บทความแนะนำ

5 เรื่องน่ารู้ HREIT เพิ่มทุนครั้งที่ 2

5 เรื่องน่ารู้ HREIT เพิ่มทุนครั้งที่ 2

 

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (HREIT) ประกาศเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ให้กับผู้ถือหน่วยเดิมและบุคคลทั่วไป

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย จึงรวบรวมความน่าสนใจของ HREIT เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน

1. พื้นที่เช่าที่ HREIT ลงทุน ได้ประโยชน์จากโครงการ EEC

     ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ HREIT เข้าไปลงทุน มีความโดดเด่นด้านทำเลทองที่มีศักยภาพสูง เพราะพื้นที่เช่าส่วนใหญ่ที่กองทรัสต์เข้าลงทุน ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบนพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลให้กองทรัสต์ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนการลงทุนตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้กองทรัสต์ยังมีพื้นที่เช่าบางส่วนในจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของการขนส่งไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. อยู่ภายใต้ WHAID ซึ่งเป็นผู้พัฒนานิคมฯ อันดับหนึ่งของประเทศไทย

     กองทรัสต์ HREIT อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำ ภายใต้ WHA Group โดยมีผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์คือ WHAID ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า 30 ปี ในด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและการให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของทาง WHAID ในการบริหารนิคมอุตสาหกรรม

3. อัตราการเช่าพื้นที่หลังจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 อยู่ในระดับสูงถึง 92.51%

     ด้วยแนวโน้มความต้องการเช่าพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราการเช่าพื้นที่ (occupancy rate) ของกองทรัสต์ HREIT ปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูง ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2563 อยู่ที่ 93.94% และหลังจากการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ประมาณการอัตราการเช่าอยู่ที่ 92.51% ซึ่งเป็นอัตราที่สูง เมื่อเทียบกับกองทรัสต์ที่ลงทุนในทรัพย์สินประเภทเดียวกัน ซึ่งความต้องการเช่าพื้นที่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยผลักดันให้อัตราค่าเช่าของกองทรัสต์ HREIT สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ในอนาคตอีกด้วย

4.กองทรัสต์ HREIT อยู่ระหว่างการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 เพื่อใช้ลงทุนในสินทรัพย์ 5 โครงการ ของบริษัทภายใต้กลุ่ม WHA ดันพื้นที่เช่ารวมเพิ่มแตะ 3.8 แสนตารางเมตร

     กองทรัสต์ HREIT อยู่ระหว่างเตรียมการเพิ่มทุนครั้งที่ 2 โดยจะทำการลงทุนในทรัพย์สินมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,337.70 ล้านบาท ในพื้นที่ 5 โครงการ เป็นการลงทุนในพื้นที่เช่าโรงงานและคลังสินค้ารวม 48,127 ตารางเมตร โดยเป็นทรัพย์สินของ 3 บริษัท ได้แก่

1) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (สำหรับบางส่วนของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1))

2) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด (สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 (WHA ESIE 1) และ โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 2 (WHA LP 2))

3) บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล บิวดิ้ง จำกัด (สำหรับบางส่วนของโครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 (WHA CIE 1) โครงการดับบลิวเอชเอ โลจิสติกส์พาร์ค 4 (WHA LP 4) และโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี (WHA SIL))

     ภายหลังจากการลงทุนในทรัพย์สิน ประมาณการสินทรัพย์รวมของกองทรัสต์ HREIT จะเพิ่มขึ้นเป็น 11,250.94 ล้านบาท จากปัจจุบันกองทรัสต์มีมูลค่าสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ 9,913.24 ล้านบาท

     กองทรัสต์ HREIT เป็นกองทรัสต์ที่มีการลงทุนในสิทธิการเช่าใน Ready Built Factory (อาคารโรงงานสำเร็จรูป) และ Ready Built Warehouse (คลังสินค้าสำเร็จรูป) ระยะเวลา 30 ปี และสิทธิในการต่ออายุสัญญาเช่าทรัพย์สินอีก 30 ปี โดยอยู่ภายใต้การบริหารของ WHA Group ซึ่งเป็นผู้พัฒนานิคมฯ อันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยหลังจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะส่งผลให้กองทรัสต์ HREIT มีพื้นที่รวมทั้งหมดกว่า 3.8 แสนตารางเมตร

5. เสนอขายหน่วยไม่เกิน 137.50 ล้านหน่วย ในราคาสูงสุดไม่เกิน 7.50 บาทต่อหน่วย

     เปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจองซื้อในอัตราส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิมต่อ 0.1956 หน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติม โดยจะเปิดให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมจองซื้อระหว่างวันที่ 16-20 และ 23-26 พฤศจิกายน 2563  สำหรับบุคคลทั่วไป จะเปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 16-20 และ 23-27 พฤศจิกายน 2563  โดยผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถจองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุด 7.50 บาท/หน่วย ทั้งนี้หากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุดก็จะทำการคืนเงินส่วนต่างให้กับผู้ลงทุนที่จองซื้อบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh