สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

ข่าวนี้ที่ 1

| 30 มิถุนายน 2560 | 17:37

คลัง-ก.ล.ต ยอมถอย เปิดทางตลท. บริหาร CMDF

คลัง-ก.ล.ต ยอมถอย เปิดทางตลท. บริหาร CMDF

        "คลัง"-ก.ล.ต. ยอมถอย เปิดทาง ตลท.รับผิดชอบบริหารกองทุน CMDF เคาะรูปแบบจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเฉพาะที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐ พร้อมกำหนดให้ประธานบอร์ด ตลท.นั่งควบประธาน CMDF ส่วนรายละเอียดเงินประ   เดิมตั้งกองทุน พร้อมเงินกำไรนำส่ง คาดใช้เวลา 1 เดือนสรุป ด้าน FETCO ออกโรงหนุนแนวทางดังกล่าว เชื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทยในอนาคต ทำให้ ตลท.มีเงินทุนเพียงพอและแข่งขันระดับสากลได้


*** เห็นชอบจัดตั้งกองทุน CMDF ในรูปแบบนิติบุคคลเฉพาะ
    นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า วันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้จัดประชุมระหว่างผู้บริหารสูงสุดกระทรวงการคลัง ,ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพื่อหารือแนวทางการจัดตั้ง "กองทุนพัฒนาตลาดทุน" หรือ กองทุน CMDF ซึ่งทุกฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุน CMDF ในรูปแบบเป็นนิติบุคคลเฉพาะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหลักทรัพย์ แยกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีฐานะที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การบริหารมีความคล่องตัว และกองทุนดังกล่าวจะบริหารโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากอนาคต ตลท.ต้องการใช้เงินสามารถนำเงินกองทุนโอนกลับมาที่ ตลท.ได้แต่ต้องได้รับอนุมัติจากบอร์ดกองทุน CMDF

*** ให้ประธานบอร์ด ตลท. นั่งควบประธานบอร์ด CMDF  
    ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุน CMDF มีจำนวน 7-9 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ตลท. เป็นประธานกรรมการกองทุน CMDF , ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ ตัวแทนจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (ปลัด ก.คลัง ผู้ว่าการ ธปท. และเลขาธิการ ก.ล.ต.)และ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคตลาดทุนจำนวนหนึ่ง (เป็นตัวแทนจากภาคตลาดทุนโดยรวม) โดยบอร์ด ตลท.เป็นผู้แต่งตั้ง

*** คาดสรุปรายละเอียดการจัดตั้งกองทุนภายใน 1 เดือนจากนี้
    สำหรับรายละเอียดเงินประเดิมตั้งกองทุน และการนำส่งกำไรรายปี วัตถุประสงค์การใช้เงิน ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขกฎหมายนั้น ทาง ก.ล.ต. , กระทรวงการคลัง และ ตลท. จะร่วมกันพิจารณาคาดใช้เวลาสรุปภายใน 1 เดือนจากนี้เพื่อส่งรายละเอียดการแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์เกี่ยวกับการตั้งกองทุน CMDF ให้กับกระทรวงการคลัง เสนอต่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) และส่งต่อไปยังกฤษฎีกา ก่อนส่งกลับมาที่ ครม. เสนอยัง สนช. เพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไป
    " จากการหารือร่วมกับ 3 หน่วยงาน เห็นชอบตั้งกองทุน CMDF เป็นนิติบุคคลเฉพาะที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ และบริหารโดย ตลท. หลังจากนี้ คลัง ,ก.ล.ต. และตลท. จะหารือรายละเอียดเม็ดเงินจัดตั้งกองทุน กำไรส่งรายปีของ ตลท.เข้ากองทุน และรายเอียดอื่นๆ รวมถึงร่วมพิจารณาว่ามีช่องทางใดที่การตั้งกองทุน CMDF ไม่ต้องออกเป็นกฎหมาย หรือหากไม่มีช่องทางก็ต้องออกเป็นกฎหมาย" นายรพีกล่าว

*** ตลท.พอใจผลหารือวันนี้ หลังเปิดทางให้เข้าบริหารกองทุน
    นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ พอใจกับการหารือวัน
นี้ จากเดิมที่มีความกังวลในเรื่องศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการดำเนินงานในอนาคต เรื่องการนำส่งกำไรรายปี และเรื่องการบริหารเงินกองทุน ซึ่งทุกฝ่ายเห็นชอบให้ตลท. เป็นผู้บริหารกองทุน และมีส่วนร่วมกำหนดเงินตั้งกองทุนและการนำส่งกำไรรายปีของตลท. เข้ากองทุน โดยจากนี้ ตลท. ต้องประเมินรายละเอียดความเพียงพอการใช้เงินของตลท. ก่อนไปพิจารณาร่วมกับอีก 2 หน่วยงาน

*** FETCO ออกโรงหนุนเชื่อดีต่ออนาคตตลาดทุนไทย  

     นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) ออกแถลงการณ์สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) สนับสนุนแนวทางการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งผลการหารือเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนโดยรวม
     ในฐานะผู้แทนองค์กรในตลาดทุนไทย มีสมาชิก 7 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ กระทรวงการคลัง และสำนักงาน ก.ล.ต. ในการรับฟังความคิดเห็นการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เรื่องการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ที่มีการแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายในช่วงที่ผ่านมา 
    FETCO เห็นด้วยกับหลักการและแนวทางการจัดตั้งกองทุน CMDF เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดทุนโดยรวม ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งผลการหารือต่อสาธารณชน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โดยจัดตั้งกองทุน CMDF ที่เป็นนิติบุคคล ไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ มีตลาดหลักทรัพย์ฯ บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ CMDF ที่มีผู้แทนมาจากภาคตลาดทุนและภาครัฐอย่างเหมาะสม 
    FETCO มีความเชื่อมั่นว่า แนวทางการจัดตั้งกองทุน CMDF ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย และสามารถทำให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเงินทุนเพียงพอและแข่งขันระดับสากลในระยะยาวได้

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด