สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

หุ้นฮ็อต

| 10 เมษายน 2560 | 09:28

CCN วิ่งกระฉูดหลังเปลี่ยนโครงสร้าง ผถห. จับตาเปลี่ยนธุรกิจ

CCN วิ่งกระฉูดหลังเปลี่ยนโครงสร้าง ผถห. จับตาเปลี่ยนธุรกิจ

  CCN วิ่งกระฉูด รับเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น แม้ราคาเทนเดอร์ฯ แค่ 1.40 บาท แต่หุ้นวิ่งทะลุ 7 บาท หรือ 133% ในเวลาไม่ถึง 4 เดือน จับตาประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 28 เม.ย. นี้ มีแผนเปลี่ยนธุรกิจหรือไม่ หลังพบผู้ถือหุ้นใหม่ มีความสัมพันธ์กับ QTC และ PPM

  ราคาหุ้น บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) หรือ CCN เคลื่อนไหวอย่างค่อนข้างผิดปกติมาตั้งแต่ช่วงต้นปี จากระดับราว 3 บาท ขึ้นมาทำ All Time High ที่ 7.25 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (7 เม.ย.) หรือเพิ่มขึ้นกว่า 133% ภายในเวลาไม่ถึง 4 เดือน ขณะที่ปริมาณหุ้นที่ซื้อขายล่าสุดเพิ่มขึ้นกว่า 366% เทียบค่าเฉลี่ย 5 วันทำการก่อนหน้า จากที่ซื้อขายวันละ 7 ล้านหุ้น ขึ้นมาเป็น 25 ล้านหุ้น (ตามโปรแกรม F6 ของ eFin Stock Pick Up)
  CCN มีธุรกิจหลักแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่1.ธุรกิจจำหน่าย และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมการบริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง อบรม ดูแลบำรุงรักษาระบบงาน จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ 2. ธุรกิจให้เช่าเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรให้ได้หลากหลายมากขึ้นโดยมีระยะเวลาสัญญา 1-4 ปี
  CCN เข้าระดมทุนในตลาด mai เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 57 ด้วยราคา IPO 1.25 บาท ผลการดำเนินงานตั้งแต่เข้าเทรด กำไรปรับตัวลดลงต่อเนื่องจาก 20.46 ล้านบาทในปี 57 ลงมาเหลือ 17.82 ล้านบาทในปี 58 และ 14.08 ล้านบาทในปี 59
  หุ้น CCN เริ่มมีความผิดปกติตั้งแต่ต้นปี 60 โดยหุ้นวิ่งจาก 3 บาทต้นๆ ไปเกือบ 4 บาท ขณะที่ผู้บริหารให้สัมภาษณ์ไม่ทราบสาเหตุ ส่งผลให้หุ้นเข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายติด Cash Balance ติดกันถึง 2 ครั้ง ก่อนที่ทุกอย่างจะถูกเฉลยว่ามีนักลงทุนจะเข้าทำเทนเดอร์ ออฟเฟอร์ ในราคาต่ำกว่ากระดาน
  ตลาดหลักทรัพย์ให้ CCN ติด Cash Balance รอบแรกวันที่ 9 ม.ค. -17 ก.พ. 60 จากนั้นวันที่ 11 ม.ค. CCN แจ้งว่า "ดลปวรรธก์ เทพไตรรัตน์" ลาออกจากกรรมการและ กรรมการผู้จัดการ (กลุ่มธุรกิจหลัก) เนื่องจากเหตุผลส่วนตัว มีผลตั้งแต่ 6 ม.ค.60 เป็นต้นไป และวันที่ 17 ก.พ. ตลาดหลักทรัพย์ ขยายเวลา Cash Balance อีกครั้งเริ่ม 20 ก.พ.-10 มี.ค. 60 เนื่องจากหุ้นยังเคลื่อนไหวผิดปกติ
  วันที่ 17 มี.ค. CCN แจ้งว่ารับทราบความประสงค์ ที่ นายวรพจน์ อำนวยพล และ นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการโดยสมัครใจ โดยมีเงื่อนไขต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด กำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นละ 1.40 บาท เป็นเวลา 25 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. - 26 เม.ย. 60 ทั้งๆที่ในวันนั้นราคาหุ้นเคลื่อนไหวอยู่ที่ 4.14 บาท
  วันที่ 20 มี.ค. ซึ่งเป็นวันแรกที่ทำเทนเดอร์ฯ CCN แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ หลังมีผู้ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้น โดยแสดงเจตจาขายหุ้นรวม 115 ล้านหุ้น คิดเป็น 50% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด ส่งผลให้ นายวรพจน์ อำนวยพล เข้าถือหุ้น 96.6 ล้านหุ้น คิดเป็น 42% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด และ นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส ถือหุ้น 18.4 ล้านหุ้น คิดเป็น 8% โดยในวันนั้นราคาหุ้นปิดที่ 4.60 บาท จากราคาเทนเดอร์ 1.40 บาท
  นอกจากนี้ กรรมการของบริษัทบางรายจะลาออกจากคณะกรรมการของบริษัท และจะถูกแทนที่โดยกรรมการที่เสนอชื่อโดยผู้ทำคำเสนอซื้อ และหลังจากนั้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะเป็นไปตามแผนงานและยุทธศาสตร์ที่ถูกกำหนดโดยคณะกรรมการชุดใหม่ต่อไป จึงเป็นที่ชัดเจนว่าแผนการขายหุ้นถูกกำหนดไว้แล้ว โดยไม่ได้ต้องการหุ้นจากรายย่อยแต่อย่างใด

สำหรับผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายในราคาเสนอซื้อเพียง 1.40 บาท ประกอบด้วย 
1. นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ จำนวน 30,494,200 หุ้น คิดเป็น 13.26%
2. นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์ จำนวน 23,487,400 หุ้น คิดเป็น 10.21%
3. นายดุลภาค เพ่งพันธ์พัฒน์ จำนวน 25,300,000 หุ้น คิดเป็น 11.00%
4. นางสิตานัน เพ่งพันธ์พัฒน์ จำนวน 6,900,000 หุ้น คิดเป็น 3.00% 
5. นายระบิล กลั่นสกุล จำนวน 28,818,400 หุ้น คิดเป็น 12.53%

  จากนั้นวันที่ 24 มี.ค. 60 CCN แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการอนุมัติ แต่งตั้งนายเสมอกัน เที่ยงธรรม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายสมบูรณ์ อารักษ์มงคล และ แต่งตั้งนายสิทธิเดช มัยลาภ ดารงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 60 เป็นต้นไป
  การทำเทนเดอร์ฯ ในราคาต่ำกว่ากระดาน แต่หุ้นยังพุ่งขึ้นต่อเนื่อง จึงนับว่ามีสิ่งผิดปกติที่ต้องจับตา โดยเฉพาะเมื่อตรวจสอบประวัติของผู้ถือหุ้นใหม่ทั้ง 2 ราย ที่คนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทุนการเมือง และอีกคนหนึ่งเป็น CEO "คิวทีซี โกลบอล พาวเวอร์" ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ QTC และยังเป็นผู้ซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP ของ PPM แม้ในคำเสนอซื้อจะยืนยันว่าจะไม่นำบริษัทฯ ออกจากตลาด แต่ระบุในตอนท้ายว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ และอาจขายหุ้นออกบางส่วนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
  CCN ระบุว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีแผนการขายหรือโอนหุ้นของกิจการในจำนวนที่มีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อให้กับบุคคลภายนอก แต่อย่างไรก็ตามผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาขายหุ้นออกบางส่วนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น โดยการขายหุ้นออกบางส่วนจะไม่เกิน 15% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว นอกจากนี้ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจพิจารณาขายหุ้นในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ขณะที่ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อแล้วเสร็จ ผู้ทำคำเสนอซื้อจะมีแผนจะปรับเปลี่ยนคณะกรรมการตามที่จำเป็นและเหมาะสม โดยในเบื้องต้น ผู้ทำคำเสนอื้อยังคงยึดจำนวนกรรมการที่ 8 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระและตรวจสอบ 3 ท่าน และผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำการแต่งตั้งตัวแทนกรรมการจากผู้ทำคำเสนอซื้อ แทนกรรมการปัจจุบันทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่1.นายอภิสิทธิ์ หงส์ลาวัณย์ 2.นายดุลภาค เพ่งพันธ์พัฒน์ และ3.นายระบิล กลั่นสกุล
  แผนการดำเนินการภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ทำคำเสนอซื้่อไม่มีความประสงค์ที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของกิจการ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อ
  ในกรณีที่ผู้ทำคำเสนอซื้อ ได้มาซึ่งหุ้นของ CCN มากกว่า หรือเท่ากับ 50% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายทั้งหมดของ CCN ผ่านกระบวนการทำคำเสนอซื้อของกิจการในครั้งนี้ และสามารถเข้าควบคุมหรือมีอำนาจในการบริหารงานใน CCN นั้น ผู้ทำคำเสนอซื้อมีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจจำหน่าย และวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology System Integration : IT - SI) สู่กลุ่มลูกค้าภาครัฐมากยิ่งขึ้น เนื่องจากงานภาครัฐเป็นงานที่มีขนาดใหญ่กว่างานภาคเอกชน และเป็นงานที่มีคู่แข่งน้อยรายกว่ารวมถึงงานภาครัฐที่ผู้ทำคำเสนอซื้อมุ่งหวังจะขยายงานไปสู่ คืองานบริการซ่อมและบำรุงรักษา(Maintenance Service) ซึ่งเป็นงานที่จะสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้แก่ CCN โดยปกติสัญญาบำรุงรักษาจะมีอายุประมาณ 1-3 ปี
  นอกจากนั้นผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีแผนที่จะขยายงานไปสู่งานด้านโทรคมนาคม (Telecommunication) เนื่องจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมมีการขยายงาน หรือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อสอดคล้องกับเทคโนโลยี4G หรือ Thailand 4.0 โดยงานด้านโทรคมนาคม เป็นงานที่ซับซ้อนแต่ได้ผลตอบแทนที่สูง
  โดยในการขยายงานหรือขยายธุรกิจของ CCN ผู้ทำคำเสนอซื้อมีแผนที่จะหาพันธมิตรทางธุรกิจในการร่วมดำเนินงาน อาทิ การร่วมประมูลงานในลักษณะ Consortium Bidding การขอการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการเงินจากผู้จำหน่ายสินค้าระบบ IT รวมถึงการหาผู้ร่วมทุน หรือ Partner ทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงกลยุทธ์และเทคนิคหรือประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการขยายงานไปในงานประเภทอื่นๆ นอกจากนั้นผู้ทำคำเสนอซื้ออาจะพิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ที่สร้างความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจ หรือความยั่งยืนในอนาคตของ CCN แต่อย่างไรก็ตามผู้ทำคำเสนอซื้ออยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงธุรกิจในปัจจุบันของ CCN ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยอาจพิจารณาชะลอการดำเนินธุรกิจในบางประเภทที่มีอัตรากำไรที่ต่ำเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดในธุรกิจที่มีอัตรากำไรที่สูงกว่า
  นอกจากนี้ผู้ทำคำเสนอซื้ออาจเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินธุรกิจ ตามสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม ธุรกิจ ฐานทางการเงิน ผลการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของบริษัท โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อกิจการและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

 ดังนั้นในการประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 28 เม.ย. นี้ จึงต้องจับตาว่า จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรใน CCN บ้าง ในขณะที่ราคาหุ้นที่พุ่งขึ้นต่อเนื่อง จะคุ้มค่ากับอนาคตที่จะเกิดขึ้นหรือไม่

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด