สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

ข่าวนี้ที่ 1

| 21 กุมภาพันธ์ 2560 | 16:58

บจ.แห่ปันผลเป็นหุ้น กด SET ไปไม่ถึง 1600 จุด

บจ.แห่ปันผลเป็นหุ้น กด SET ไปไม่ถึง 1600 จุด

       โบรกฯ มองแนวโน้ม บจ.แห่จ่ายปันผลเป็นหุ้น  หลังการกู้เงิน รวมถึงการการขายตั๋ว B/E มีข้อจำกัดเจอวิกฤติผิดนัดชำระหนี้ที่บางบริษัทเริ่มประสบปัญหา นำร่องโดยกลุ่มเช่าซื้อ-ลีสซิ่งทั้ง IFS-LIT-SAWAD พร้อมด้วย JMART - PT และ GLOBAL ระบุอาจเพิ่มแรงกดดัน SET ไปไม่ถึง 1600 จุด

*** โบรกฯ มองข้อจํากัดตั๋วB/E หนุน บจ.จ่ายปันผลเป็นหุ้นแทนเงินสด 
    บล.เอเซียพลัส ระบุว่า หลังจากที่บริษัทจดทะเบียนทยอยประกาศงบไตรมาส 4/59 ตามด้วยการประกาศจ่ายเงินปันผล แต่ด้วยข้อจํากัดในการระดมเงินกู้ยืม (รวม B/E) ทําให้บริษัทจดทะเบียนบางแห่ง หันมาจ่ายหุ้นปันผลแทนเงินสดเพื่อเก็บเงินสดไว้ขยายธุรกิจ เช่น IFS, LIT ซึ่งจะกดดัน SET ให้ต่ำกว่า 1,600 จุดต่อไป 
    ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง และมีกระแสเงินสดในมือ เพียงพอจะยังสามารถจ่ายเงินปันผลออกมาในรูปเงินสดได้ ยกเว้นบางบริษัทที่เริ่มตระหนักถึงปัญหา วิกฤติการผิดนัดชําระหนี้ โดยเฉพาะตั๋วสัญญาใช้เงิน (B/E) ที่บางบริษัทเริ่มประสบปัญหา ทําให้กระทบต่อความเชื่อถือและอาจจะทําให้การระดมเงินในลักษณะของการก่อหนี้ผ่านหุ้นกู้ หรือ B/E อาจจะทําได้ไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านมา  บางบริษัทเริ่มตระหนักถึงปัญหาและเตรียมเก็บเงินสดไว้ขยายธุรกิจ และเปลี่ยนการจ่ายปันผลเป็นหุ้นแทน

*** กลุ่มเช่าซื้อ-ลิสซิ่ง นำร่องปันผลเป็นหุ้น
     โดยที่เห็นได้ชัดจะเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มเช่าซื้อ-ลิสซิ่งโครงสร้างธุรกิจปกติแล้วจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E) สูง (หนี้สินหลักๆ คือ เงินกู้ยืม) ซึ่งที่ผ่านมาได้ประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับตํ่า สะท้อนจากที่โครงสร้างหนี้สินระยะสั้นต่อหนี้สินระยะยาวเพิ่มมากขึ้น
     กล่าวคืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของกลุ่มเช่าซื้อ-ลิสซิ่ง มีแนวโน้มเพิ่มขนึ้ จาก 2.64 เท่า ณ สิ้นปี 2558 สู่ 2.91 เท่า ณ 9M59 โดยบริษัทที่มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนสูงกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มฯ คือ ASK, THANI และ AEONTS ที่ 6.0, 5.6 และ 4.6 เท่าตามลําดับ
     ดังนั้น เพื่อลดสัดส่วน D/E ลง บริษัทในกลุ่มเช่าซื้อ-ลิสซิ่ง จึงนำร่องในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นแทน ดังนั้น จะเห็นตัวอย่างได้จาก LIT กับ IFS และเชื่อว่าแนวคิดนี้น่าจะสมเหตุสมผลในภาวการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนบางแห่งได้ปรับขึ้นมาในระดับสูง การเพิ่มทุนผ่านการจ่ายหุ้นปันผลอาจจะได้รับความนิยมมากขึ้น 
     อย่างไรก็ตาม สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ Dilution Effect  แต่ก็คาดว่าไม่มากนัก ถือเป็นปัจจัยกดดันตลาดแม้ไม่มากนัก แต่ทำให้ SET Index แกว่งตัวต่ำกว่า 1,600 จุด ตราบใดที่ยังไม่มีประเด็นใหม่ 

*** IFS-LIT นำร่องปันผลเป็นหุ้น 20:1 และ 10:1 
    บมจ.ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) หรือ  IFS เปิดเผยว่า ปี 2559 มีกำไร 136.83 ล้านบาท หรือ 0.29 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น15.84% จาก ปี 2558 ที่กำไร 118.11 ล้านบาท หรือ 0.25 บาท/หุ้น 
    คณะกรรมการมีมติจ่ายปันผลจากกำไรสะสม เป็นหุ้นปันผลและเงินสด โดยเป็นอัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) 20 : 1 อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.05 บาทต่อหุ้น วันที่จ่ายปันผล 18 พ.ค. 2560 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 01 มี.ค. 2560
     ด้าน บมจ.ลีซ อิท ( LIT ) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงผลประกอบการงวดปี 2559 มีกำไรสุทธิ 100.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.88% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 70.44 ล้านบาท ตั้งเป้ารายได้ปี 60 โต 30% 
     โดยปี 59 บริษัทฯ มีรายได้ 287.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.43% จากปี 58 มีรายได้ 190 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของสินเชื่อระยะสั้น โดยพอร์ตสินเชื่อคงค้างปี 59 อยู่ที่ 1,846 ล้านบาท เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2558 อยู่ที่ 1,031 ล้านบาท
     นอากจากนี้ บอร์ดยังมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดให้ผู้ถือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลรวมมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นเงิดสดอัตราหุ้นละ 0.0112 บาท หรือเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.24 ล้านบาท 
 
*** SAWAD  ปันผลเป็นหุ้น 25:1 
     บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) หรือ SAWAD  แจ้งผลประกอบการงวดปี 2559 มีกำไรสุทธิ 2,004.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50.34% จากปี 58 ที่กำไรสุทธิ 1,336 ล้านบาท เป็นผลมาจากรายได้รวม 5,335.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,588.60 ล้านบาท คิดเป็น 41.27% จากปีก่อน เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อผ่านสาขาที่เพิ่มขึ้นเป็น 2,130 สาขา ทำให้ลูกหนี้เพิ่มเป็น 20,776.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.57%
      หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 158.12 ล้านบาท ลดลง 9.98 ล้านบาท หรือลดลง 5.94% จากววดเดียวกันปีก่อน เนื่องมาจากการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อและการบริหารจัดการทางด้านการติดตามหนี้
      พร้อมจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด อัตราการจ่ายหุ้นปันผล 25 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น 0.04 บาทต่อหุ้น อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.005 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลรวม 0.045 บาทต่อหุ้น วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 28 เม.ย. 2560 วันที่จ่ายปันผล 19 พ.ค. 2560
      
*** GLOBAL ปันผลเป็นหุ้น 20 : 1
    บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOBAL เปิดเผยผลประกอบการปี 2559 ว่ามีกำไร 1,494.97 ล้านบาท หรือ 0.4086 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้น 69.77% จากปี 2558 ที่มีกำไร 880.59 ล้านบาท หรือ 0.2407 บาท/หุ้น 
     ปี 2559 ที่ผ่านมา อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากกลยุทธ์การเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า House brand และยอดขายที่เพิ่มขึ้น จากการเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 8 สาขา และรวมส่วนแบ่งกำไร จากเงิน ลงทุนในการร่วมค้าผ่านบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 
    นอกจากนี้ คณะกรรมการมีมติเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวนหุ้นที่จัดสรร 182,924,606 หุ้น โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 อัตราการจ่ายหุ้นปันผล 20 : 1 หรือ 0.05 บาท/หุ้น อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.165555555554 บาท /หุ้น รวม 0.215555555554 บาท/หุ้น วันที่จ่ายปันผล 19 
พ.ค. 2560 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) 16 มี.ค. 2560 

*** JMART ปันผลเป็นหุ้น อัตรา 6 : 1 
     บมจ. เจ มาร์ท  เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายปันผลงวดครึ่งหลังปี59 เป็นหุ้นปันผลและเงินสดอัตรา
6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสด 0.16666 บาท/หุ้น พาร์ 1 บาท  วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 17 เม.ย. 2560 และจะจ่ายปันผลในวันที่ 03 พ.ค. 2560
     นอกจากนี้ บอร์ดยังอนุมัติออกวอร์แรนต์ จัดสรรให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 163.17 ล้านหน่วย ในอัตรา 4.5 หุ้น
ต่อ 1 วอร์แรนต์ โดยวอร์แรนต์ดังกล่าวมีอายุ 2 ปี อัตราใช้สิทธิ 1 วอร์แรนต์ ต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 15 บาท
    คณะกรรมการ ยังอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาท อายุไม่เกิน 20 ปี เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการขยายธุรกิจ ชำระคืนเงินกู้ หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

*** PT เซอร์ไพร์ส ปันผลเป็นหุ้นอัตรา 1:1 ลุยเพิ่มฟรีโฟลท
      บมจ.พรีเมียร์ เทคโนโลยี  ( PT ) ประกาศ จ่ายเงินปันผลงวดปี 59 โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 141.944 ล้านหุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตรา 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 1 บาท/หุ้น และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ 0.88 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลปี 59 หุ้นละ 1.88 บาท กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 2 มี.ค. 60 และจ่ายปันผล วันที่ 18 พ.ค.60
    ทั้งนี้ เมื่อรวมการจ่ายปันผลระหว่างกาลเมื่อ 8 ก.ย.59 หุ้นละ 0.12 บาท รวมปี 59 มีการจ่ายปันผลจากผลดำเนินงานปี 59 และจากกำไรสะสม รวม 2 บาท/หุ้น
 
 
                                                       

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด