Latest News

| 20 เมษายน 2560 | 15:15

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาตลาดทุนไทย

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 เม.ย. 60 15:15 น.


            ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดสัมมนา Capital Market Research Forum โดยมี รศ. ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล ผู้แทนทีมวิจัย นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอบแทนกรรมการ ระดับของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลการดำเนินงานของ บจ. ใน SET และ mai” ซึ่งผลงานวิจัยนี้เกิดจากการประสานความร่วมมือระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยได้รับเกียรติจาก รพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. ดร. สมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ ร่วมแลกเปลี่ยนความมุมมองและประสบการณ์ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด