สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

Latest News

| 13 มีนาคม 2561 | 11:44

WHART ประชุมสามัญประจำปี 2561

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -13 มี.ค. 61 11:44 น.


      นายกำธร ตติยกวี ประธานกรรมการ  (กลาง)  นายปิยะพงศ์  พินธุประภา  กรรมการ (ขวา) ร่วมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ เรียล เอสเตท แมเนจเม้นท์ จำกัด(WHAREM) ผู้จัดการกองทรัสต์ WHART จัดประชุมสามัญ ประจำปี 2561 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์ โดยผู้ถือหน่วยทรัสต์มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อนาเงินมาชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินหรือหนี้ใดๆ (ไม่ว่าเพื่อการ รีไฟแนนซ์หนี้นั้นๆ หรือเพื่อชาระหนี้เมื่อครบกาหนด) และนำมาใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้และการชำระหนี้ดังกล่าว วงเงินรวมกันไม่เกินแปดพันล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี ดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย  ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว รัชดา เมื่อเร็วๆนี้


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด