สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

IPO Corner

| 24 สิงหาคม 2559

TM พร้อมเทรด 31 ส.ค.

                      

   IPO CORNER     

     สุนทรี จรรโลงบุตร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บมจ.เทคโนเมดิคัล (TM)
 

   TM พร้อมเทรด 31 ส.ค.

         "เทคโนเมดิคัล" พร้อมเข้าเทรด 31 ส.ค. นี้ ด้วยราคาจอง 3 บาท ระดมทุนขยายธุรกิจ-สร้างอาคารสำนักงานใหม่ เพื่อรองรับการเติบโตของความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ คาดรายได้ปีนี้โตเกิน 10% นโยบายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ

**ธุรกิจหลัก
        "เทคโนเมดิคัล" ประกอบธุรกิจนำเข้า จัดจำหน่ายเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีรายได้หลักมาจากการจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งสามารถแบ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.อุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องผ่าตัด 2.อุปกรณ์ทางการแพทย์สิ้นเปลืองที่ใช้ในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาล 3.อุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ และธนาคารเลือด และ 4.อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจ และเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป

**แผนการขายไอพีโอ
        กำหนดราคาขายหุ้น IPO จำนวน 80,000,000 หุ้นที่ 3 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 22-24 ส.ค. 59 และคาดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 31 ส.ค.นี้
        ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 140 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 280 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

**วัตถุประสงค์ระดมทุน
        ระดมทุนเพื่อจะนำเงินไปใช้ในการขยายธุรกิจ และการก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่และโชว์รูมสินค้า เพื่อรองรับความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต

**ผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปีจนถึงล่าสุด
        ปี 2556 มีรายได้จากการขาย 361.10 ล้านบาท กำไรสุทธิ 20.22 ล้านบาท ส่วนปี 2557 มีรายได้จากการขาย 403.81 ล้านบาท กำไรสุทธิ 34.61 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากการขายปี 2558 อยู่ที่ 510.81 ล้านบาท กำไรสุทธิ 28.83 ล้านบาท และสำหรับงวดสำหรับ 6 เดือนแรกปี 59 มีรายได้จากการขายอยู่ที่ 269.95 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 14 ล้านบาท

**แผนการดำเนินงาน
        คาดรายได้ปีนี้โตเกิน 10% เมื่อเทียบกับปี 58 ที่มีรายได้ 510.81 ล้านบาท โดยครึ่งปีแรกบริษัทมีรายได้อยู่ที่ 269.95 ล้านบาท ซึ่งโตประมาณ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะทุกผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจำหน่ายเติบโต รวมถึงสินค้าที่บริษัทเพิ่งเริ่มจำหน่าย คืออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับการผ่าตัดหัวใจและเครื่องมือผ่าตัดทั่วไปมีแนวโน้มการเติบโตที่สูง รวมถึงบริษัทฯจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปัจจุบันมีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ 7-10% โดยคาดว่าสิ้นปีจะอยู่ระดับดังกล่าวเพราะทุกผลิตภัณฑ์มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่วนแผนการขยายตลาดไปแถบ AEC คาดว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นในปีหน้าเพราะขอรอให้การเปิด AEC เป็นรูปธรรมมากขึ้น

**นโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
        มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ตามกฏหมาย การจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจและความจำเป็นตามที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเห็นสมควร

**โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO
โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO จะประกอบด้วย
1. กลุ่มครอบครัวจรรโลงบุต ถือหุ้นจำนวนรวม 200 ล้านหุ้น หรือ 71.43% แบ่งเป็น
1.1 นางสุนทรี จรรโลงบุตร ถือหุ้นจำนวน 100 ล้านหุ้น หรือ 35.72%
1.2 นายศุภพงษ์ จรรโลงบุตร ถือหุ้นจำนวน 60 ล้านหุ้น หรือ 21.43 %
1.3 นางสาวปรางฉาย จรรโลงบุตร ถือหุ้นจำนวน 20 หุ้น หรือน้อยกว่า 7.14%
1.4 นางสาวแพร จรรโลงบุตร ถือหุ้นจำนวน 20 หุ้น หรือน้อยกว่า 7.14%
2.ประชาชนทั่วไป (IPO) ถือหุ้นจำนวน 80 ล้านหุ้น หรือ 28.57%
 

*********************************

 

 

 โดย...เอกอนันต์ เสรีรัตนะชัย
สำนักข่าว eFinanceThai.com

 

 

 

 

 

 

 

.

 

     

 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh