สำนักข่าว อีไฟแนนซ์ไทย efinanceThai

หุ้น , หุ้นไทย , หุ้นวันนี้ , ตลาดหุ้น , ข่าวหุ้น

ข่าวนี้ที่ 1

| 10 กุมภาพันธ์ 2560 | 17:34

SE-ETE กอดคอเข้าเทรด14-15 ก.พ.นี้ ประเดิมหยั่งเชิงไอพีโอปี60

SE-ETE กอดคอเข้าเทรด14-15 ก.พ.นี้ ประเดิมหยั่งเชิงไอพีโอปี60

        บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น ( SE ) พร้อมเข้าเทรด mai วันแรก 14 ก.พ.นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 588 ล้านบาท เป็น บจ. ใน mai รายแรกของปี ราคาไอพีโอ 2.45 บาท ระดมทุนสร้างศูนย์บริการวิศวกรรมที่ระยอง มั่นใจผลตอบรับดี  ด้าน บมจ.บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง ( ETE )  เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 4.20 บาทต่อหุ้น จ่อคิวเทรด mai วันที่ 15 ก.พ. นี้   

*** "สยามอีสต์ โซลูชั่น" ประเดิมรายแรกของปี 60 เริ่มซื้อขายใน mai 14 ก.พ. นี้
    นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มบริการ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 
    SE ดำเนินธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรม แบ่ง
เป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม ผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อ และผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม กว่า 3,500 รายการ ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำระดับสากลกว่า 40 ตราสินค้า รองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากสินค้าอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบท่อ และงานซ่อมบำรุง เช่นกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เป็นต้น
    บริษัทฯ มีทุนชำระแล้ว 120 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 180 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60 ล้านหุ้น เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ในราคาหุ้นละ 
2.45 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 147 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 588 ล้านบาท มีบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
     SE มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ กลุ่มครอบครัวนางสาวอรสา วิมลเฉลา ถือหุ้น 61.83% นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช ถือหุ้น 10.33% และนางกฤติกา พัววิไล ถือหุ้น 3.54%  
    ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E Ratio) ที่ 24.80 เท่า คำนวณจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา (1 ต.ค. 2558-30 ก.ย. 2559) ซึ่งเท่ากับ 23.71 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.10 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด
 
*** เล็งผุดศูนย์บริการวิศวกรรม รองรับแนวโน้มโรงงานเพิ่มขึ้นในปี 60
    ?นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SE กล่าวถึงแผนงานขยายธุรกิจว่า  บริษัทฯ มีแผนลงทุนก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรมในพื้นที่สำนักงาน จ.ระยอง เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอย 1,750 ตารางเมตร เพื่อขยายงานให้บริการเคลือบพื้นผิวเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบท่อ งานออกแบบและตัดเย็บฉนวนหุ้มเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงให้บริการประกอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบ ปั๊มสูบส่งน้ำและของเหลว ตลอดจนอุปกรณ์ในระบบท่อ เพื่อเสริมความครบวงจรและเพิ่มรายได้การให้บริการแก่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม รองรับความต้องการใช้สินค้าอุตสาหกรรมและจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2560 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากความเชื่อมั่นในภาคการลงทุนที่น่าจะเริ่มฟื้นตัว หลังจากภาครัฐเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับมีนโยบายพัฒนาโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา เป็นจุดยุทธศาสตร์ในภาคการผลิตของอาเซียนที่จะกระตุ้นให้เกิดการลงทุน จึงเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ในการเพิ่มยอดขายสินค้าและรายได้จากการบริการ
    “ เรามีแผนขยายงานบริการแก่ลูกค้ากลุ่มโรงงาน เนื่องจากธุรกิจของเราไม่ได้แข่งขันที่ความหลากหลายของสินค้าเท่านั้น แต่ยังต้องเน้นบริการก่อนและหลังการขายที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการก่อสร้างโรงงานใหม่ ขยายสายการผลิต ซ่อมบำรุงเครื่องจักร หรือเปลี่ยนสินค้าใหม่เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการ ขณะเดียวกันยังมุ่งมั่นสรรหาสินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่แตกต่าง เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนอีกด้วย” นางสาวอรสา กล่าว

*** รายได้ 9 เดือนแรกปี59 โต 10.83%  
    นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้น SE กล่าวว่า สยามอีสต์ 
โซลูชั่น มีรายได้จากการขายและบริการในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 314.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.83% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีรายได้จากการขายและบริการ 283.45 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้น
ไตรมาส 3/59 เพียง 0.63 เท่า
     " การเสนอขายหุ้น SE ครั้งนี้ มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจาก บริษัทมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และผู้บริหารมีประสบการณ์ในการทำงานสูง รวมถึงที่ผ่านมาได้มีการโรดโชว์ที่ หาดใหญ่ เชียใหม่ กรุงเทพ ฯก็ได้รับการตอบรับที่ดี หลังจาก SE เข้าจดทะเบียนแล้ว บล.อาร์เอชบี มีแผนนำบริษัทอีก 2-3 บริษัทเข้าจดทะเบียนในปีนี้ โดยอยู่ระหว่างรอประกาศงบปี 59 เพื่อเตรียมยื่นไฟลิ่ง " นายรัฐชัย กล่าว

*** ETE  เตรียมลงสนาม mai 15 ก.พ.นี้ ระดมทุนชำระหนี้
    บมจ.บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง  ( ETE )  จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai วันที่ 15 ก.พ.60 มี บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย  ราคาไอพีโอที่ 4.20 บาท  
    นายไรวินท์ เลขวรนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ETE กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจหลักๆใน 3 ลักษณะประกอบไปด้วย 1.ธุรกิจให้บริการบริหารจัดการ (Management Service ) 2.ธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรม (Engineering Service ) และ 3.ธุรกิจพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการ และสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 4 โครงการ กำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 16.47 เมกะวัตต์ ซึ่งดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ หรือ COD เป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 และเริ่มรับรู้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าพลังงานทดแทนตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีอายุของสัญญาซื้อขายไฟ 25 ปี
      การระดมทุนครั้งนี้ ETE มีแผนที่จะใช้เงินเพื่อชำระเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับ ETE ในการขยายโอกาสในการรับงานของทั้ง 3 ธุรกิจได้หลากหลาย และมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
      บริษัทคาดกำไรสุทธิปี 60 จะเติบโตโดดเด่น เนื่องจาก รับรู้กำไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 แห่งกำลังผลิตรวม16.5เมกะวัตต์เต็มปี สร้างรายได้ 127 ล้านบาทต่อปี และมีกำไรสุทธิ 30 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ เงินที่ได้จากกระดมทุนขายหุ้น IPO ครั้งนี้ จำนวน 588 ล้านบาท จะจัดสรร 40% นำไปชำระหนี้ทำให้ลดภารtดอกเบี้ยจ่ายลง 50% จากที่ผ่านมาจ่ายปีละ 40 ล้านบาท ทำให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) เหลือประมาณ1เท่า จาก 9 เดือนปี 59 อยู่ที่ 3.9เท่า


 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด