สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

IPO Corner

| 31 สิงหาคม 2559

ITEL หุ้นลูก ILINK เคาะราคา 5.20 บาท/หุ้น ระดมทุน 1,040 ลบ. พร้อมเทรด mai 14 ก.ย. นี้

ITEL หุ้นลูก ILINK เคาะราคา 5.20 บาท/หุ้น ระดมทุน 1,040 ลบ. พร้อมเทรด mai 14 ก.ย. นี้

ณัฐนัย อนันตรัมพร
 กรรมการผู้จัดการ 
 บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL

 

     "บมจ. อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม” หรือ ITEL ผู้นำในการให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสง ประกาศก้าวเข้าสู่ตลาด mai ในวันที่ 14 กันยายน 2559 นี้ ระดมทุน 1,040 ล้านบาท ขยายโครงข่ายให้มีประสิทธิภาพและร่วมลงทุนสร้างศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ พร้อมเป็นผู้นำหลักด้านโครงข่ายโทรคมนาคมในภูมิภาคอาเซียน ได้บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

 

***รู้จัก "อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม"

         บริษัท อินเตอร์ลิ้ง เทเลคอม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2550 โดยจัดขึ้นตามนโยบายการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ (Reorganization) ของบริษัท อินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ILINK เพื่อต่อยอดจากธุรกิจจัดจำหน่ายอุปกรณ์สายสัญญาณ และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ ILINK มีความเชี่ยวชาญ ผสมผสานกับธุรกิจวิศวกรรมที่ได้จากการดำเนินกิจการรับเหมาติดตั้งอุปกรณ์สายสัญญาณให้กับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริการ ด้านการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างออฟฟิศสำนักงานของผู้ใช้งาน และรองรับการพัฒนาและเติบโตของระบบโทรคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งมีความต้องการระบบเครือข่ายเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลที่มีเสถียรภาพสูง และสามารถรองรับการส่งข้อมูลขนาดใหญ่

        ปัจจุบัน ITEL มีทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท โดยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (PAR) หุ้นละ 1.00 บาท โดยจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) จำนวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

 

 ***แผนการขายไอพีโอ

        เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท กำหนดราคาขายหุ้นละ 5.20 บาทต่อหุ้น ซึ่งมีค่า P/E ที่ 49.81 เท่า โดยคิดจากงบการเงิน 4 ไตรมาสย้อนหลัง ซึ่งมีส่วนลดให้กับนักลงทุนจาก P/E ตลาด mai ที่อยู่ 63.26 เท่า โดยเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ ILINK (Pre-Emptive Right) ไม่เกิน 60 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม และวันที่ 1-2 กันยายน 2559 และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 140 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2559 เข้าจดทะเบียนในตลาด เอ็ม เอ ไอ วันที่ 14 กันยายน 2559 นี้ โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

 

 ***ผู้จัดจำหน่ายหุ้น 

        บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และตั้งบริษัทหลักทรัพย์อีก 6 แห่ง เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง

 

 ***แผนการใช้เงินจากการระดมทุน 

        สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จำนวน 1,040 ล้านบาท จะนำไปใช้ในการปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพโครงข่ายจำนวน 50 ล้านบาท ใช้เป็นเงินลงทุนในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อสร้างศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ จำนวน 70 ล้านบาท ใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน 600 ล้านบาท และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ปัจจุบันอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ของบริษัทอยู่ที่ 6.46 เท่า โดยหลังจากกระจายหุ้นไอพีโอแล้ว หนี้สินต่อทุนจะเหลือต่ำกว่า 1.3 เท่า

 

***ผลประกอบการย้อนหลัง

        ผลประกอบของ ITEL มีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยรายได้รวมของบริษัทฯ เติบโตจาก 12.57 ล้านบาทในปี 2556 ซึ่งเป็นปีแรกที่เริ่มเปิดให้บริการโครงข่าย เป็น 436.89 ล้านบาท ในปี 2558 คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่สูงถึง 502.89% และงวด 6 เดือนปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 354.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 95.75% และจากการที่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้สร้างโครงข่ายหลักครอบคลุมทั่วประเทศแล้ว เหลือเพียงแค่เส้นทางย่อย (Last mile) เพื่อเชื่อมต่อไปยังลูกค้าแต่ละราย ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเพิ่มเพียงเล็กน้อย ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันจาก 13.11% ในปี 2556 เป็น 29.98% ในงวด 6 เดือนปี 2559 เช่นเดียวกับอัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก อัตราขาดทุนสุทธิที่ 127.99% ในปี 2556 เป็น 10.11% ในงวด 6 เดือนปี 2559 ส่งผลทำให้กำไรสุทธิของงวด 6 เดือนปี 2559 เพิ่มเป็นจำนวน 35.87 ล้านบาท สูงกว่ากำไรสุทธิทั้งปีของปี 2558 ที่มีจำนวน 30.67 ล้านบาท นอกจากศักยภาพในการเติบโตของรายได้แล้ว อัตราการทำกำไรดังกล่าวยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) ทำให้มั่นใจว่า ITEL จะเป็นหุ้นน้องใหม่ที่ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี

 

***แนวโน้มผลงานปี 59

        สำหรับแนวโน้มผลประกอบการปีนี้ คาดว่ารายได้ปี 59 เติบโต 50-60% จากปีก่อนที่มีรายได้ 436 ล้านบาท โดยครึ่งปีแรกบริษัทมีรายได้ 354.82 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 35.87 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากำไรทั้งปีของปี 58 และในปีนี้บริษัทจะมีการรับรู้จากงานในมือเพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีงานในมือส่วนของรับเหมาติดตั้งโครงข่ายอีก 96 ล้านบาท และมีงานในมือในส่วนของบริการโครงข่ายอีก 980 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้ในปีนี้จนถึงอีก 10 ปีข้างหน้า

 

***นโยบายจ่ายปันผล

        บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ตามกฏหมาย

        อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ โดยจะขึ้นกับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อบริหารกิจการและเการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

 

***โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่หลังขาย IPO

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO จะประกอบด้วย

    1. บมจ. อินเตอร์ลิ้ง คอมมิวนิเคชั่น ถือหุ้นจำนวน 299,999,300 หุ้น หรือ 59.99986%

    2. กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ ILINK ถือหุ้นจำนวน 60,000,000 หุ้น หรือ 12.00%

    3.หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป จำนวน 140,000,000 หุ้น หรือ 28.00%

 

***เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

        บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านการให้บริการโครงข่ายทั่วประเทศไทย โดยให้ความสำคัญในการคิดค้นและผสมผสานเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนา ความสามารถและศักยภาพของโครงข่าย โดยมุ่งหมายให้โครงข่าย Interlink Fiber Optic เป็นโครงข่ายที่มีความเร็วและเสถียรภาพที่สุดในอุตสาหกรรม และสามารถรองรับการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม โดยยังคงรักษาการให้ความสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้า และยึดความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้ง โดยการปรับปลี่ยนรูปแบบการให้บริการที่คล่องตัวที่สุด ตอบสนองธุรกิจของลูกค้า เพื่อทำให้ทุกการเชื่อมต่อของลูกค้าเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน

 

*** วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

        - เติบโต ต่อเนื่อง ยั่งยืน

        - ผู้ให้บริการโครงข่ายใยแก้วนำแสงทั่วประเทศไทย และศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ที่ปลอดภัยและทันสมัยที่สุด

 

*********************************

 

 รายงานโดย... นิตยา พรมปัญญา

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh