กุนซือโลกการเงิน


กุนซือโลกการเงิน การลงทุนแบบไหน ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า โดย LH Fund .

โดย
LH Fund .

:.
.

การลงทุนแบบไหน ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

    สวัสดีครับ ถ้าพูดถึงการลงทุน หลังจากที่ท่านนักลงทุนเลือกกองทุนได้แล้ว เรามักจะรอให้ NAV.ปรับตัวลงเสียก่อนจึงจะเข้าลงทุน  แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เรามีเวลาจำกัด ในการสร้างความมั่งคั่ง (Wealth) ก่อนเกษียณ ซึ่งนั่นไม่ถึง 30 ปีนะครับ ความเป็นจริงก็คือการจับจังหวะว่าเมื่อไหร่ควรจะเข้าลงทุนเป็นเรื่องยาก ถ้าเราเน้นการลงทุนในช่วงตลาดขาลงเพียงอย่างเดียว อาจทำให้พลาดโอกาสเก็บเกี่ยวผลตอบแทนในระยะยาวได้ ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนแบบรอเข้าลงทุนในช่วงตลาดขาลงเท่านั้น อาจไม่ตอบโจทย์เสมอไป 
    คำถามคือ มันจะมีกลยุทธ์ใดที่จะทำให้ในช่วงตลาดขาลงเราสามารถซื้อกองทุนได้ในราคาถูก และในช่วงขาขึ้นเราก็ยัง Enjoy ผลตอบแทนที่ดีได้? คำตอบคือการลงทุนแบบ dollar-cost averaging หรือ DCA นั่นเองครับ 

ประโยชน์ของ DCA
-    สร้างวินัยในการออม
-    ไม่ต้องมากังวลทิศทางตลาด
-    ลดความไม่แน่นอนของการลงทุน

SET50        SET100     
  Lump sum DCA     Lump sum DCA
  Bt Bt     Bt Bt
Investment 1,290,000          1,290,000   Investment          1,290,000          1,290,000
Ending amount 2,100,454          2,031,019   Ending amount          2,143,973          2,066,857
Profit             810,454             471,019   Profit             853,973             776,857
Return 62.8% 57%   Return 66.2% 60.2%
CAGR 4.6% 4%   CAGR 4.8% 4.5%

 

ที่มา : Ksecurities
ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล : 2 ม.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2561  

    จากตัวอย่างในตารางข้างบนเป็นการเปรียบเทียบการลงทุนในหุ้นแบบปีละครั้ง (lump sum) เปรียบเทียบกับ การลงทุนแบบ DCA โดยมีการลงทุน     ในดัชนีหุ้น เดือนละหนึ่งหมื่นบาท ทุกๆ วันที่ 25 ของเดือน จะเห็นได้ว่า การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนในหุ้น ให้ผลตอบแทนไม่ต่างจาก การลงทุนแบบปีละครั้ง (lump sum) เท่าใดนัก โดยการลงทุนแบบ DCA ให้ผลตอบแทน 57% ใน 10 ปี ขณะที่ การลงทุนแบบปีละครั้ง (lump sum) ได้ผลตอบแทน 62.8% ใน 10 ปี นอกจากนี้ ข้อดีของการทยอยลงทุน คือเป็นการสร้างวินัยในการออมอย่างสม่ำเสมอ เพราะการทยอยลงทุนจากการตัดบัญชีทุกเดือน จะไม่หนักกระเป๋าเท่ากับการลงทุนก้อนโตทีเดียว เรียกได้ว่าผลผลิตเล็กๆ กลับให้ดอกผลไม่แพ้การลงทุนแบบเงินก้อนเลยครับ 
    “ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน” สนใจการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว ติดต่อได้ที่ บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 022863483บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh