือ ความมุ่งมั่นที่จะอยู่เคียงข้างสังคมไทย คนไทยทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แม้ยามวิกฤต เพราะทุกคน คือ คนสำคัญ

     เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ และ ปรับตัวให้ทันสมัย ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาผลิตภัณฑ์ และ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิม ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ทั้งในสถานการณ์ปกติ หรือ ทุกช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย

     โดยการใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มี ปรับกลไกลใหม่ แต่ไม่ลดประสิทธิภาพ เพื่อทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างสุดความสามารถ ผ่านโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็น “เราไม่ทิ้งกัน” โดยธนาคารได้ลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตน และ ขอข้อมูลหลักฐานการประกอบอาชีพให้กับผู้ขอ "ทบทวนสิทธิ์" ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ "เราไม่ทิ้งกัน" ในมาตรการเยียวยา 5,000 บาท แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากจากโควิด-19

     โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” เกื้อกูลยามวิกฤต จากการเยียวยา สู่การฟื้นฟู , โครงการ “ไทยชนะ” สร้างเกราะป้องกัน ทำให้การระบาดเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ ด้วยความร่วมมือของคนไทยทุกคน , โครงการ “คนละครึ่ง” ซึ่งธนาคารได้มีการลงพื้นที่ตามชุมชน และ ตลาด เพื่อช่วยร้านค้าลงทะเบียนคนละครึ่ง

     อีกทั้ง เราได้สร้างกำลังใจให้ชุมชนเห็นศักยภาพตัวเอง ผ่านโครงการ “กรุงไทยรักชุมชน” เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน และ ลุกขึ้นสู้ด้วยวิถีทางใหม่ ตลอดจนสานฝันชุมชน ผลักดันคนไทย ให้พึ่งพากัน และ กันให้ได้ในยามวิกฤต

     ในขณะที่ลูกค้าของธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่งผลกระทบมีทั้งการขาดสภาพคล่อง ขาดรายได้หมุนเวียน คนตกงาน บางธุรกิจต้องปิดกิจการลง โดยวิธีที่ธนาคารดำเนินการ ประกอบด้วย การให้วงเงินสินเชื่อ เงินทุนหมุนเวียน การลดดอกเบี้ย ขยายเวลาในการผ่อนชำระ ซึ่งทุกวิธีที่ธนาคารดำเนินการนั้น ก็เพื่อให้ลูกค้าสามารถประคองธุรกิจ เห็นหนทางที่จะเดินต่อ และ ลุกขึ้นยืนอีกครั้ง

     ตลอดจน การพัฒนาแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT เพื่อเข้าสู่สังคมไร้เงินสด เราตอบสนองความต้องการของวิถีชีวิตที่กำลังเปลี่ยนแปลง และ ไม่ว่าวิกฤตนี้จะยาวนานแค่ไหน หรือ ในอนาคตจะเกิดวิกฤตขึ้นอีกกี่ครั้ง กรุงไทยจะยังอยู่เคียงข้างคนไทยเสมอ

     รางวัล The Asian Banker Leadership Achievement Award for Best Managed Bank และ Best CEO Response to COVID-19 in Thailand อาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่การันตีความสำเร็จของทุกสิ่งที่เราทำเพื่อคนไทย และ เป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาต่ออย่างไม่หยุดยั้ง เพราะรางวัลที่เราภาคภูมิใจที่สุด คือ การทำให้คุณภาพชีวิตคนไทยดีขึ้นในทุกมิติ ธนาคารที่เป็นมากกว่าธนาคาร ธนาคารกรุงไทย เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ

#Krungthai #กรุงไทยบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh