สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

Latest News

| 19 พฤษภาคม 2560 | 13:57

SME Bank จับมือ ซัยโจ เด็นกิ หนุนเงินทุน SMEs Transformation Loan - สร้างช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมแซมแอร์ 1,000 คน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 พ.ค. 60 13:57 น.

   ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME Development Bank) จับมือ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการให้สินเชื่อ SMEs Transformation Loan โครงการ “การส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในการให้บริการจำหน่ายติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เข้าถึงแหล่งเงินทุนในด้านสินเชื่อ นำไปใช้ปรับปรุง/ก่อตั้ง และดำเนินกิจการให้มีความเข้มแข็ง และสร้างช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ Internet of Things ตามนโยบาย Thailand 4.0 

    นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธพว. กล่าวว่า สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ธนาคารสานต่อแนวนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือ SMEs คนตัวเล็ก/รายย่อย ให้มีโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ ที่ต้องการปรับปรุง ขยายกิจการ เสริมสภาพคล่อง หรือเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมีศักยภาพ และสร้างช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศให้เป็นผู้ประกอบการ Start-Up ในอนาคต โดยธนาคารสนับสนุนสินเชื่อ SMEs Transformation Loan อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี บสย.ค้ำประกัน ปลอดเงินต้น 1 ปี ระยะเวลากู้ 7 ปี เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ จัดโครงการทดลอง โดยเริ่มจากการคัดเลือกมีผู้แทนจำหน่าย 50 แห่งทั่วประเทศ จะสร้างช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศฝีมือได้ 500 - 1,000 คน
   นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี กรรมการ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศสัญชาติไทยที่ผลิตระบบอินเวอร์เตอร์สำเร็จเป็นรายแรกในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2548 มีผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์รวมไปถึงนวัตกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน อาทิ การผลิตเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ให้มีค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงานสูงสุดอันดับ 1, 2, 3 จากจำนวนเครื่องปรับอากาศ 300 รุ่นทั่วโลกในประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปัจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์จนสามารถเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จ  บริษัทยังเป็นรายแรกในประเทศไทยที่สามารถผลิตเครื่องปรับอากาศที่ใช้น้ำยาลดโลกร้อน R32 และได้รับการยอมรับเป็นกรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ (success case) ของธนาคารโลก รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์แห่งอนาคต GPS Inverter พร้อมด้วยแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ ที่สามารถควบคุมเครื่องปรับอากาศได้ทุกช่วงเวลา ตรวจสอบอาการชำรุด และแจ้งวิธีการซ่อมบำรุง ตลอดจนตรวจสอบค่าไฟ นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างการขยายกิจการสร้างตัวแทนจำหน่าย และช่างเทคนิคเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ
   นายมงคล กล่าวอีกว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะช่วยเป็นผู้คัดกรองผู้ประกอบการที่มีศักยภาพและมีความประสงค์เข้าถึงแหล่งทุนให้ธนาคาร โดยเฉพาะ 50 ตัวแทนจำหน่ายที่มีอยู่เดิมเป็นโครงการนำร่อง ตลอดจนบริษัทฯ และธนาคารจะมีการพัฒนาอบรมความรู้ให้กับตัวแทนจำหน่ายในด้านการตลาด การเงิน เทคโนโลยี และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศให้มีความชำนาญในอาชีพ เน้นคุณภาพการให้บริการที่น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัย เกิดความมั่นใจและไว้วางใจในการใช้บริการสินค้า ทั้งนี้ ธนาคารจะมีความร่วมมือในลักษณะนี้กับภาคเอกชนอีกหลายแห่ง อาทิ ตลาดต่อยอด ตลาดกลางการค้าแห่งภูมิภาคอาเซียน ที่รวบรวมสินค้าบริการหลายหลายครบครันทั้งนำเข้าและส่งออกจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ธุรกิจ SMEs ได้ค้าขายระดับประเทศและนานาชาติ สอดรับกับการเปิดตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

 

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด