ประเด็นร้อน

เปิดพอร์ต 15 เซียนหุ้น ถือลงทุนกว่า 130 บจ. มูลค่า 8.6 หมื่นลบ.

เปิดพอร์ต 15 เซียนหุ้น ถือลงทุนกว่า 130 บจ. มูลค่า 8.6 หมื่นลบ.

    "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ทำการสำรวจพอร์ตการลงทุนของบรรดาเซียนหุ้นชั้นนำ หรือ "นักลงทุนรายใหญ่" ผ่านการถือครองหุ้นในบริษัทจดทะเบียน(บจ.) ที่มีสัดส่วนตั้งแต่ 0.5% ขึ้นไป ซึ่งเปิดเผยโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) 
    ทั้งนี้ นับเฉพาะการถือครองหุ้นล่าสุดที่ปิดสมุดทะเบียนงวดม.ค.-เม.ย.61 ซึ่งหุ้นบางตัวอาจจะถูกขายออกไปแล้ว หรือเซียนหุ้นบางรายอาจจะถือหุ้นตัวอื่นที่มีสัดส่วนไม่ถึง 0.5% ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยเรียงลำดับจากเซียนหุ้นที่มีมูลค่าพอร์ตรวมสูงสุดดังนี้

*** อันดับ 1. "นิติ โอสถานุเคราะห์" 
  
 "นิติ"นักลงทุนระดับตำนาน หนึ่งในนักลงทุนเน้นคุณค่า(VI)ยุคบุกเบิก เป็นเจ้าของพอร์ตที่มีมูลค่ามหึมา โดย ณ ราคาหุ้นล่าสุด เขามีมูลค่าพอร์ตถึง 3.06 หมื่นล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด คือ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ถือหุ้นสัดส่วน 7.92% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 4 มูลค่ารวม 1.44 หมื่นล้านบาท

หุ้นที่ “นิติ โอสถานุเคราะห์” ถือเกิน 0.5%

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (บาท)

BKI

2,224,362.00

2.09

362.00

805,219,044.00

CENTEL

36,129,511.00

2.68

50.00

1,806,475,550.00

CPN

49,572,400.00

1.10

78.50

3,891,433,400.00

HMPRO

621,415,762.00

4.73

14.40

8,948,386,972.80

IRC

3,840,500.00

1.92

20.10

77,194,050.00

MINT

365,954,851.00

7.92

39.25

14,363,727,901.75

OGC

346,800.00

1.63

40.00

13,872,000.00

SE-ED

4,421,219.00

1.13

3.40

15,032,144.60

SNP

4,800,500.00

0.98

21.30

102,250,650.00

TFMAMA

3,334,336.00

1.01

167.00

556,834,112.00

รวม

30,580,425,825.15

 

*** อันดับ 2."ทวีฉัตร จุฬางกูร" 
    "ทวีฉัตร"เป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่ถือหุ้นกว่า 36 บริษัท กระจายในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมีมูลค่ารวม 1.15 หมื่นล้านบาท

หุ้นที่ “ทวีฉัตร จุฬางกูร” ถือเกิน 0.5%

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (บาท)

AF

22,458,700.00

1.40

0.90

20,212,830.00

AIRA

1,200,007,133.00

19.45

2.08

2,496,014,836.64

ALT

15,259,100.00

1.51

3.90

59,510,490.00

AMATAV

12,080,000.00

1.29

7.20

86,976,000.00

APURE

36,899,880.00

3.85

1.74

64,205,791.20

AS

31,491,000.00

7.68

1.73

54,479,430.00

AUCT

6,615,400.00

1.20

5.55

36,715,470.00

BEC

100,328,400.00

5.02

9.35

938,070,540.00

CI

142,537,400.00

16.02

1.64

233,761,336.00

FN

12,092,800.00

1.21

3.66

44,259,648.00

GCAP

3,219,600.00

1.61

5.45

17,546,820.00

GRAMMY

133,051,623.00

16.23

9.00

1,197,464,607.00

GSTEL

271,217,700.00

3.96

0.13

35,258,301.00

HOTPOT

88,253,330.00

18.11

2.16

190,627,192.80

ITD

43,963,900.00

0.83

3.08

135,408,812.00

KASET

21,234,300.00

7.64

2.44

51,811,692.00

KKC

24,800,000.00

2.07

1.77

43,896,000.00

KOOL

7,003,800.00

1.46

2.14

14,988,132.00

LANNA

63,010,900.00

12.00

16.30

1,027,077,670.00

MM

51,746,900.00

4.91

4.34

224,581,546.00

MODERN

15,858,800.00

2.11

5.05

80,086,940.00

MPG

40,231,900.00

4.11

0.28

11,264,932.00

NNCL

506,006,000.00

24.70

1.69

855,150,140.00

NOK

420,016,284.00

18.49

2.96

1,243,248,200.64

OISHI

7,885,000.00

4.21

122.00

961,970,000.00

PE

196,000,000.00

24.50

0.41

80,360,000.00

SAMART

25,053,100.00

2.49

8.35

209,193,385.00

SDC

122,544,300.00

2.78

0.26

31,861,518.00

SE-ED

97,950,000.00

24.99

3.40

333,030,000.00

SST

29,330,200.00

6.43

6.55

192,112,810.00

SUSCO

22,138,700.00

2.01

3.54

78,370,998.00

TNR

2,739,700.00

0.91

16.40

44,931,080.00

TSC

21,121,900.00

8.13

12.40

261,911,560.00

TVT

50,000,000.00

6.25

1.15

57,500,000.00

WAVE

6,500,000.00

1.54

3.10

20,150,000.00

ZMICO

27,000,000.00

2.06

1.12

30,240,000.00

รวม

11,464,248,708.28

 

*** อันดับ 3."นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี" 
    "นพ.พงศ์ศักดิ์" ถือหุ้นแค่ 4 บริษัท แต่มีมูลค่ารวมถึง 8 พันล้านบาท โดยมี บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL)เป็นหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุดถึง 4.76 พันล้านบาท

หุ้นที่ “พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี” ถือเกิน 0.5%

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (บาท)

COM7

78,143,700.00

6.51

20.00

1,562,874,000.00

CPALL

55,699,700.00

0.62

85.50

4,762,324,350.00

PTG

19,881,300.00

1.19

18.70

371,780,310.00

TKN

79,320,620.00

5.75

17.50

1,388,110,850.00

รวม

8,085,089,510.00

 

*** อันดับ 4. "นเรศ งามอภิชน" 
    "นเรศ" เป็นวีไอขาใหญ่ ถือครองหุ้นรวม 7.25 พันล้านบาท หุ้นที่ถือมูลค่าสูงสุดคือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 สัดส่วน 8.85% มูลค่าปัจจุบัน 2.74 ล้านบาท

หุ้นที่ “นเรศ งามอภิชน” ถือเกิน 0.5%

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (บาท)

ITEL

41,600,000.00

4.16

3.90

162,240,000.00

MACO

18,000,000.00

0.52

1.87

33,660,000.00

MM

7,500,000.00

0.71

4.34

32,550,000.00

ORI

144,000,000.00

8.85

19.00

2,736,000,000.00

PORT

12,600,000.00

2.74

7.20

90,720,000.00

ROJNA

48,500,000.00

2.40

6.60

320,100,000.00

SAMART

6,000,000.00

0.60

8.35

50,100,000.00

SPALI

31,000,000.00

1.67

24.20

750,200,000.00

TPIPL

1,443,989,400.00

7.15

1.87

2,700,260,178.00

TPIPP

43,400,000.00

0.52

6.75

292,950,000.00

TTA

10,000,000.00

0.55

8.10

81,000,000.00

รวม

7,249,780,178.00

 

*** อันดับ 5."ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร" และครอบครัว 
    "ดร.นิเวศน์"และครอบครัว ถือหุ้น 9 บริษัท มูลค่ารวม 6.36 พันล้านบาท ซึ่งหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุดก็เป็นที่ทราบกันดีว่าคือ บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) โดยถือผ่าน "เพาพิลาส เหมวชิรวรากร" ภรรยา ส่วนลูกสาว “พิสชา เหมวชิรวรากร” ถือหุ้นมูลค่ารวมถึง 1.17 พันล้านบาท

หุ้นที่ “กลุ่มเหมวชิรากร” ถือเกิน 0.5%

ชื่อผู้ถือหุ้น

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (บาท)

เพาพิลาส เหมวชิรวรากร

CPALL

45,000,000.00

0.50

85.50

3,847,500,000.00

รวม

3,847,500,000.00

นิเวศน์ เหมวชิรวรากร

BAFS

5,000,000.00

0.78

37.00

185,000,000.00

EASTW

10,000,000.00

0.60

11.30

113,000,000.00

METCO

120,000.00

0.57

198.00

23,760,000.00

QH

100,000,000.00

0.93

3.10

310,000,000.00

TCAP

14,000,000.00

1.16

50.50

707,000,000.00

รวม

1,338,760,000.00

พิสชา เหมวชิรวรากร

BCP

8,000,000.00

0.58

36.00

288,000,000.00

BCPG

12,000,000.00

0.60

19.80

237,600,000.00

IRC

5,400,000.00

2.70

20.10

108,540,000.00

QH

60,000,000.00

0.56

3.10

186,000,000.00

TCAP

7,000,000.00

0.58

50.50

353,500,000.00

รวม

1,173,640,000.00

รวมทั้งหมด

6,359,900,000.00

 

*** อันดับ 6."สถาพร งามเรืองพงศ์" 
    "สถาพร"หรือ "ฮง" นักลงทุนรุ่นใหม่ที่มีพอร์ตระดับพันล้านบาท โดยถือหุ้นเพียงแค่ 2 บริษัท แต่มีมูลค่ารวมถึง 5.56 พันล้านบาท ได้แก่ บมจ.บัตรกรุงไทย ถือหุ้นสัดส่วน 4.98% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 3 มูลค่าหุ้น ณ ราคาล่าสุดระดับ 4.77 พันล้านบาท หุ้นอีกตัวคือ บมจ.อาร์เอส (RS) ถือหุ้นสัดส่วน 3.33% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 8 มูลค่าหุ้นล่าสุดอยู่ที่ 792.71 ล้านบาท

*** อันดับ 7 . "ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์" 
    "ประชา" เป็นนักลงทุนวีไอ ผู้มี"วอร์เรน บัฟเฟต"เป็นไอดอล ปัจจุบันมีมูลค่าพอร์ตระดับ 4.87 พันล้านบาท 

หุ้นที่ “ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์” ถือเกิน 0.5%

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (บาท)

BEAUTY

30,050,000.00

1.00

24.40

733,220,000.00

CBG

35,500,500.00

3.55

55.00

1,952,527,500.00

COM7

24,600,000.00

2.05

20.00

492,000,000.00

DDD

9,340,000.00

2.96

92.75

866,285,000.00

FSMART

4,100,000.00

0.51

9.75

39,975,000.00

SPA

2,963,000.00

0.52

17.60

52,148,800.00

TKN

41,973,600.00

3.04

17.50

734,538,000.00

รวม

4,870,694,300.00

 

*** อันดับ 8."เสี่ยยักษ์" หรือ "วิชัย วชิรพงศ์" 
    "เสี่ยยักษ์"เป็นอีกหนึ่งนักลงทุนชื่อดังประจำตลาดหุ้นไทย ปัจจุบันถือครองหุ้นมูลค่า 3.66 พันล้านบาท

หุ้นที่ “วิชัย วชิรพงศ์” ถือเกิน 0.5%

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (บาท)

BEM

351,597,057.00

2.30

7.75

2,724,877,191.75

ITD

148,554,200.00

2.81

3.08

457,546,936.00

PACE

334,673,800.00

2.90

0.41

137,216,258.00

QTC

14,395,900.00

4.22

9.45

136,041,255.00

ROJNA

25,900,948.00

1.28

6.60

170,946,256.80

VTE

18,824,600.00

1.48

1.98

37,272,708.00

รวม

3,663,900,605.55

 

*** อันดับ 9."เสี่ยปู่" หรือ "สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล" 
    "เสี่ยปู่" ถือหุ้นรวม 14 บริษัท มูลค่ารวมกว่า 3.22 พันล้านบาท

หุ้นที่ “สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล” ถือเกิน 0.5%

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (บาท)

AJ

10,964,500.00

2.74

12.90

141,442,050.00

APEX

67,200,000.00

2.24

0.23

15,456,000.00

BROCK

122,300,200.00

11.93

2.58

315,534,516.00

GL

18,553,500.00

1.22

6.90

128,019,150.00

GREEN

4,010,000.00

0.56

1.07

4,290,700.00

HUMAN

4,113,100.00

0.60

12.30

50,591,130.00

ICN

17,064,439.00

3.79

2.72

46,415,274.08

WORK

11,727,500.00

2.66

60.25

706,581,875.00

MM

13,497,700.00

1.28

4.34

58,580,018.00

ORI

77,416,500.00

4.76

19

1,470,913,500.00

RSP

7,780,600.00

1.01

6.40

49,795,840.00

SAPPE

5,413,800.00

1.78

24.00

129,931,200.00

SGF

515,119,700.00

3.93

0.13

66,965,561.00

SST

6,057,000.00

1.33

6.55

39,673,350.00

รวม

3,224,190,164.08

 

*** อันดับ 10."โสรัตน์ วณิชวรากิจ" หรือ "เสี่ยเคน" 
    "เสี่ยเคน" เป็นนายกสมาคม VI คนปัจจุบัน รายนี้ถือหุ้นเพียง 1 ตัว คือ  บมจ.อาร์เอส (RS) โดยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 รองจาก "เฮียฮ้อ" แม้จะมีการทยอยขายออกไปบ้างก่อนหน้านี้แต่ล่าสุดยังถืออยุ่ 11.38% คิดเป็นมูลค่าถึง 2.71 พันล้านบาท

*** อันดับ 11. “ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา” 
    "ดร.ไพบูลย์" เป็นอีกหนึ่งนักลงทุน VI รุ่นเก๋า เพื่อนซี้ ดร.นิเวศน์ ถือหุ้นรวมกันมูลค่า 1.62 พันล้านบาท

หุ้นที่ “ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา” ถือเกิน 0.5%

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (บาท)

BCH

25,506,600.00

1.02

17.30

441,264,180.00

BRR

4,455,500.00

0.55

8.15

36,312,325.00

BRRGIF

3,200,000.00

0.91

10.40

33,280,000.00

D

5,399,000.00

2.70

10.50

56,689,500.00

HYDRO

9,975,940.00

1.69

1.35

13,467,519.00

JMT

15,447,175.00

3.77

31.00

478,862,425.00

TPIPP

81,001,400.00

0.96

6.75

546,759,450.00

WPH

3,100,000.00

0.52

2.98

9,238,000.00

รวม

1,615,873,399.00

 

*** อันดับ 12."พีรนาถ โชควัฒนา" 
    "พีรนาถ" เป็นหนึ่งในทายาทอาณาจักรแสนล้านของเครือ"สหพัฒน์" แต่เลือกเดินทางสายนักลงทุน มีมูลค่าพอร์ตรวม 536.78 ล้านบาท

หุ้นที่ “พีรนาถ โชควัฒนา” ถือเกิน 0.5%

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (บาท)

ANAN

62,700,400.00

1.88

3.98

249,547,592.00

J

2,816,176.00

0.59

1.73

4,871,984.48

JMART

16,811,192.00

2.29

10.70

179,879,754.40

JUBILE

1,208,300.00

0.69

25.00

30,207,500.00

PREB

6,230,226.00

2.02

11.60

72,270,621.60

รวม

536,777,452.48

 

*** อันดับ 13."อนุรักษ์ บุญแสวง" 
    "อนุรักษ์" หรือ "โจ ลูกอีสาน" อดีตนายกสมาคม VI ผู้เริ่มลงทุนในตลาดหุ้นด้วยเงินเพียง 5 หมื่นบาท ปัจจุบันมีมูลค่าพอร์ตรวม 283.16 ล้านบาท

หุ้นที่ “อนุรักษ์ บุญแสวง” ถือเกิน 0.5%

ชื่อย่อหุ้น

จำนวนหุ้น (หุ้น)

สัดส่วน (%)

ราคาล่าสุด (บาท)

มูลค่า (บาท)

ASIMAR

1,552,700.00

0.60

18.70

29,035,490.00

CKP

41,608,600.00

0.56

4.04

168,098,744.00

FNS

1,415,200.00

0.57

4.40

6,226,880.00

FOCUS

5,090,000.00

2.68

0.98

4,988,200.00

OTO

2,276,900.00

0.81

3.36

7,650,384.00

QLT

1,050,000.00

1.07

5.25

5,512,500.00

SE

1,334,000.00

0.56

2.48

3,308,320.00

TCJ

1,480,000.00

1.43

7.40

10,952,000.00

TKS

1,975,000.00

0.55

10.90

21,527,500.00

WIIK

6,895,000.00

1.84

2.52

17,375,400.00

WINNER

2,410,000.00

0.60

3.52

8,483,200.00

รวม

283,158,618.00

 

*** พบ 13 บจ. มีเซียนหุ้นถือเกิน 2 ราย
    ส่วนใหญ่เซียนหุ้นมักจะมีสไตล์การลงทุนแตกต่างกัน แต่พบว่ามี 13 บริษัทที่มีขาใหญ่มากกว่า 2 รายเข้าลงทุนเหมือนกัน ซึ่ง บมจ.มัดแมน (MM) เป็นหุ้นที่มีผู้ถือมากสุด 3 ราย

บจ.ที่เซียนหุ้นถือเกิน 2 ราย

ชื่อย่อหุ้น

ชื่อนักลงทุน

สัดส่วน (%)

COM7

นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี

6.51

 

ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์

2.05

CPALL

นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี

0.62

 

เพาพิลาส เหมวชิรวรากร

0.5

IRC

พิสชา เหมวชิรวรากร

2.7

 

นิติ โอสถานุเคราะห์

1.92

ITD

วิชัย วชิรพงศ์

2.81

 

ทวีฉัตร จุฬางกูร

0.83

MM

ทวีฉัตร จุฬางกูร

4.91

 

นเรศ งามอภิชน

0.71

 

สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล

1.28

ORI

นเรศ งามอภิชน

8.85

 

สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล

4.76

ROJNA

นเรศ งามอภิชน

2.4

 

วิชัย วชิรพงศ์

1.28

RS

โสรัตน์ วณิชวรากิจ

11.38

 

สถาพร งามเรืองพงศ์

3.33

SAMART

ทวีฉัตร จุฬางกูร

2.49

 

นเรศ งามอภิชน

0.6

SE-ED

ทวีฉัตร จุฬางกูร

24.99

 

นิติ โอสถานุเคราะห์

1.13

SST

ทวีฉัตร จุฬางกูร

6.43

 

สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล

1.33

TKN

นพ.พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี

5.75

 

ประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์

3.04

TPIPP

ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

0.93

 

นเรศ งามอภิชน

0.52

 

*** เซียนหุ้นเตือน "อย่าลอกการบ้าน"
    อย่างไรก็ตามหนึ่งในนักลงทุนขาใหญ่ในกลุ่มนี้ให้ความเห็นไว้ว่า “อย่าลอกการบ้าน” การดูแนวทางของนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จเป็นเรื่องที่ไม่ผิด แต่การจะติดสินใจซื้อหุ้น นักลงทุนก็ต้อง “ทำการบ้าน” ด้วยตัวเอง 
    "วิธีการลอกตามเซียนหุ้นแค่คิดก็ผิดแล้ว เพราะจะแน่ใจได้อย่างไรว่า ณ วันที่ดูรายชื่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนรายใหญ่ที่ไปซื้อเลียนแบบจะยังถือหุ้นอยู่ และจะแน่ใจได้อย่างไรว่าการลงทุนจะได้กำไรเสมอ 
    นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเองอย่างถี่ถ้วนด้วยตัวเอง เพราะกลุ่มเซียนหุ้นเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ศึกษาข้อมูลกันมาเองอย่างรอบคอบแล้วทั้งสิ้น เล่นหุ้นไม่ง่ายเหมือนทำข้อสอบ ถ้าคิดจะลอกคนอื่น โดยไม่ศึกษารายละเอียด ก็ไม่ควรลงทุนในหุ้น"ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh
LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด