Latest News

| 19 พฤษภาคม 2560 | 13:50

ก.ล.ต.ร่วมสมาคมซีเอฟเอไทยแลนด์ เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานสัมมนา Putting Investors First ใน 22 มิ.ย.60

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 พ.ค. 60 13:50 น.

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมซีเอฟเอไทยแลนด์ เชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ Putting Investors First ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินทั้งในและต่างประเทศมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจทางการเงินโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
  การดำเนินธุรกิจทางการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากแรงผลักดันในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเงิน การแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ลงทุน ล้วนส่งผลต่อรูปแบบการประกอบธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งความต้องการที่แท้จริงของผู้ลงทุนมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
  ในโอกาสที่ ก.ล.ต. ครบรอบ 25 ปี และสมาคมซีเอฟเอไทยแลนด์ ครบรอบ 15 ปี ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมซีเอฟเอไทยแลนด์ จัดงานสัมมนา Thailand Investment Conference ในหัวข้อ Putting Investors First ขึ้น ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจทางการเงินให้ความสำคัญกับความต้องการของผู้ลงทุนก่อนเป็นลำดับแรก และผู้ลงทุนตระหนักถึงสิทธิประโยชน์ของตนเองด้วย
  การสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นำโดย Mr. Andrew Sheng อดีตประธานกรรมการ หน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของฮ่องกง นอกจากนี้ ผู้บริหารหน่วยงานชั้นนำของไทยจะร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ ในหัวข้อ “วาณิชธนกิจ (Investment Banking)” จะพูดคุยเกี่ยวกับ value chain ในการออกและเสนอขายผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนตั้งแต่ผู้ออกตราสาร คนกลาง และผู้ลงทุน รวมถึงการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (conflicts of interests) และในหัวข้อ “ธุรกิจจัดการลงทุน (Asset Management)” จะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจจัดการลงทุน ตั้งแต่การออกและเสนอขายกองทุน การจัดการกองทุน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของกองทุน ซึ่งควรมีการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ
  การสัมมนานี้เหมาะสำหรับบุคคลในแวดวงตลาดทุนและการเงิน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้กำกับดูแล ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ http://cfa.is/TIC2017

 

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด