บทความแนะนำ

ภาวะวิกฤติ...ปรับพอร์ตหุ้น DCA ดีมั้ยนะ? :โดยแว่นใส

ภาวะวิกฤติ...ปรับพอร์ตหุ้น DCA ดีมั้ยนะ? :โดยแว่นใส

 

ในวิกฤติใหญ่อย่างวิกฤติ COVID-19 รอบนี้

หากเปิดดูพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะพอร์ตหุ้นย่อมใจเสีย เพราะจากตัวเลขในพอร์ตที่เขียวเข้ม ก็กลายเป็นเขียวอ่อน หรือที่แย่กว่านั้น กลายเป็นแดงเถือกเลยก็มี

จนเริ่มคิดว่า...เราปรับพอร์ตก่อนดีมั้ยนะ?


ขอยกตัวอย่างพอร์ตจำลองแบบ DCA

คือซื้อปีละ 1 ครั้ง ๆ ละ 1 แสนบาทตอนต้นปี

เริ่มตั้งแต่ปี 2004 จนถึงปี 2019 เป็นเวลา 16 ปี

แบ่งเป็น 3 พอร์ต คือ ลงทุนในหุ้น 100% ลงทุนแบบ Asset Allocation (AA) 100% และลงทุนตราสารหนี้ 100%

จะเห็นว่าเมื่อครบ 16 ปี ก็ได้ผลออกมาตามตำราที่บอกว่า High Risk High Return

พอร์ตหุ้นเงินลงทุนโตมากสุด รองลงมาเป็นพอร์ต AA และพอร์ตตราสารหนี้ ตามลำดับ

โดยที่พอร์ตจำลองนี้ผ่านวิกฤติใหญ่ 1 ครั้ง ในปี 2008 คือ วิกฤติซับไพร์ม


ลงทุนสม่ำเสมอ (DCA) ในหุ้น 100% ปีละ 100,000 บาท

แบ่งเป็นการลงทุนใน Large Cap Stocks, International Developed Stocks, Emerging Market Stocks และ Small Cap Stocks อย่างละเท่ากัน 25% หรือ 25,000 บาท

 

อ้างอิง Annual Asset Class Returns จาก https://novelinvestor.com/asset-class-returns/

 

ลงทุนสม่ำเสมอ (DCA) ใน Global Asset Allocation 100% ปีละ 100,000 บาท

Global Asset Allocation เป็นการลงทุนในหุ้น 50% (15% large cap stocks, 15% international stocks, 10% small cap stocks และ 10% emerging market stocks), high-grade bonds 40% และสินทรัพย์ทางเลือก 10% (REITs)

อ้างอิง Annual Asset Class Returns จาก https://novelinvestor.com/asset-class-returns/

 

ลงทุนสม่ำเสมอ (DCA) ใน High Grade Bonds 100% ปีละ 100,000 บาท

อ้างอิง Annual Asset Class Returns จาก https://novelinvestor.com/asset-class-returns/

 

หากเราลองปรับพอร์ต 2 ปี คือปี 2008-2009 จากหุ้น 100% สลับไป AA หรือตราสารหนี้

จะเห็นว่า เพราะสุดท้ายเมื่อถึงปี 2019 ครบ 16 พอร์ตโตกว่ายังเลือกที่จะอยู่เฉย ๆ หรือไม่ปรับพอร์ต

 

ปรับพอร์ตการลงทุนปี 2008-2009 ไป Global Asset Allocation

อ้างอิง Annual Asset Class Returns จาก https://novelinvestor.com/asset-class-returns/

 

ปรับพอร์ตการลงทุนปี 2008-2009 ไป High Grade Bonds

อ้างอิง Annual Asset Class Returns จาก https://novelinvestor.com/asset-class-returns/

 

แต่ช้าแต่!!

พอร์ตจำลองนี้ คือการจำลองที่เหตุการณ์ต่าง ๆ หรือวิกฤติเกิดขึ้นไปแล้ว

แต่บนโลกแห่งความเป็นจริง หากจะปรับพอร์ต คนส่วนใหญ่เลือกจะปรับพอร์ตเมื่อเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว นั่นคือ จะปรับพอร์ตเพียงปีเดียวในปี 2009

 

ปรับพอร์ตการลงทุนเฉพาะปี 2009 ไป Global Asset Allocation

อ้างอิง Annual Asset Class Returns จาก https://novelinvestor.com/asset-class-returns/

 

ปรับพอร์ตการลงทุนเฉพาะปี 2009 ไป High Grade Bonds

*อ้างอิง Annual Asset Class Returns จาก https://novelinvestor.com/asset-class-returns/

 

หากปรับพอร์ตเพียงปีเดียวในปี 2009 สุดท้ายแล้วเมื่อครบ 16 ปี ในปี 2019 จะเห็นว่าพอร์ตกลับโตน้อยกว่าหากเราเลือกที่จะอยู่เฉย ๆ คือยังเลือกที่จะลงหุ้นในหุ้น 100% แบบ DCA ต่อไป

 

ดังนั้น จากการจำลองพอร์ตตามข้างต้น

เห็นได้ชัดเจนจากพอร์ตการลงทุนตัวอย่าง สำหรับการลงทุน 14 ปี ที่เริ่มลงทุนตั้งแต่ปี 2006 จนถึงปี 2019 ที่การลงทุนในหุ้น 100% อย่างสม่ำเสมอ ให้ผลตอบแทนดีที่สุด รองลงมาเป็น Global Asset Allocation และ High Grade Bonds ตามลำดับ

จึงได้ข้อสรุปว่า ไม่จำเป็นหรือไม่ควรปรับพอร์ต หากพอร์ตการลงทุนนั้นเป็นการลงทุนระยะยาว เพราะ “เวลา” จะช่วยลดความผันผวนหรือความเสี่ยง

แต่สามารถปรับพอร์ตได้ หากสามารถคาดการณ์ได้แม่นยำว่าจะเกิดวิกฤติใหญ่ในอนาคต


นอกจากนี้ ยังสามารถพลิกโอกาสในวิกฤติ บริหารต้นทุน DCA ให้ถูกลงได้อีกด้วย

 

ภาวะวิกฤติ...ปรับพอร์ตหุ้น DCA ดีมั้ยนะ?

ควรปรับ

ถ้าสามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดวิกฤติใหญ่

ลดความเสียหายของพอร์ตในช่วงวิกฤติ

ไม่ควรปรับ

ถ้าไม่สามารถคาดการณ์อย่างแม่นยำว่าจะเกิดวิกฤติใหญ่

ปรับพอร์ตช้าไป (หลังเกิดวิกฤติไปแล้ว)

เสียโอกาสได้ต้นทุนถูกในช่วงวิกฤติ

เสียโอกาสได้ผลตอบแทนสูงในปีที่ฟื้นตัวบทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh