สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

Special Interview

| 8 สิงหาคม 2559

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร...หุ้นโรงพยาบาลพื้นฐานดีที่เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกใหม่ป้ายแดงใน SET

นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร...หุ้นโรงพยาบาลพื้นฐานดีที่เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกใหม่ป้ายแดงใน SET


      ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2559 ที่ผ่านมีหุ้นน้องใหม่ทยอยเข้าจดทะเบียนเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่องโดย EKH ก็นับเป็นอีกหนึ่งบริษัทฯ ที่เป็นหุ้นโรงพยาบาลพื้นฐานดีที่เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกใหม่ป้ายแดงใน SET และกลายเป็นส่วนหนึ่งที่หุ้นนับเป็นโอกาสดีที่สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทยได้รับเกียรติจากผู้บริหารอย่างนายแพทย์ อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการ บมจ.เอกชัยการแพทย์ หรือ EKH ผู้ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชัยมาพูดคุยถึงรายละเอียดของทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ตั้งแต่อดีตรวมถึงแผนพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อยกระดับการให้บริการการรักษาพยาบาลในอนาคต กับกลุ่มค้าในจังหวัดสมุทรสาครและนอกเขตจังหวัดว่ามีแผนขยายกิจการหรือไม่อย่างไร

*****จุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลเอกชัย  


         บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) หรือ EKH ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2546 ด้วยความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาครในการจัดตั้งโรงพยาบาลเอกชัยขึ้น โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเปิดให้เป็นสถานพยาบาลและให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ และสามารถรองรับผู้ป่วยทั้งที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่นให้ดีขึ้น
         โรงพยาบาลเอกชัยเริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 โดยประกอบธุรกิจสถานพยาบาลประเภทรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในลักษณะโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 100 เตียง โดยมีห้องตรวจทั้งสิ้น 38 ห้อง และสามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละ 716 รายต่อวัน ปัจจุบันได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปและศูนย์การแพทย์เฉพาะทางกว่า 16 สาขาสามารถรองรับทั้งผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอก, และผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยมีกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการมีหลากหลาย อาทิ กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่อาศัยอยู่พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มประกันคู่สัญญา ลูกค้าบริษัทคู่สัญญา ลูกค้าสัญญาภาครัฐ รวมทั้งมีบริการตรวจสุขภาพ ทั้งตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน ตรวจสุขภาพนอกสถานที่โดยศูนย์ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่


***** ทุ่ม 200 ล้านบาท เดินหน้าสร้างศูนย์กุมารเวชครบครบวงจรแห่งใหม่ ชนวนการเข้า SET


         จุดเริ่มต้นของการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสร้างมาตรฐานทางการบัญชี ภาพลักษณ์ ความน่าเชื่อถือในสังคมวงกว้างแล้ว ส่วนหนึ่งของการระดมทุนจำนวน 508.74 ล้านบาท ในครั้งนี้ โดยการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 166.80 ล้านหุ้นไปเมื่อ 27 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินจำนวน 200 ล้านบาท มาใช้ในการสร้างศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ ซึ่งเป็นอาคาร 5 ชั้น ขนาด 50 เตียง โดยอาคารดังกล่าวจะช่วยเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลในการรองรับแม่และเด็กทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในได้มากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันศูนย์กุมารเวชที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วย โดยเงินลงทุนจะแบ่งเป็นค่าก่อสร้างและตกแต่ง 180 ล้านบาท และค่าอุปกรณ์การแพทย์ 20 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ วางแผนที่จะเริ่มก่อสร้างศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่ภายในปี 2560 ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 18 เดือน ก่อนที่จะเปิดให้บริการในช่วงต้นปี 2562


***** เดินหน้าปรับปรุงอาคารเดิมให้ทันสมัย สร้างมาตรฐานพรีเมี่ยมในปริมณฑล 


         เงินที่ได้จากการระดมทุนนอกจากจะนำมาสร้างศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่แล้ว บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะนำเงินส่วนที่เหลือมาใช้สำหรับการปรับปรุงอาคารเดิมและอาคารจอดรถใหม่รวมเป็นจำนวนเงิน 50 ล้านบาท โดยมีแผนจะเริ่มทยอยทำการปรับปรุงอาคารเดิมทีละส่วน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วและกำลังจะทยอยปรับปรุงในส่วนของผู้ป่วยนอก หรือ OPD, ศูนย์อายุรกรรม รวมถึงศูนย์อื่น ๆ ตามลำดับ เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ระดับพรีเมี่ยม ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมพยาบาลวิชาชีพ และการให้บริการที่ยอดเยี่ยมในระดับราคาที่เป็นธรรม


*****แนวโน้มผลประกอบการปี 2559 โชว์ผลงานไตรมาส 2/59 เลิศ จากปกติโลว์ซีซั่น


         สำหรับผลประกอบการปี 2559 บริษัทฯ มองว่าจะยังคงเดินหน้าทำสถิติใหม่ทั้งรายได้และกำไร นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ มา โดยคาดการณ์ว่าผลประกอบการในส่วนของรายได้จะเติบโตเฉลี่ยที่ 12-15% จากปีก่อนที่มีรายได้รวม 438.61 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 48.57 ล้านบาท หลังจากธุรกิจในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมายังคงเห็นการเติบโตที่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยไตรมาส 1/2559 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 119.23 ล้านบาท กำไรสุทธิอยู่ที่ 17.67 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 21.56 % และ 156.83% ตามลำดับ ขณะที่ไตรมาส 2/2559 คาดธุรกิจจะยังคงมีทิศทางการเติบโตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ทั้งรายได้และกำไร เพราะช่วงที่ผ่านมามีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของธุรกิจก็ตาม สาเหตุหลัก ๆ มาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โรคระบาดในเด็ก ซึ่งปัจจุบันกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองและวัยทำงานใส่ใจและความสำคัญด้านสุขภาพมากขึ้น ขณะที่ครึ่งปีหลังก็คาดว่าจะเห็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญหวังว่าปี 2559 รายได้ กำไร จะทำสถิติใหม่ตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาล โดยบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ


***** แผนการขยายธุรกิจของ EKH ในอนาคต


         บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาการจัดตั้งศูนย์กุมารเวชที่ทันสมัยที่สุด รูปแบบโรงพยาบาลที่ให้บริการตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนกระทั่งวัยเด็กที่เน้นความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ การพัฒนาพัฒนาการของเด็กให้ครอบคลุมครบวงจร ส่วนแผนการขยายไปยังกลุ่มผู้สูงอายุโดยมองว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้น บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้แต่เป็นแผนระยะกลาง-ยาว เนื่องจากมองว่าสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยเกิดขึ้นช้าเพราะสมัยนี้ผู้สูงอายุบางท่าน 60 ปียังคงทำงานและสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ดี หากเจาะกลุ่มลูกค้าสูงอายุน่าจะเป็นกลุ่มนอนติดเตียง ด้านการขยายศูนย์การแพทย์อื่น ๆ หรือการขยายสาขาโรงพยาบาลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ขณะนี้บริษัทฯ มีการศึกษาศูนย์การแพทย์ด้านความงาม โดยเจาะกลุ่มลูกค้าต่างประเทศผ่านตัวแทนเอเยนซี่และพันธมิตรคู่ค้าที่ประกอบธุรกิจ ทั้งในกลุ่มตะวันออกกลาง กลุ่มภูมิภาคอาเซียน ซึ่งกลุ่มลูกค้าเหล่านี้จะเข้ารับบริการทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชัยที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ชั้นดีครบครัน ความปลอดภัยและมาตรฐานทางการแพทย์ระดับสูง ส่วนการขยายสาขาโรงพยาบาลเอกชัยไปยังจังหวัดอื่น ๆ นั้นยังไม่มีแนวคิดเนื่องจากธุรกิจโรงพยาบาลต้องใช้ต้นทุนสูง ระยะเวลาในการรับรู้ของคนไข้อย่างน้อย 5-7 ปี จึงเน้นการขยายในพื้นที่โรงพยาบาลเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร

         ปิดท้ายการสัมภาษณ์พิเศษในวันนี้นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชัย กล่าวว่าจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งโรงพยาบาลอกชัยครั้งแรกเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้วคือการสร้างมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับสูงให้คนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับบริการทางการแพทย์ที่ดีคุ้มค่ากับราคาแต่ขณะเดียวกันเราไม่ทิ้งอุดมการณ์ตั้งแต่ก่อตั้งโรงพยาบาลคือเราไม่ปฎิเสธคนไข้

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh