สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

IPO Corner

| 15 กันยายน 2559

BCPG พร้อมหว่านลงทุนหมื่นล. เร่งโตหลังเข้าเทรด

BCPG พร้อมหว่านลงทุนหมื่นล. เร่งโตหลังเข้าเทรด

       "บีซีพีจี" เคาะราคา IPO 10 บ. รายย่อยจองซื้อ 19-20 กันยายนนี้ ก่อนเข้าเทรดปลาย ก.ย. พร้อมเปิดแผนลงทุนหมื่นล้านบาทใน 2-3 ปีทั้งในไทยและต่างประเทศ พร้อมแย้มโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นช่วยเพิ่มกำไรปี 60 อย่างมีนัย ขณะที่นโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ


**รู้จัก "บีซีพีจี" 
        บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) (BCPG) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ผู้ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 182 เมกะวัตต์ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 236 เมกะวัตต์ในญี่ปุ่น และมีเป้าหมายที่จะลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก รวมทั้งสิ้น 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2563
        ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตามนโยบายการปรับโครงสร้างธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อประกอบ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระดับโลก รวมถึงลงทุนในบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
        ปัจจุบัน BCPG มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวมทั้งสิ้น 130 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 118 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 12 เมกะวัตต์ และมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 194 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว มีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 20 เมกะวัตต์ และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา กำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญารวม 174 เมกะวัตต์

**แผนการขายไอพีโอ
        ขาย IPO จำนวนไม่เกิน 590,000,000 หุ้น (เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมของ BCP จำนวนไม่เกิน 68,846,157 หุ้น 14-16 กันยายน 2559 และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป จำนวนไม่เกิน 521,153,843 หุ้น 19-20 กันยายน 2559 ) กำหนดราคา IPO ที่ 10 บาท (พาร์ 5 บาท) ที่ปรึกษาทางการเงินได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
        และคาดว่าจะเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้

**แผนการลงทุนหมื่นล้านบาท
        BCPG คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท ในช่วง 2-3 ปี เพื่อใช้ลงทุนโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งแบ่งเป็นในไทย 12 เมกะวัตต์ และโครงการที่ประเทศญี่ปุ่น 174 เมกะวัตต์ 
        อีกทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยประเทศที่ให้ความสนใจลงทุนคือ ญี่ปุ่น เกาหลี ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 

**แนวโน้มกำไรอนาคต
        คาดว่ากำไรสุทธิปี 2560 จะสูงกว่าปี 2559 เนื่องจากในปีหน้า โครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จะขายไฟฟ้าเพิ่มอีก 50 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่ 20 เมกะวัตต์ รวมเป็น 70 เมกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น สร้างEBITDA ให้กับบริษัทในปี 2560 อย่างน้อย 500 ล้านบาท และ โรงไฟฟ้าในไทยในไทยจะมีการสร้างเสร็จอีก 12 เมกะวัตต์ 

**นโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ
        บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ตามกฏหมาย 

**โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO
        โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO จะประกอบด้วย 
        1. BCP ถือหุ้นจำนวนรวม 1,399,999,994 หุ้น หรือ 70.4%
        2. นายบัณฑิต สะเพียรชัย ถือหุ้นจำนวนรวม 1,596 หุ้น หรือ ต่ำกว่า 0.01% 
        3. นายวัชรพงศ์ ใสสุก ถือหุ้นจำนวนรวม 255 หุ้น หรือ ต่ำกว่า 0.01% 
        4. นางสาวเรวดี พรพัฒน์กุล ถือหุ้นจำนวนรวม 850 หุ้น หรือ ต่ำกว่า 0.01% 
        5. บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการ ถือหุ้นจำนวนรวม 521,153,843 หุ้น หรือ 26.1% 

        (สำหรับผู้ถือหุ้นอันดับ 2, 3 และ 4 ประเมินภายใต้สมมติฐานว่ากรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ใช้สิทธิจองซื้อและได้รับจัดสรรเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรร)
 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh