ข่าวนี้ที่ 1

| 4 เมษายน 2560 | 17:05

TPIPP ได้ฤกษ์ลงสนามเทรด-GGCเคาะราคาไอพีโอ19 เม.ย.นี้

 

        "ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์" ประเดิมลงสนามเทรดวันแรก 5 เม.ย.นี้ ราคาไอพีโอ 7 บาท คิดเป็นมาร์เก็ตแค็ป 58,800 ลบ. เดินหน้าขยายอาณาจักรโรงไฟฟ้า เร่งก่อสร้างอีก 3 โครงการ คาด COD ใน Q4/60 ดันกำลังการผลิตติดตั้งรวม 440 MW จากปัจจุบัน 150 MW  ด้าน TPIPL การันตีปีแรกไม่ขาย TPIPP หวังสร้างความเชื่อมั่น ด้าน"โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC)" จ่อเคาะราคา IPO วันที่ 19 เม.ย. พร้อมเข้าเทรดใน SET 2 พ.ค.นี้ 
     
*** TPIPP เข้าเทรดใน SET วันแรก 5 เม.ย.นี้
    ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บมจ.ที
พีไอ โพลีน เพาเวอร์ (TPIPP) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TPIPP” ในวันที่5 เมษายน 2560 นี้ 
    โดย TPIPP ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะและพลังงานความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของ TPIPL ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ TPIPL ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งรวม 150 เมกะวัตต์ และอยู่ระหว่างขยายกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มเป็น 440 เมกะวัตต์ ภายในปี 2560 รวมถึงดำเนินธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวม 12 แห่งด้วย

*** มูลค่าระดมทุนรวม 17,500 ลบ. มาร์เก็ตแคป 58,800 ลบ.
    TPIPP มีทุนจดทะเบียน 8,400 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 5,900 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2,500 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของ TPIPL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น 125 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 และเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณ และผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ 2,375 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 24 และ 27-29 มีนาคม 2560 ในราคาหุ้นละ 7 บาท มูลค่าระดมทุนรวม 17,500 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 58,800 ล้านบาท     โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
    TPIPP มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ TPIPL ถือหุ้น 70.24% CIMB SECURITIES (SINGAPORE) PTE.LTD. ถือหุ้น 5.15% และ DEUTSCHE BANK AG, LONDON ถือหุ้นรวม 1.15% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน (book building) โดยคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่  32.23 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส 1-ไตรมาส 4 ปี 2559)  หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.2172 บาท
     
*** เร่งก่อสร้างโรงไฟฟ้าอีก 3 แห่ง เริ่ม COD ภายใน Q4/60
     นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ  TPIPP กล่าวว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างก่อสร้างโรงไฟฟ้าอีก 3 โรง คาดจะเริ่ม COD ได้ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ทั้งหมด ส่งผลให้มีกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 290 MW รวมเป็น 440 MW ประกอบด้วย 1.โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ 70 MW ซึ่งหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ จะนำกำลังการผลิตติดตั้งไปรวมกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง 30 MW เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ 100 MW เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าให้ กฟผ. 
    2.โรงไฟฟ้าถ่านหิน 150 MW และ 3.โรงไฟฟ้าถ่านหินและพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ 70 MW ที่ออกแบบให้ผลิตไฟฟ้าสำรองป้อนให้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ 60 MW หรือโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ 70 MW โรงใดโรงหนึ่ง ในกรณีที่เครื่องจักรชำรุด
     
*** โชว์กำไรปี 59 พุ่ง 269.8% มาที่ 1,824 ลบ.รับรู้ขายไฟฟ้าเพิ่ม
    TPIPP รายงานผลประกอบการจากงบการเงินปี 2559 สิ้นสุด 31 ธ.ค.59  มีกำไรสุทธิจำนวน 1,824.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,330.9 ล้านบาท หรือ 269.8% จากจำนวน 493.4 ล้านบาท ในปี58 เนื่องจากบริษัทได้ขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง WH-30MW และโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะ RDF-60MW โดยในปี 58 บริษัทรับรู้ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากการปรับโครงสร้างบริษัท จำนวน 537 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิของบริษัท เพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ 41.1 ในปี 59 จาก ร้อยละ 17.7 ในปี 58
    บริษัทมีรายได้จากการขาย (ประกอบด้วยรายได้จากการขายไฟฟ้าและสินค้า และรายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า) ใน
ปี59 จำนวน 4,368.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,738.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 66.1 จากจำนวน 2,629.4 ล้านบาท ในปี 58 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการเริ่มดำเนินงานเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง WH-30MW ในเดือนมกราคม 2559 และการดำเนินงาน
ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะ RDF-60MW เต็มปีในปี 59 ในขณะที่โรงไฟฟ้าดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือน ส.ค.58
              
*** TPIPL การันตีปีแรกไม่ขาย TPIPP สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุน
    บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ยืนยันจะไม่ขาย จ่าย โอน หุ้น TPIPP ที่ถืออยู่ จำนวน 5,899.9 ล้านหุ้น เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้น TPIPP เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน
 
*** GGC เคาะราคาไอพีโอ 19 เม.ย.นี้ เข้าเทรด SET 2 พ.ค.60

    นายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุนสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) เปิดเผยว่า เตรียมเคาะราคา IPO 19 เม.ย.นี้ พร้อม
เข้าเทรด SET 2 พ.ค.หวังเงินระดมทุน 3 พันลบ.ขยายลงทุนโครงการใหม่ 
    การเสนอขายในครั้งนี้มีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทาง
การเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และมีบริษัทร่วมจัดจำหน่ายอีก 7 แห่ง ได้แก่ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด, บล.ทิสโก้ จำกัด, บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด, บล.บัวหลวง จำกัด (มหาชน),
บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด(มหาชน), บล. อาร์เอชบี(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
    ด้านนายจิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า จะ
นำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 กำลังการผลิต 2 แสนตันต่อปีจากปัจจุบันที่ 3 แสนตันต่อปี โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุนอยู่ที่ราว 1.65 พันล้านบาท เริ่มก่อสร้างแล้วในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา และคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ภายในปลายปี 2561 ซึ่งการลงทุนโรงงานดังกล่าวเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไบโอดีเซล ในอนาคต โดยคาดว่าการบริโภคเมทิลเอสเตอร์จะเติบโตขึ้นราว 5 ล้านต่อวันภายในปี 69 และ 14 ล้านลิตรต่อวันในปี 79
 

RECOMMENDED NEWS

ข่าวยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด