สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

Latest News

| 10 พฤศจิกายน 2560 | 09:53

เอไอเอส จับมือกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ต้นแบบ Co-Working Space บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนยุคดิจิทัล

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -10 พ.ย. 60 9:54: น.


           นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด  (มหาชน) หรือเอไอเอส (คนที่  จากซ้าย) และนายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว(สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเปิด “ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ต้นแบบ Co-Working Space  AIS ร่วมบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนดิจิทัล” ให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเอไอเอส “Digital For Thais” ในการนำเทคโนโลยดิจิทัลสนับสนุนภาครัฐ มุ่งหวังให้ศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนฯเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการในชุมชนให้สามารถเพิ่มยอดขายของสินค้า และลดต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันอย่างยั่งยืนต่อไป

 


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด