Latest News

| 16 พฤษภาคม 2560 | 13:44

ธอส.เปิดตัวแอพพลิเคชั่น “คนไทยมีบ้าน : Home for All”

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 พ.ค. 60 13:44 น.


     นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าพบพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น “คนไทยมีบ้าน : Home for All” ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการคลัง โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งประเทศ และเป็นช่องทางให้ประชาชนที่ต้องการที่อยู่อาศัย สามารถกรอกแบบสำรวจผ่านแอพพลิเคชั่น เว็บไซต์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ โดย ธอส.จะนำข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจ ไปใช้ในการวางแผนร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้ในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) พร้อมวางแผนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และสร้างโอกาสให้คนไทยได้มีบ้านเป็นของตนเองอย่างทั่วถึง โดย ธอส.จะเป็นหน่วยงาน ที่พัฒนาแอพพลิเคชั่น และจัดทำแคมเปญสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษมอบให้ผู้ที่ร่วมตอบแบบสำรวจต่อไป ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

 

 


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด