บทความแนะนำ

ดั๊บเบิ้ล เอ เสนอขายหุ้นกู้ 3,000 ลบ. TRIS ปรับเพิ่มเครดิตสู่ BBB

ดั๊บเบิ้ล เอ เสนอขายหุ้นกู้ 3,000 ลบ. TRIS ปรับเพิ่มเครดิตสู่ BBB

 

บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ยื่นแบบต่อ ก.ล.ต. เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2563 มูลค่าเสนอขาย 3,000 ล้านบาท สำรอง 2,000 ล้านบาท โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2563  ขณะที่ TRIS พิจารณาปรับเพิ่มเครดิตหุ้นกู้ของ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จาก BBB- (Stable) สู่ BBB (Stable) สะท้อนฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง และการฟื้นตัวหลังโควิด-19

บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) ผู้ผลิตกระดาษจากคันนาที่ส่งออกไปแล้วกว่า 130 ประเทศทั่วโลก เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2563 ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป มูลค่าการเสนอขายที่ 3,000 ล้านบาท และสำรอง 2,000 ล้านบาท โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2563 หุ้นกู้ที่เสนอขายแบ่งออกเป็น 

 

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.7 ต่อปี  จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.1 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน  ตลอดอายุหุ้นกู้  จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

 

 

ก่อนหน้านี้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (TRIS) สถาบันจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของไทย ได้ประกาศปรับเพิ่มอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของ บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จากเดิมในระดับ BBB- (Stable) เป็น BBB (Stable) โดยประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

การปรับอันดับความน่าเชื่อถือในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของทริสเรทติ้ง ต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ปรับตัวดีขึ้นตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษสำนักงาน ความแข็งแกร่งของตราสัญลักษณ์ “ดั๊บเบิ้ล เอ” (Double A) รวมถึงการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ไปสู่อุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอีกด้วย

ขณะเดียวกัน บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991)  ยังมีผลการดำเนินการที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลกำไรของบริษัทที่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย รวมทั้งเพิ่มความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ปัจจุบัน บมจ.ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษสำนักงานของไทยที่มีการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งธุรกิจผลิตกระดาษ และธุรกิจผลิตเยื่อกระดาษ และยังขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์กระดาษบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตสูงอีกด้วย

ผู้ลงทุนสถาบัน นักลงทุน และประชาชนที่สนใจ สามารถติดต่อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร 02-687-7549, บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-009-8351-6, บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด โทร. 02-695-5000, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร.02-658-9500 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-8945, บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.02-648-1111, บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร.02-659-8000, บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร.02-638-5500, บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด(มหาชน) โทร.02-080-2888 และบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด โทร.02-034-3419บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh