IPO Corner

| 30 มีนาคม 2560

ASAP ลุย SET ขายIPO 3.03 บาท

นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASAP

 

ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์" ขายไอพีโอ 3.03 บาท จ่อเทรดกระดาน SET วันที่ 30 มีนาคม 2560 ระดมทุนลุย Asap Auto Park วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท พร้อมใช้หนี้เงินกู้ 200-300 ล้านบาท กด D/E ลดลงเหลือ 3-4 เท่า จากปีก่อนอยู่ที่ 8.6 เท่า ขณะที่คาดรายได้โต 30% อัตรากำไรสุทธิ 8% เผยนโยบายปันผลหนักไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60


บมจ.ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ (ASAP) ขายIPO 3.03 บาท
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ ASAP เสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 210,000,000 หุ้น จองได้ช่วงวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 กำหนดราคาขาย 3.03 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คาดเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET วันที่ 30 มีนาคม 2560 มีที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด

นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASAP เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินธุรกิจมากว่า 11 ปี โดยเริ่มต้นจากการให้บริการรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ลูกค้านิติบุคคล ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหารถยนต์ การออกแบบและปรับแต่งรถยนต์ตามความต้องการของลูกค้า การซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ การให้บริการรถทดแทน และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการทำสัญญาเช่าระยะยาว 4-5 ปี โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทฯ มีรถยนต์ให้เช่าระยะยาวจำนวน 6,106 คัน จากจำนวนรถยนต์สำหรับให้บริการทั้งหมดประมาณ 7,360 คัน

ระดมทุนลุย Asap Auto Park
เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จำนวน 636 ล้านบาท นำไป ลงทุนในโครงการ Asap Auto Park ที่ถนนบางนา-ตราด จำนวน 30-50 ล้านบาท ในปี นี้ ชำระคืนเงินกู้ 200-300 ล้านบาท และที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน คาดรายได้โต 30% อัตรากำไรสุทธิ 8%
คาดรายได้ปีนี้เติบโต 25-30%จากปีก่อนที่มีรายได้ 1,459 ล้านบาท เนื่องจากมีแผนเพิ่มจำนวนรถอีก 30-40% จากปีก่อนที่มี 8 พันคัน และจำนวนผู้เช่ามีมากขึ้น ขณะที่อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ปีนี้มีโอกาสแตะ 7-8% จากปีก่อนอยู่ที่ 5-6% เนื่องจาก เตรียมนำเงินที่ได้จากการขาย IPO ชำระคืนหนี้เงินกู้ จำนวน 200ล้านบาท ทำให้ลดต้นทุนดอกเบี้ยลง ส่งผลอัตราให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ลดลงเหลือ 3-4 เท่า จากปีก่อนอยู่ที่ 8.6 เท่า


นโยบายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลังขาย IPO
โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่หลังการเสนอขาย IPO ประกอบด้วย อันดับที่ 1.บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด ถือครอง 82,500,000 หุ้น เป็นร้อยละ 25 อันดับที่ 2.บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด ถือครอง 82,500,000 หุ้น เป็นร้อยละ 25 อันดับที่ 3.นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ถือครอง 30,000,000 หุ้น เป็นร้อยละ 9.09 อันดับที่ 4.นางปริญดา วงศ์วิทวัส ถือครอง 30,000,000 หุ้น เป็นร้อยละ 9.09 และ 5. ประชาชนทั่วไป ถือครอง 105,000,000 หุ้น เป็นร้อยละ 31.82

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh