สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

Latest News

| 16 มีนาคม 2560 | 14:26

5 ปีที่ยอดเยี่ยม กองทุนตราสารหนี้ TMBAM “ธนไพศาล” รับรางวัล Morningstar 2017

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 มี.ค. 60 14:27 น.

  ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM) เปิดเผยในงานประกาศรางวัลกองทุนยอดเยี่ยม Morningstar Fund Awards 2017 ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ถึงเบื้องหลังแห่งความสำเร็จของกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล ที่สามารถสร้างผลงานอันโดดเด่นจนได้รับรางวัลกองทุนตราสารหนี้ยอดเยี่ยมปี 2017 ประเภท กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น (Short Term Bond) คือแนวคิดหลักของบริษัทที่ยึดมั่นมาโดยตลอดที่ให้ความสำคัญต่อการเป็น “คู่ชีวิตการลงทุน” ที่พร้อมตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนที่เรียบง่ายแต่ทรงประสิทธิภาพ
  การที่บริษัทฯได้รับรางวัล Morningstar Awards ซึ่งถือเป็นรางวัลที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งผู้ลงทุนสามารถใช้เป็นบรรทัดฐานแนวทางในการลงทุน สร้างประสิทธิภาพและเอื้อให้เป้าหมายจากการลงทุนประสบความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดจึงเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เช่นเดียวกับการได้รับรางวัลโล่ห์พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท Pooled Fund ยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อนที่จัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
  สำหรับหัวใจแห่งชัยชนะสำหรับกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล คือความสม่ำเสมอของการสร้างผลตอบแทนขณะที่สามารถรักษาความผันผวนของกองทุนให้อยู่ในระดับต่ำ โดยให้ความสำคัญอย่างมากกับอันดับความเชื่อถือของตราสาร (Credit Risk) โดยสร้างระบบฐานข้อมูลภายใน (Internal Rating) ขึ้นมาโดยเฉพาะ รองลงมาคือการพิจารณากลั่นกรองและให้ความสำคัญกับโครงสร้างและทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) อายุเฉลี่ยของตราสาร (Duration) ตามลำดับ
  อนึ่ง กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล เป็นหนึ่งในกองทุนรวมประเภทกองทุนตลาดเงินและตราสารหนี้ในตระกูล “ธนแฟมิลี่” ที่TMBAM เป็นผู้ริเริ่มสร้างและบริหารจัดการเอง ซึ่งนับถึงปัจจุบัน (14 มี.ค.2560) มียอดรวมสินทรัพย์สุทธิภายใต้การจัดการจากกองทุนตลาดเงินและตราสารหนี้รวมกันถึงกว่า 217,114ล้านบาท ถือเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการบริหารกองทุนตลาดเงินและตราสารหนี้ของเมืองไทย
  ผู้สนใจสอบถามข้อมูลกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล กองทุนรวมอื่นๆ หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ TMBAM เพิ่มเติม หรือสนใจสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM โทร 1725 หรือ www.tmbam.com


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด