สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

Latest News

| 16 พฤษภาคม 2560 | 11:20

ก.แรงงานกัมพูชา ชูซีพีเอฟ เป็นองค์ต้นแบบปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานต่างชาติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 พ.ค. 60 11:20 น.


  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประเทศกัมพูชา มอบประกาศนียบัตรแก่  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)​ หรือ ซีพีเอฟ โดย โรงงานแปรรูปสุกร แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา ให้เป็นองค์กรต้นแบบของไทยในการจัดจ้างและปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติที่ดี และนับเป็นองค์กรไทยรายแรกที่ได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าว
  
  ท่านจำเริญ คึม ที่ปรึกษาทูตด้านแรงงาน สถานทูตกัมพูชา เดินทางมาเยี่ยมชมการดูแลแรงงานชาวกัมพูชา ที่โรงงานแปรรูปสุกร แปดริ้ว ซีพีเอฟ พร้อมมอบประกาศนียบัตร ด้านการปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติที่ดี แก่โรงงานแปรรูปสุกร แปดริ้ว  ซึ่งกระทรวงแรงงานของกัมพูชาได้พิจารณาคัดเลือกว่า ซีพีเอฟ เอกชนไทยที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดจ้างแรงงานชาวกัมพูชา ปฏิบัติต่อแรงงานกัมพูชาอย่างเอาใจใส่ และเสมอภาคกับแรงงานคนไทยทุกประการ
  ท่านจำเริญ กล่าวว่า จากการพูดคุยกับแรงงานชาวกัมพูชา และได้เยี่ยมสถานที่ทำงาน หอพัก โรงอาหาร ของโรงงานแปรรูปสุกร ทำให้รัฐบาลกัมพูชามีความมั่นใจมากถึงการดูแลและปฏิบัติต่อคนกัมพูชาของซีพีเอฟ และพบชาวกัมพูชาอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานอย่างมีความสุข และที่สำคัญหลายคนสามารถเก็บเงินส่งกลับที่บ้านได้เดือนละ 10,000 บาท ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนกัมพูชาและครอบครัว องค์กรอื่นๆ สามารถมาเรียนรู้ได้
  “การจัดจ้างแรงงานกัมพูชา 1 คนได้มีส่วนช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตครอบครัวในกัมพูชา ในนามรัฐบาลกัมพูชาจึงขอขอบคุณซีพีเอฟที่ดูแลเอาใจใส่ประชาชนกัมพูชา และดูแลด้วยความเอาใจใส่ อย่างเหมาะสม และเท่าเทียม” ท่านจำเริญกล่าว
  นายวรเศรษฐ รันวงศานิธิโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ โรงงานแปรรูปสุกร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซ๊พีเอฟมีนโยบายการจัดจ้างและปฏิบัติต่อแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล และปฏิบัติตามการบันทึกข้อตกลงในการจัดจ้างแรงงานระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
  โรงงานแปรรูปสุกร แปดริ้ว มีแรงงานต่างชาติกว่า 700 คนส่วนใหญ่เป็นแรงงานกัมพูชา มีแรงงานเมียนมาประมาณ 20 คน โดยบริษัทจัดจ้างตรงทั้งหมด ได้รับค่าจ้าง สวัสดิการ การจัดอบรม ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต การพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้าง เสมอภาคและ เทียบเท่ากับแรงงานคนไทย พร้อมทั้งจัดหอพัก รวมทั้งมีล่ามที่พูดภาษาไทยได้ให้ความช่วยเหลือ ติดต่อประสานงาน รวมถึงการปรึกษาต่างๆ เพื่อให้แรงงานต่างชาติทำงานอย่างมีความสุข
  นโยบายการจัดจ้างแรงงานต่างชาติ ซีพีเอฟจะจัดจ้างเป็นพนักงานบริษัทโดยตรง มีการคัดเลือกคนกัมพูชาที่มาทำงานผ่านบริษัทตัวแทนจัดหางานที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลกัมพูชา มีกระบวนการคัดเลือกอย่างโปร่งใส และมีการตรวจสอบโดยหน่วยงานของซีพีเอฟในประเทศนั้นๆ อย่างใกล้ชิด
  ปัจจุบัน ซีพีเอฟ จัดจ้างแรงงานต่างชาติโดยรวมเกือบ 9,000 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชากว่า 6,300 คน ที่เหลือเป็นแรงงานชาวเมียนมา ซึ่งบริษัทฯ​ มีนโยบายการจัดจ้างและปฏิบัติต่อแรงงานต่างชาติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล ได้รับความเชื่อมั่นจากรัฐบาล และประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง

 


เรียบเรียง  อรนุช ภัทรกุล 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด