สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

IPO Corner

| 27 กรกฎาคม 2559

BIZ มั่นใจไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง

                      

   IPO CORNER     

  สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ)
 

    BIZ มั่นใจไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง

         "บิสซิเนสอะไลเม้นท์" มั่นใจไม่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง พร้อมลงกระดาน mai วันที่ 28 ก.ค. นี้ด้วยราคา IPO ที่ 2.90 บาท ระบุเงินที่ได้จากระดมทุน 290 ล้านบาท ใช้เพื่อการรองรับการรับงานใหม่ๆ จากแนวโน้มผู้ป่วยมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกปี ด้านแผนงานปี 59 เชื่อเติบโตได้มีงานในมือตุน 640 ล้านบาท ทยอยรับรู้ 80-90 ในปีนี้ ขณะที่งบไตรมาส 1/59 โชว์พลิกกำไรจากช่วงเดียวกันปีก่อนติดลบ

***รู้จัก "บิสซิเนสอะไลเม้นท์"
        ก่อตั้งมาอย่างยาวนานกว่า 15 ปี ดำเนินธุรกิจนำเข้าและติดตั้งเครื่องมือ, อุปกรณ์ทางการแพทย์ และให้บริการซ่อมบำรุงชุดเครื่องมือแพทย์ ด้านการรักษาโรคมะเร็ง อาทิ เครื่องฉายรังสี ชุดระบบคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา ชุดทวนสอบคุณภาพและปริมาณรังสี เป็นต้น โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ
        ปัจจุบัน ครองส่วนแบ่งการตลาดกว่า 65% จากผู้ประกอบการ 2 รายในประเทศไทย

***แผนการไอพีโอ
        เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ 2.90 บาท/หุ้น ไปแล้วเมื่อวันที่ วันที่ 20-22 ก.ค.59 โดยเปิดให้จองซื้อหุ้นจำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาท ระหว่าง และเข้าจดทะเบียนในตลาด mai วันที่ 28 ก.ค.นี้

***ระดมทุนรองรับการรับงานใหม่ๆ
        เม็ดเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ 290 ล้านบาท บริษัทจะนำไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นเพื่อนำไปใช้รองรับการรับงานใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เนื่องจากในปัจจุบันผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่เครื่องฉายรังสีมีจำนวนไม่เพียงพอต่อจำนวนที่เพิ่มขึ

***แผนงานปีนี้
        ตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 2559 เติบโตจากปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 236.71 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีงานในมือ (Backlog) ณ สิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2559 จำนวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 640.60 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานจากทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน โดยคาดว่าจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ได้ราว 80-90% หรือ จำนวน 5 โครงการ มูลค่ากว่า 420 ล้านบาท ได้แก่
   1.โครงการจ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องวางแผนการรักษาและระบบเครือข่ายของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี มูลค่าตามสัญญา 19.95 ล้านบาท
   2.โครงการเครื่องเร่งอนุภาคของบริษัทศูนย์วิจัยและรักษามะเร็งกรุงเทพ จำกัด มูลค่าตามสัญญา 54.20 ล้านบาท
   3.โครงการเครื่องฉายรังสีอัตราปริมาณรังสีสูงแบบพิเศษของโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี มูลค่าตามสัญญา 154 ล้านบาท
   4.โครงการเครื่องเร่งอนุภาคของโรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี มูลค่าตามสัญญา 116.50 ล้านบาท และ
   5.โครงการเครื่องฉายรังสี เครื่องจำลองการฉายรังสี และเครื่องวางแผนการรักษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มูลค่าตามสัญญา 77.50 ล้านบาท ส่วนโครงการที่เหลือคาดจะรับรู้รายได้ภายในปี 2560
   ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) อยู่ที่ 7-10%

***เปิดงบ Q1/59 พลิกมีกำไร
        ผลดำเนินงานไตรมาส 1/59 พลิกมีกำไร 0.38 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 2.09 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น

***นโยบายจ่ายปันผล 40%
        กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด

***โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO
โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO จะประกอบด้วย
1. นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ถือหุ้นจำนวน 128,250,000 หุ้น หรือ 32.063%
2. กลุ่มครอบครัว สีลภูสิทธิ์ ถือหุ้นจำนวน 128,238,000 หุ้น หรือ 32.059%
3.นายนพดล สันธนะพานิช ถือหุ้นจำนวน 24,000,000 หุ้น หรือ 6.000 %
4.นางศริน ชินอุดมทรัพย์ ถือหุ้นจำนวน 15,000,000 หุ้น หรือ 3.750%
5.นายเชวง สุวรรณรัตน์ ถือหุ้นจำนวน 4,500,000 หุ้น หรือ 1.125%
6.นางนันทนิตย์ ศรีประทุม ถือหุ้นจำนวน 12,000 หุ้น หรือ 0.003%
7.ประชาชนทั่วไป ถือหุ้นจำนวน 100,000,000 หุ้น หรือ 25.000%

 

*********************************

 

 โดย...เอกอนันต์ เสรีรัตนะชัย
สำนักข่าว eFinanceThai.com

 

 

 

 

 

 

 

.

 

     

 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh