สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

Latest News

| 14 พฤศจิกายน 2560 | 13:55

KTAM เปิด IPO กองทุน KTEF-RMF ช่วง 16-24 พ.ย.นี้ เป้าหมายสร้างโอกาสรับผลตอบแทนสูงกว่าตลาดในระยะยาว

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -14 พ.ย. 60 13:55 น.

   นางชวินดา  หาญรัตนกูล  กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เปิดเผยว่า   บริษัทได้คัดสรรกองทุนรวมที่มีนโยบายและผลประกอบการโดดเด่น  มาจัดตั้งเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) เพื่อให้นักลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว   ควบคู่ไปกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี  เปิดIPOกองทุนKTEF-RMF16-24พ.ย.นี้  

   -  กองทุนเปิดกรุงไทย สมาร์ท เพื่อการเลี้ยงชีพ (KTEF-RMF)   เสนอขายในวันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2560  ในราคาหน่วยลงุทน ละ 10 บาท  มูลค่าขั้นต่ำ 500 บาท    ที่ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   ตลาดเอ็ม เอ ไอ  ตลาดรองอื่นๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจสูง และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับระดับความเสี่ยง โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน  ส่วนที่เหลือจะลงทุนในตราสารหนี้   ตราสารทางการเงิน
              -สำหรับกลยุทธ์การบริหารกองทุน จะเน้นลงทุนในหุ้นทั้งขนาดใหญ่  กลาง  และเล็ก  โดยใช้วิธี Bottom up Approach เลือกลงทุนในหุ้นที่มีราคาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน และมีผลกำไรเติบโตระดับสูงในอนาคต   รวมถึงใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก  เพื่อให้ผลตอบแทนมีโอกาสสูงกว่าตลาดโดยรวม
              - ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)   จะปรับตัวขึ้นมาอยู่แถว1,700  จุด     จากจุดต่ำสุดของปีนี้อยู่ที่  1,535.51 จุด  หรือปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 10%   ทั้งนี้  บริษัทคาดว่า ดัชนีมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้อีก ตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนจากตัวเลขภาคการส่งออก และการท่องเที่ยวที่ขยายตัวตามเศรษฐกิจโลก โดยมูลค่าการส่งออกเดือนสิงหาคม เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (YoY)ขยายตัว 13.2%  จากการส่งออกข้าว ยางพารา และน้ำตาลที่ฟื้นตัวดีขึ้น ในขณะที่การท่องเที่ยว   มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 8.7%  YoY จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนหลังคดีปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญเริ่มคลี่คลาย และการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวมาเลเซียในช่วงวันหยุดเทศกาล ส่วนในระยะยาวเศรษฐกิจไทย ปีหน้ายังมีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561จะเติบโตที่ 3.5% จากอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการเพิ่มขึ้นของการลงทุนภาครัฐ 11.5% และภาคเอกชน 2.2% ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจย่อยๆ อย่างมาตรการช้อปช่วยชาติในช่วงเวลานี้  การท่องเที่ยวที่ยังคงแข็งแกร่ง และภาวะดอกเบี้ยที่ต่ำ จึงคาดว่าจะทำให้ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเติบโตในระดับที่ดี นอกจากนี้ บริษัท ยังเชื่อว่าผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนได้ผ่านระดับต่ำสุดไปแล้ว โดย คาดกรอบเป้าหมายของ SET Index ในปี 2561 ไว้ที่ 1,770 จุด
   -  กองทุน KTEF  RMF  มีนโยบายการลงทุนเหมือนกับกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อิควิตี้ ฟันด์ ( KTEF )   ซึ่งได้รับการจัดอันดับให้เป็นกองทุนที่มีผลการดำเนินงานที่ดี จาก Morningstar ระดับ5 ดาว     และนโยบายการลงทุนเหมือนกับกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทหุ้นระยะยาว ( KTEF- LTF ) เช่นกัน  โดยกองทุน KTEF  ผลการดำเนินงานย้อนหลัง  ณ  วันที่ 31  ตุลาคม 2560    สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานในทุกช่วงเวลา โดยย้อนหลัง  3 เดือน อยู่ที่ 17.30%    6 เดือนอยู่ที่ 15.53%  1 ปี อยู่ที่ 21.95%   ในขณะที่เกณฑ์มาตรฐาน    ย้อนหลัง3 เดือน อยู่ที่ 10.29%  6  เดือน อยู่ที่ 11.48%  1 ปี  อยู่ที่ 18.57%

 

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด