สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

IPO Corner

| 4 พฤษภาคม 2559

BM เคาะขาย 2.88 บ.

                      

   IPO CORNER     

     ธานิน สัจจะบริบูรณ์
     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
    บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM
 

  BM เคาะขาย 2.88 บ.

         "บางกอกชีทเม็ททัล" เคาะราคาเสนอขายหุ้น IPO 2.88 บาท/หุ้น ให้ส่วนลด 69% จาก P/E mai ระดมทุนสร้างอาคารโรงงานเพิ่มกำลังการผลิต เตรียมเปิดจองซื้อ 9-11 พ.ค. และเข้าเทรด mai 17 พ.ค.นี้ มี แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

***รู้จัก "บางกอกชีทเม็ททัล"
        บางกอกชีทเม็ททัล เป็นผู้นำการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางเดินสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะ และแผงควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ตามอาคาร คอนโดมิเนียม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานีไฟฟ้า เป็นต้น ภายใต้ตราสินค้า “BSM”, “BM”, “BS” และ “BEST” และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปอื่นๆ จากโลหะตามความต้องการของลูกค้า และเป็นผู้จำหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า
        ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 200 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนเรียกชำระแล้วเท่ากับ 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น

***แผนการขายไอพีโอ
        เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท กำหนดราคาขายหุ้นละ 2.88 บาทต่อหุ้น มีค่า P/E ที่ 16.9 เท่า หรือมีส่วนลด 69% จาก P/E ตลาด mai จะเปิดจองวันที่ 9-11 พ.ค.นี้ จัดสรรให้นักลงทุนรายย่อยทั้งหมด และคาดเข้าจดทะเบียนในตลาด mai ในวันที่ 17 พ.ค.59 มี บ.แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

***ผู้จัดจำหน่ายหุ้น
        บล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และตั้งบริษัทหลักทรัพย์อีก 6 แห่งเป็นผู้ร่วมจัดจำหน่าย ประกอบด้วย บล.ฟินันเซีย ไซรัส บล.ฟิลลิป บล.แอพเพิล เวลธ์ บล.โกลเบล็ก บล.เคจีไอ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน

***ระดมทุนสร้างอาคารโรงงานเพิ่ม
        เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทฯจะนำไปก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งที่ 2 เพื่อขยายกำลังการผลิตเหล็กแปรรูป และขยายไลน์การผลิตเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น และที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

***ผลประกอบการย้อนหลัง
        ผลการดำเนินงานในปี 2557 และปี 2558 มีรายได้รวม 698.91 ล้านบาท และ 806.13 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 45.34 ล้านบาท และ 67.70 ล้านบาท ตามลำดับ

***แนวโน้มผลงานปี 59
        รายได้ปีนี้คาดว่าจะโต 20% จากปีก่อนที่มีรายได้ 806.13 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 67.70 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตระดับปกติของบริษัทฯ แต่หากเมกะโปรเจกต์ เดินหน้าจะทำให้บริษัทฯมีรายได้เติบโตมากขึ้น คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิปีนี้จะไม่ต่ำกว่าปี 58 ที่มี Gross Margin 22.22% และ Net Margin 8.40%

***นโยบายจ่ายปันผล
        มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ตามกฏหมาย การจ่ายเงินปันผลอาจเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจและความจำเป็นตามที่คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเห็นสมควร

***โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO
        โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO จะประกอบด้วย
1. กลุ่มครอบครัวสัจจะบริบูรณ์ ถือหุ้นจำนวน 118,271,600 หุ้น หรือ 29.57%
2. นายธีรวัต อมรธาตรี ถือหุ้นจำนวน 46,673,800 หุ้น หรือ 11.67%
3. กลุ่มครอบครัววงศ์สว่างรัศมี ถือหุ้นจำนวน 43,159,200 หุ้น หรือ 10.79%
4. กลุ่มโพธิ์อบ ถือหุ้นจำนวน 40,018,400 หุ้น หรือ 10.00%
5.นายกิตติพงษ์ อุชชิน ถือหุ้นจำนวน 11,261,600 หุ้น หรือ 2.81%
6. นางสาววราภรณ์ ศิริบุญมา ถือหุ้นจำนวน 10,663,000 หุ้น หรือ 2.67%
7. นางสาวณัฐวรา เปี่ยมสุวรรณ ถือหุ้นจำนวน 8,886,000 หุ้น หรือ 2.22%
8. นางสาวสุพิทยา ฤกษ์สมุทร์ ถือหุ้นจำนวน 4,945,000 หุ้น หรือ 1.24%
9. นางสาวดวงตะวัน ทั่งศรี ถือหุ้นจำนวน 2,967,000 หุ้น หรือ 0.74%
10.นางนุชนารถ หอมธูป ถือหุ้นจำนวน 831,400 หุ้น หรือ 0.21%
11. นายสุรสิทธิ์ วิสุทธิวรรณ ถือหุ้นจำนวน 750,000 หุ้น หรือ 0.19%
12.ประชาชนทั่วไป ถือหุ้นจำนวน 100,000,000 หุ้น หรือ 25.00%

*********************************


 

 โดย...เอกอนันต์ เสรีรัตนะชัย
สำนักข่าว eFinanceThai.com

 

 

 

 

 

 

 

.

 

     

 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh