ประเด็นร้อน

32 บจ.แห่เพิ่มทุน ผงะ! เกือบครึ่งระดมเงินแก้ไขงบเน่า

32 บจ.แห่เพิ่มทุน ผงะ! เกือบครึ่งระดมเงินแก้ไขงบเน่า

    ช่วงฤดูกาลประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทจดทะเบียน(บจ.) หนึ่งวาระสำคัญที่มักมีการนำเข้าขออนุมัติจากที่ประชุม คือ การเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งปกติจะเป็นการขอเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) หรือ ขอไว้ก่อนเผื่อจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนระหว่างปี โดยอาจจะขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO)หรือ บุคคลในวงจำกัด(PP) แม้กระทั่งไม่มีการออกขายเลยก็ย่อมได้ หากไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน ซึ่งรูปแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะผ่านการอนุมัติโดยสะดวก
    แต่อีกรูปแบบที่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพิจารณา คือ การขอเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน ทั้งแบบ RO และ PP เพราะมีผลกระทบค่อนข้างมาก

 

*** 32 บจ.ประกาศเพิ่มทุน มูลค่ารวม 1.53 หมื่นลบ.
    "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" สำรวจข้อมูลตั้งแต่ต้นปีจนถึง 20 เม.ย.61 พบว่า มีบจ.ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนรวม 32 บริษัท มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 26 บริษัท เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จำนวน 17 บริษัท ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) จำนวน 15 บริษัท
    โดยมีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate จำนวน 12 บริษัท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเพียง 1 บริษัท
    แต่การขอเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินมีจำนวนถึง 20 บริษัท มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 15 บริษัท โดยมีมูลค่าการเพิ่มทุนตามประกาศรวมถึง 1.53 หมื่นล้านบาท เป็น บจ.จาก SET จำนวน 9 บริษัท และจาก mai จำนวน 11 บริษัท

บจ.ที่เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนเพิ่มทุน

(ล้านหุ้น)

พาร์

(บาท)

ราคาขาย

(บาท)

มูลค่าการเพิ่มทุน

(ล้านบาท)

จัดสรรให้

วัตถุประสงค์

FC

14,881.48

1.00

0.27

4,018.00

PP

Share Swap

SDC

8,800.50

0.10

0.30

2,640.15

RO

ขยายธุรกิจ

SKY

91.50

0.50

17.00

1,555.50

PP

Share Swap

SPCG

50.00

1.00

21.70

1,085.00

PP

ขยายธุรกิจ

CHEWA

750.00

1.00

1.15

826.50

RO

ขยายธุรกิจ

HYDRO*

380.31

1.00

1.00

655.00

PP

ซื้อกิจการ

EFORL

16,108.29

0.75

0.04

644.33

PP

ขยายธุรกิจ

TKS

60.00

1.00

10.00

600.00

RO

ชำระคืนเงินกู้

B

492.33

0.68

0.90

443.09

RO-PP

ขยายธุรกิจ

ACC

600.00

0.25

0.60

360.00

RO

ชำระคืนเงินกู้

TSF

1,354.15

0.50

0.25

338.54

RO

ขยายธุรกิจ

HOTPOT

243.60

0.25

1.30

316.68

RO

ขยายธุรกิจ

BKD

90.00

0.50

3.30

297.00

PP

ขยายธุรกิจ

NPP

400.00

1.00

0.70

280.00

PP

ขยายธุรกิจ

DIMET

268.95

0.50

1.00

268.95

RO

ซื้อกิจการ

RCI

154.21

1.00

1.50

231.31

RO

ชำระคืนเงินกู้

SIMAT

106.40

1.00

2.00

212.81

RO

ซื้อกิจการ-คืนเงินกู้

APEX

999.95

0.50

0.20

199.99

RO

ขยายธุรกิจ

WAVE

46.75

1.00

3.85

179.99

PP

ชำระคืนเงินกู้

BSM

200.00

0.10

0.65

130.00

PP

ขยายธุรกิจ

*HYDRO ขายหุ้นเพิ่มทุนให้ PP มูลค่า 195 ล้านบาท พ่วงด้วยการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับกลุ่มนักลงทุน PP มูลค่า 265 ล้านบาท

   โดยบริษัทที่มีมูลค่าการเพิ่มทุนสูงสุดคือ บมจ.ฟู้ด แคปปิตอล(FC)ออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 14,881.48 ล้านหุ้น พาร์ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.27 บาท คิดเป็นมูลค่าการเพิ่มทุน 4,018 ล้านบาท  จัดสรรแบบ PP ให้ บริษัท พีอาร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (PRGD) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ที่เข้ามาเทคโอเวอร์ FC แลกกับหุ้น (Share Swap) "ไพร์ม โรด อัลเทอร์เนทีฟ" บริษัทย่อยของ PRGD ทั้งหมดที่ PRGD ถืออยุ่ 4,018,001 หุ้น พาร์ 1,000 บาท หรือ 99.99% โดยหลังจากการเพิ่มทุนแลกหุ้นสำเร็จ PRGD จะถือหุ้น FC สัดส่วน 87.45%
    ส่วนรายที่เพิ่มทุนและได้เงินไปสูงสุดคือ บมจ.สามารถ ดิจิตอล(SDC)ออกหุ้นเพิ่มทุน 8,800.50 ล้านหุ้น ขาย RO อัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย 0.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 2,640.15 ล้านบาท 
    โดย SDC ระบุว่าจะนำเงินที่ได้ไปลงทุนขยายธุรกิจให้บริการวิทยุคมนาคมดิจิทัลและใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
    ทั้งนี้ บจ.ที่ประกาศเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงิน 21 บริษัท ระบุวัตถุประสงค์ในแบบเสนอขายเพื่อนำเงินไปขยายธุรกิจ 11 บริษัท, ชำระคืนเงินกู้ยืม 4 บริษัท, นำไปซื้อกิจการ 3 บริษัท และ ถูกซื้อกิจการรูปแบบ Share Swap จำนวน 2 บริษัท 
    ขณะที่มีการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจัดสรรให้แบบ RO จำนวน 10 บริษัท แบบ PP จำนวน 9 บริษัท และ RO-PP จำนวน 1 บริษัท
    สำหรับบริษัทที่ขออนุมัติเพิ่มทุนแบบ General Mandate มีดังนี้

บจ.ที่ขอเพิ่มทุนแบบ General Mandate

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)

พาร์ (บาท)

TSE

544.50

1.00

EMC

2,530.00

1.00

PLANB

1,058.88

0.10

MILL

400.00

0.40

SOLAR

326.47

1.00

BWG

319.89

0.25

SST

273.48

1.00

CHOW

240.00

1.00

TTCL

224.00

1.00

WIIK

149.98

1.00

KOOL

96.00

0.25

CWT

61.90

1.00

    โดยทุกบริษัทกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขยายธุรกิจและเพิ่มสภาพคล่อง

*** กูรูชี้ภาวะตลาดเอื้อ ขายได้ราคา นำเงินแก้งบเน่า-ขยายธุรกิจ
    "เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม" ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซีย พลัส ระบุว่า สาเหตุที่บจ.ประกาศเพิ่มทุนต้นปีนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากดัชนีตลาดหุ้นไทยที่อยู่ระดับสูง ราคาหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถกำหนดราคาขายได้สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้บจ.ที่ประกาศเพิ่มทุนได้จำนวนเงินระดมทุนสูงตามไปด้วย
    ส่วนวัตถุประสงค์ที่เพิ่มทุน เป็นเพราะหลายบริษัทขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ส่วนทุนมีปัญหา รวมถึงความสามารถในการกู้ลดลง

    "หลายบริษัทมีความจำเป็นในการลงทุนเพิ่ม แต่ขาดสภาพคล่อง จะใช้วิธีการกู้เงินก็ทำได้ยาก เพราะมีหนี้สินต่อทุนสูง ส่วนผู้ถือหุ้นต่ำ ที่สำคัญผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาของสถาบันการเงิน 
    ด้าน "ณัฐชาต เมฆมาสิน" ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ทรีนีตี้ เปิดเผยว่า ส่วนใหญ่การประกาศเพิ่มทุนจะเกิดขึ้นในบริษัทขนาดกลางและเล็ก โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจฟื้นตัว แต่ยังไม่ได้ขยายลงไปถึงกลุ่มขนาดกลางและเล็ก ที่มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และต้องการเงินทุนไปขยายธุรกิจ ขณะที่หนี้สินต่อทุนของกลุ่มบริษัทเหล่านี้เริ่มเต็มเพดาน ขีดความสามารถในการกู้ลดลง การตัดสินใจเพิ่มทุนน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด

*** ผงะ!พบ 14 บจ.ผลประกอบการดิ่งเหว
    ทั้งนี้ เมื่อสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมพบว่า มีถึง 14 บริษัทที่ผลประกอบการล่าสุดขาดทุนทั้งสิ้น
    โดยมีถึง 6 บริษัทที่ขาดทุนต่อเนื่องมากกว่า 4 ปี ได้แก่ บมจ.ไฮโดรเท็ค (HYDRO), บมจ.ฟู้ด แคปปิตอล (FC), บมจ.ไซแมท เทคโนโลยี (SIMAT), บมจ.เอ็นพีพีจี (ประเทศไทย) (NPP), บมจ. ฮอท พอท (HOTPOT) และ บมจ.บี จิสติกส์ (B)
    ขณะที่มี 3 บริษัท ส่วนผู้ถือหุ้นเริ่มวิกฤต ได้แก่ บมจ. ฮอท พอท (HOTPOT) เหลือเพียง 33.38 ล้านบาท, บมจ.ไดเมท (สยาม) (DIMET) เหลือ 107.91 ล้านบาท และ บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม (EFORL) เหลือ 131.42 ล้านบาท
    รวมทั้งมี 3 บริษัทที่หนี้สินต่อทุนสูงเกิน 10 เท่า ได้แก่ บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม (EFORL) ที่ 30.29 เท่า, บมจ. ฮอท พอท (HOTPOT) ที่ 14.97 เท่า  และ บมจ.สามารถ ดิจิตอล (SDC) ที่ 12.71 เท่า

บจ.งบแย่ที่ประกาศเพิ่มทุน

ชื่อย่อหุ้น

ส่วนผู้ถือหุ้น

(ล้านบาท)

%เปลี่ยนแปลง

เทียบปี 59

กำไรปี 60

(ล้านบาท)

กำไรปี 59

(ล้านบาท)

หนี้สินต่อทุน

(เท่า)

HOTPOT

33.38

-72.93

-222.30

-148.23

14.97

DIMET*

107.91

-17.62

-10.01

-22.88

0.84

EFORL

131.42

-86.35

-1,163.11

-614.45

30.29

HYDRO

202.01

198.30

-59.81

-130.55

1.78

KOOL

279.02

-28.32

-84.24

84.24

0.94

B

351.03

-13.84

-56.13

-53.57

0.46

FC

424.60

-66.52

-943.33

-423.36

2.48

SDC

459.05

-80.85

-1,924.82

-719.64

12.71

APEX

705.12

-13.96

-113.22

61.89

1.90

ACC

717.67

-6.85

-52.76

-22.52

1.23

SIMAT

768.76

19.28

-0.85

-10.98

0.89

WAVE

838.59

-25.40

-268.32

56.98

2.26

NPP

861.83

-11.18

-367.67

-137.81

0.56

    *DIMET เป็นงบไตรมาส 2 ปี 60/61 (สิ้นสุด ธ..60) ที่เหลืองบการเงิน ณ ประจำปี 60 ทั้งหมด

    แหล่งข่าวนักลงทุนรายใหญ่ แนะนำว่า ให้หลีกเลี่ยงหุ้นเพิ่มทุนที่มีลักษณะนำเงินไปแก้ไขสภาพคล่องหรืองบการเงิน เนื่องจากส่วนใหญ่ผลประกอบการยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง และหลายบริษัทเป็นหุ้นเก็งกำไร มีการเพิ่มทุนบ่อยครั้ง 
    "หุ้นเหล่านี้มักวนเวียนกับการเพิ่มทุน ขายฝันด้วยแผนธุรกิจใหม่ๆ แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม ผลประกอบการย่ำแย่ต่อเนื่อง มักใช้ข่าวการเข้ามาของนักลงทุนกลุ่มใหม่ เพื่อสร้างความหวังให้กับนักลงทุน ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นเสี่ยนักเก็งกำไรขาประจำ 
    จากประสบการณ์มีน้อยมากที่จะฟื้นตัวกลับมาเป็นหุ้นพื้นฐานดี แม้หากประเมินถูกอาจจะได้ของดีราคาต่ำ แต่ต้องแลกกับความเสี่ยงที่ไม่จำกัด ผมว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย"
    ขณะที่ “เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม” กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มหุ้นที่มีการการเพิ่มทุน จะมีผลกระทบด้าน Dilution Effect ต่อราคาหุ้น นักลงทุนก็ต้องมาวิเคราะห์ให้ดีว่า การถือหรือเข้าลงทุนหุ้นตัวนั้นๆ จะคุ้มค่าหรือไม่ หากไม่คุ้มค่าก็ควรหลีกเลี่ยงหรือตัดขายออกไป

 ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด