สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

IPO Corner

| 30 มิถุนายน 2559

ALT ดาวหุ้นไอทีตัวใหม่

                      

   IPO CORNER     

     ปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์
  กรรมการผู้อำนวยการ
 บมจ. เอแอลที เทเลคอม (ALT)
 

   ALT ดาวหุ้นไอทีตัวใหม่

         "เอแอลที เทเลคอม" ดาวหุ้นไอทีตัวใหม่ พร้อมเข้าเทรด 4 ก.ค. นี้ หลังกระจาย 250 หุ้นไอพีโอให้ประชาชนทั่วไปที่ราคา 4.70 บาทต่อหุ้น ระดมเงินลงทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง และใช้ลดหนี้กด D/E เหลือ 1 เท่า ขณะที่เป้าหมายผลงานปี 59 รายได้โตไม่ต่ำกว่า 10% เผยนโยบายจ่ายปันผล 40% จากกำไรสุทธิ

***รู้จัก "เอแอลที เทเลคอม"
        "เอแอลที เทเลคอม" เป็นผู้ให้บริการและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคมแบบครบวงจร แบ่งเป็น 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1) ธุรกิจให้บริการสร้างสถานีฐาน ติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์ 2) ธุรกิจจำหน่ายสินค้า และ 3)ธุรกิจให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม

***แผนการไอพีโอ
        มีทุนชำระแล้ว 500 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 750 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 250 ล้านหุ้น โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) 250 ล้านหุ้นไปเมื่อวันที่ 24 และ 27-28 มิถุนายน 2559 ในราคาหุ้นละ 4.70 บาท มูลค่าระดมทุน 1,175 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 4,700 ล้านบาท
        พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 4 ก.ค. นี้ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
        โดยบริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

***ระดมทุนลงทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง
        เงินที่ได้จากระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปลงทุนโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง 250 ล้านบาท และที่เหลือ 50% จะนำไปชำระคืนเงินกู้ และอีก 50% ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยหลังจากไอพีโอ D/E ของบริษัทฯ จะเหลือ 1 เท่า จากปัจจุบันหนี้ที่มี D/E 1.6 เท่า

***ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
        ปี 2556–2558 มีรายได้จากการขายและให้บริการรวมตามงบการเงินรวมเสมือนเท่ากับ 1,916.81 ล้านบาท, 1,806.79 ล้านบาท และ 2,600.20 ล้านบาท ตามลำดับ
        มีกำไรสุทธิในปี 2556-2558 เท่ากับ 50.14 ล้านบาท, 100.94 ล้านบาท และ 220.16 ล้านบาท ตามลำดับ
        สำหรับไตรมาส 1/59 มีรายได้จากการขาย 575.34 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 1/58 ที่มีรายได้ 887 ล้านบาท  มีกำไรสุทธิ 64.72 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 89.46 ล้านบาท สาเหตุมาจากประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 900MHz เสร็จสิ้นในเดือน ธ.ค. 58 ผู้ชนะประมูลรายหนึ่งไม่ชำระค่าใบอนุญาตได้ภายในวันที่ 21 มี.ค. 59 ตามที่ กสทช. กำหนด

***เป้าหมายผลงานปี 59
        คาดรายได้ปี 2559 โตไม่ต่ำกว่า 10% จากปี 2558 ที่มีรายได้รวม 2,600 ล้านบาท เนื่องจาก ณ ไตรมาส 1 /59 มี Backlog 870 ล้านบาท ซึ่งจะรับรู้ปีนี้ 220 ล้านบาทและที่เหลือจะรับรู้ปีหน้า อีกทั้งอยู่ระหว่างการประมูลในการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคมให้กับโอเปอเรเตอร์ต่าง ๆ รวมถึงอยู่ระหว่างเจรจาในการให้บริการสร้างสถานีฐานติดตั้งและซ่อมแซมอุปกรณ์โทรคมนาคมให้กับโอเปอเรเตอร์ 2 แห่ง
        นอกจากนี้ในปีนี้บริษัทฯจะมีการรับรู้รายได้จากการให้เช่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในสถานีน้ำมัน และไตรมาส 3 บริษัทฯจะมีการรับรู้รายได้ค่าเช่าไฟเบอร์ ออฟติค บนทางรถไฟภาคใต้ จากที่จะสร้างเสร็จไตรมาส 2 และไตรมาส 4 จะมีการรับรู้รายได้จากให้เช่าโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงตามแนวรางรถไฟ เส้นทางภาคเหนือและอีสาน ในไตรมาส 4 จากที่จะสร้างเสร็จไตรมาส 2

***นโยบายจ่ายปันผล 40%
        กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักทุนสำรองทั้งหมด

***โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO
        โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลังการเสนอขาย IPO ได้แก่ กลุ่มนางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ ถือหุ้น 74.40% Templetion Investment Management (Singapore) PTE LTD ถือหุ้น 0.70% และนายตะวัน สุนทรญาณกิจ ถือหุ้น 0.60%
 

*********************************

 

 

 โดย...เอกอนันต์ เสรีรัตนะชัย
สำนักข่าว eFinanceThai.com

 

 

 

 

 

 

 

.

 

     

 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh