สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

Latest News

| 16 พฤษภาคม 2560 | 17:39

บสย. สรุปผลสำเร็จโครงการ KSP

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 พ.ค. 60 17:39 น.


  บสย. ต้อนรับคณะผู้บริหาร  สรุปผลสำเร็จโครงการ KSP  เครื่องมือประเมิน ผู้ประกอบการSMEs มีนวัตกรรม
   นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และคณะผู้บริหารบสย.ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากหน่วยงานและสถาบันการเงิน กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธนาคารแห่งประเทศไทย ชมรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ SMEs ภายใต้สมาคมธนาคารไทย สวทช. และ KOTEC ในงานประชุม Senior Policy Dialogue และ สัมมนารายงานสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านทางการสร้างระบบค้ำประกันเทคโนโลยีโครงการ Knowledge Sharing Program (KSP) 
  โครงการ Knowledge Sharing Program (KSP)  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างไทย และรัฐบาลเกาหลี  ตั้งแต่ ปี 2558 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินจัดอันดับเทคโนโลยี และนำรูปแบบโครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SMEs ที่มีนวัตกรรม
  ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการศึกษา จะเป็นกลไกในการพัฒนาแนวทางการประเมินการจัดอันดับเทคโนโลยี และนำรูปแบบโครงการค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการกลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือผู้ร่วมลงทุนในการลงทุนเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ให้ความมั่นใจสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อ เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยยังส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ และการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่ม GDP สร้างเงินทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน และช่วยเพิ่มฐานการจัดเก็บภาษีของรัฐ    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท 


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด